Mobilitásmenedzsment és területhasznosítás-tervezés Svédországban

Beküldő: caroline.mattss... / Frissítve: 25 May 2015

Ha a helyi önkormányzatok a mobilitásmenedzsmentet is beépítik a területhasznosítás-tervezés folyamatába, széles lehetőségek nyílnak meg előttük mind a közlekedésimód-választás, mind a közlekedés iránti kereslet befolyásolására. Svédországban tizenkét település vett részt három éven keresztül (2012 és 2014 között) a Svéd Energiaügynökség által létrehozott, „A mobilitásmenedzsmentből adódó lehetőségek a területhasznosítás-tervezésben” elnevezésű hálózatban. 

A települések az Európai Mobilitásmenedzsment Platform „MaxLupo” tervezési alapelveit próbálták ki és adaptálták saját viszonyaikra. Azt kívánták megvizsgálni, milyen intézkedéseket hozhatnak a mobilitásmenedzsment és a parkolás területén, illetve hogy a tervezési folyamat különböző szakaszaiban hogyan lehet ezeket foganatosítani. A hálózatot a Trivector nevű közlekedési tanácsadó cég koordinálta. 

Context 

A projektben végzett munka a svéd MaxLupoSE iránymutatásokon alapszik, amelyeket a MAX projekt keretében kidolgozott MaxLupo iránymutatásokból alakítottak ki. Az iránymutatások között szereplő 10 tervezési alapelvet a hálózathoz csatlakozó helyi önkormányzatoknak helyi projektekben volt lehetőségük tesztelni és értékelni. Ezek az alábbi önkormányzatok voltak: Borås, Eskilstuna, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro és Örnsköldsvik. Svédország egész területéről találunk közöttük városokat, amelyek valamennyien kis vagy közepes méretűek.

A Svéd Energiaügynökség azzal a céllal indította el a hálózatot, hogy az említett tervezési alapelveket próbára tegye és a svéd viszonyokhoz igazítsa, valamint hogy új ismereteket szerezzen, és követendő példákat állítson fel azzal kapcsolatosan, hogyan lehet a területhasznosítási tervezés alapelveit beépíteni a valós gyakorlatba. A hálózatban részt vevő összes helyi önkormányzat legalább egyet kipróbált az alapelvek közül, amelye(ke)t azután nyomon követtek és ki is értékeltek.   

In action 

Az összes helyi önkormányzatnak volt olyan helyi projektje, amelyen tesztelhette a tervezési alapelveket. Kiemelt figyelmet élvezett a mobilitásmenedzsment és a parkolási intézkedések összekapcsolása, mivel ilyen módon jelentős mértékben befolyásolható az egyes helyszínekkel kapcsolatos közlekedési kereslet és közlekedésimód-választás. Több helyi önkormányzat például rugalmas előírásokat vezetett be a parkolóhelyekre vonatkozóan. Ezek lehetővé teszik, hogy az új fejlesztéseknél kevesebb parkolóhelyet létesítsenek, amennyiben végrehajtanak bizonyos mobilitásmenedzsmenttel kapcsolatos, vagy a fenntartható közlekedési módok választását ösztönző intézkedéseket (pl. autómegosztás, megfelelő közösségi közlekedéshez való hozzáférés, kerékpárparkoló létesítése stb.).  

Ha a mobilitásmenedzsmenttel kapcsolatos intézkedések beépülnek a közlekedési tervbe, lehetségessé válik, hogy a helyi önkormányzatok és a fejlesztők közötti tárgyalások során eltérjenek a parkolási előírásoktól és csökkentsék a parkolóhelyek számát. Linköping városa például a parkolóhelyek számának 25%-os csökkentését teszi lehetővé, ha cserében bevezetik és ösztönzik az autómegosztást a fejlesztett területen. 

