Nova Gorica integrált mobilitási terve a határmenti mobilitás szolgálatában (Szlovénia)

Beküldő: News Editor / Frissítve: 28 Jan 2015

Nova Gorica városa öt környező szlovén településsel, valamint a szomszédos olasz Goriziával karöltve 2012 őszén kezdett bele egy fenntartható mobilitási terv (SUMP) kidolgozásába.

Habár Szlovénia semmilyen előzetes tapasztalattal nem rendelkezett az integrált közlekedéstervezés terén – a fenntartható városi mobilitásra vonatkozóan az Európai Bizottság támogatásával kidolgozott iránymutatások segítségével – Nova Goricának sikerült bevonnia a tervezésbe az érdekelt feleket és a helyieket, és alig két év alatt egy hét településre kiterjedő integrált, határmenti mobilitási tervet kidolgoznia. A tervezet immár készen áll arra, hogy bekerüljön a helyi politikai döntéshozatali folyamatba.

Context 

A 32 000 lakosú  Nova Gorica a szlovén-olasz határon fekszik. A város közelében öt kisebb szlovén település található: Renče – Vogrsko; Šempeter – Vrtojba; Kanal; Brda és Miren – Kostanjevica, melyek összesen 26 900 ember otthonául szolgálnak. Az országhatár másik oldalán a 36 000 lakosú olasz Gorizia fekszik.

Nova Gorica és Gorizia városát sok-sok évvel ezelőtt az egykori Jugoszlávia és Olaszország határa szakította el egymástól, ám amióta 2007 decemberében Szlovénia csatlakozott a Schengeni egyezményhez, az emberek szabadon közlekedhetnek a két település között. Számos olasz város, köztük Gorizia is rendelkezik integrált mobilitási tervvel. Szlovéniában nem voltak hagyományai az integrált városi közlekedéstervezésnek, 2007-ben Nova Gorica mégis belevágott első fenntartható városi mobilitási tervébe.

A határmenti regionális SUMP a PUMAS Planning Sustainable Regional-Urban Mobility in the Alpine Space projekt részét képezi.

In action 

A tervezési folyamat – amely a Nova Gorica-i önkormányzat kezdeményezésével és koordinációjával zajlott – 2012 őszén kezdődött az összes érintett település polgárestere, az önkormányzatok terület- és infrastruktúrafejlesztési osztályainak képviselői találkozójával. Hasonló értekezetekre a projekt későbbi szakaszaiban is rendszeresen sor került.

Az érdemi munka az első találkozó után vette kezdetés, ahol mind a hét település képviselői ismertették városi mobilitási helyzetüket, problémáikat és terveiket. A hét település kollektív városi mobilitási helyzetét elemző első jelentés 2013 őszén látott napvilágot. Néhány hónappal később elkészült a mobilitási terv átfogó koncepciója, amely öt pillér köré csoportosította a célkitűzéseket és a tervezett intézkedéseket: közlekedéstervezés, gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés és gépjármű-forgalom.

A tervezési folyamat jó néhány érintett bevonásával zajlott. A helyi közlekedési vállalatok, építészek, a helyi kórház, egyetem és bevásárlóközpont véleményét is kikérték a globális koncepció, illetve a konkrét célok és intézkedések kidolgozásához. A Szlovén Köztársaság Városfejlesztési Intézete is hasznos segítséget nyújtott a tervezéshez.

Nova Gorica igyekezett a helyi lakosságot is bevonni a folyamatba. 2013-ban on-line kérdőíveken kérte ki a helyiek véleményét a helyi közlekedési és mobilitási helyzetről. A válaszadási arány alacsony volt: mindössze 100-an töltötték ki az íveket. A 2013-as Európai Mobilitási Héten Nova Gorica nyilvános előadást szervezett a helyiek számára, hogy megvitathassák az érdeklődőkkel a helyzetelemzés eredményeit. 2014-ben a SUMP-tervezetet is hivatalosan bemutatták a nagyközönségnek. A tervezetet feltették az önkormányzat honlapjára, ahol a helyiek szabadon hozzászólhattak.

2012 októbere és 2014 júniusa között Nova Gorica és Gorizia több találkozót is szervezett a legfőbb érintetteknek a helyzetelemzésről készült jelentés, a mobilitási koncepció, valamint a célok és a tervezett intézkedések megvitatására. Az önkormányzat internetes oldalára a tervezési folyamat mérföldköveinek szánt dokumentumtervezetek is felkerültek,  és az érintettekkel folyó egyeztetések alapjául szolgálhattak. 

Results 

Az összesen 80 000 eurós összköltségű integrált mobilitási tervezet 2014 tavaszán nyerte el végleges formáját, és most a helyi politikusok értékelésére vár, amely a Nova Gorica-i önkormányzati választásokat követően, várhatóan 2014 végén veszi kezdetét. Fontos pozitívuma, hogy a tervezési folyamatban nyílt párbeszéd és együttműködés kezdődött az ugyanazon a területen, ám ezidáig egymástól teljesen függetlenül tevékenykedő felek között. Gorizia már rendelkezett egy integrált mobilitási tervvel, s ezáltal bizonyos tapasztalatokkal is a különféle területek és ágazatok közötti együttműködésről, a szlovén települések számára azonban minden újdonságot jelentett.

Az Európai Bizottság mobilitási tervekre vonatkozó iránymutatásai és egyéb segédanyagai  (melyek az Eltis honlap Mobilitási tervek menüpontja alatt találhatók), valamint az igen pragmatikus (például a helyi lakók bevonásánál alkalmazott) „próba-szerencse” módszer alkalmazásával azonban Nova Gorica sikeresen leküzdötte ezt az akadályt.

„Nova Gorica 2007-es első mobilitási tervére olyan dokumentumként tekintettek a politikusok, amely csupán a fenntartható közlekedési módok vizsgálatával foglalkozik. Ezért aztán nem is vették túlságosan komolyan – mondta el Luka Mladenovič, a Szlovák Köztársaság Városfejlesztési Intézetének munkatársa. – Az Európai Bizottság szlovén nyelvre lefordított és helyi jogszabályokhoz igazított iránymutatásának köszönhetően azonban az új mobilitási terv már integráltabb formát ölt, és alkalmas lesz a területfejlesztés és egyéb stratégiai fejlesztési területek hatékony befolyásolására.”

A Nova Gorica és Gorizia közötti együttműködés, dacára annak, hogy a két város két különböző országban található, összességében nagyon jól sikerült. Miután a mobilitási terv inkább a regionális szintre vonatkozik, nem szerepelnek benne olyan intézkedések, amelyek csak az egyik települést érintenék. Az intézkedések mindegyike az alábbi három kategória valamelyikébe sorolható: a település határain túlmutató hatású intézkedések; regionális érvényű intézkedések; az összes települést érintő kihívásokra vonatkozó intézkedések. A jogszabályi környezet és az eljárások különbözősége miatt azonban nyilvánvalóan adódnak bizonyos eltérések.

Challenges, opportunities and transferability 

„ Hasznosnak bizonyult a visszajelzések fogadására alkalmas internetes fórumok létrehozása – mondta el Mladenovič – , bár a széles nyilvánossághoz intézett kérésünk, hogy osszák meg velünk észrevételeiket és szorosabban kapcsolódjanak be a folyamatba, sajnos csak keveseknél talált visszhangra. Nehéz a laikusoknak hozzászólniuk hosszú távú stratégiai dokumentumokhoz, különösen regionális szinten, ami eléggé megfoghatatlannak tűnhet számukra.”

Hasznosabb volt ezért az érintettek személyes találkozók alkalmával, nem pedig e-mailen vagy az önkormányzati weboldalakon keresztül történő megszólítása. Bár nem mindig volt egyszerű megszervezni a „fontos emberek” részvételét, végül minden tervezett találkozót sikerült tető alá hzni. 

Mladenovič elmondása szerint: „ezek a találkozók remek alkalmat teremtettek arra, hogy a résztvevők érdemi tájékoztatást kapjanak a tervezet tartalmáról, és közvetlen párbeszédbe kezdhessenek az egyéb érdekeltekkel, akiktől rögtön visszajelzést is kaphattak”. Az interneten keresztül kifejtett egyéni véleményekkel szemben ezeken a találkozókon színvonalasabb és relevánsabb visszajelzések hangzottak el.

A nyelvi különbségek azonban nehézséget jelentettek a találkozókon: a fordításhoz időre volt szükség, a szlovén és olasz munkatársak és tárgyalópartnerek közötti közvetlen párbeszéd ezért nehézkesebben zajlott. Miután mobilitási tervek létrehozását sem a szlovén, sem az olasz törvények nem írják elő, a dokumentum jogi értelemben semmire nem kötelezi egyik érintett önkormányzatot sem. Ettől függetlenül mindegyik résztvevő település külön költségvetéssel és a megállapodások szerint igyekszik megvalósítani a tervezetben foglalt, városi közlekedést érintő intézkedéseket. 

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Mobility management
Region: 
Southern Europe
Country: 
Slovenia
City: 
Nova Gorica
Contact: 
Luka Mladenovič
Author: 
Mobility Plans secretariat
10 Nov 2014
28 Jan 2015