A „zöld parkolóhely-biztosítás” elvét is tesztelték. Umeå városa kidolgozott egy parkolási intézkedéscsomagot, amelyben szerepelt egy olyan megállapodás is, amely lehetővé tette, hogy a munkavállalók számára biztosítandó parkolóhelyek számát 40%-kal csökkentsék. Ezzel párhuzamosan a csomag többi intézkedése alternatív közlekedési módok igénybevételére ösztönöz: jó minőségű kerékpárparkolókkal, autómegosztással, a tömegközlekedést népszerűsítő kampányokkal és a fenntartható közlekedésre összpontosító kommunikációs stratégiával. 

Az összes település nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy szemináriumokon, workshopokon, személyes beszélgetések keretében, valamint prospektusokkal tájékoztassa a köz- és magánszféra érintett szereplőit, valamint saját partnereit. Ez a téma sikeres megértésének és elfogadásának szempontjából kulcsfontosságú volt.

 

Results 

A hálózat legfontosabb eredményeként kiderült: a fenntartható közlekedés előmozdításának remek módja, ha már a tervezési folyamat kezdeti szakaszaiba beépítjük a mobilitásmenedzsmentet. Ha még parkolási intézkedésekkel is párosítjuk, nagyon hatékonyan tudja befolyásolni a közlekedési keresletet és szokásokat. Az elvégzett munka eredményeképpen számos helyi önkormányzat csökkentette helyi projektjeiben az autós parkolóhelyek számát: megközelítőleg 2400 autós parkolóhelyet takarítanak meg a projektben elvégzett munkának köszönhetően.

A projekt résztvevői úgy vélték, a MaxLupoSE tervezési alapelvek alkalmazásával kapcsolatban nem kaptak elegendő támogatást a rendelkezésre álló helyi stratégiai dokumentumokból és irányvonalakból. Ez különösen a parkolásra vonatkozó alapelvekre volt igaz, így több önkormányzat még a hálózat fennállásának idejében elkezdte felülvizsgálni parkolási előírásait és politikáját.

Így járt el például Lund, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Örnsköldsvik, Västerås, Borås és Jönköping városa is, amelyek mind már kidolgoztak vagy épp most dolgoznak ki olyan új parkolási előírásokat, amelyek az új fejlesztések számára lehetővé teszik, hogy újszerűen kezeljék a parkolás kérdését. Huddinge pedig úgy ítélte meg, hogy az egész település számára ki kell dolgozni egy átfogó mobilitásmenedzsment-tervet, amelyre a mobilitás szervezésével kapcsolatos további munkák során támaszkodhatnak.

A projekt arra is fényt derített, hogy a helyi önkormányzatok: a köztisztviselők, politikusok és fejlesztők nem tudnak eleget a fenntartható közlekedésről.  Hogy mindenki egységesen „képben legyen”, és a jövőben is folytatni lehessen a munkát, több önkormányzat is szervezett szemináriumokat és workshopokat a témáról.

Ajánlott a kérdést megvitatni a tervezési folyamatban valamilyen módon részt vevő összes osztállyal. A fejlesztőknek pedig meg kell mutatni, milyen előnyökkel jár számukra, ha fenntartható közlekedésben gondolkodnak (pl. ha kevesebb parkolóhelyet kell építeniük, pénzt takarítanak meg).   

Challenges, opportunities and transferability 

A tervezés időigényes folyamat, és még számos vetületét kell tesztelni, értékelni és továbbfejleszteni. Három évnyi hálózati működés nem elég ahhoz, hogy megtervezzünk, felépítsünk és kiértékeljünk egy fejlesztési helyszínt. Az önkormányzatok azonban a hálózaton keresztül hasznos ismerethez juthattak, megoszthatták egymással ötleteiket, és valós fejlesztési helyszíneken tesztelhették is őket. Kiderült, hogy ez a fajta hálózat igen hatékony és a résztvevői is nagyra értékelik, valamint más országokba és régiókba is átültethető. A hálózat azért volt olyan sikeres, mivel a résztvevő települések megközelítőleg azonos méretűek voltak, hasonló problémákkal küzdöttek, illetve gondolataikat, eredményeiket is egyszerűen meg tudták egymással osztani.

Még mindig hátra van néhány kihívás tesztelése és értékelése. Mivel az umeåi helyszínen kívül (amelyet 2015 tavaszán fognak értékelni) egyetlen teszthelyszínen sincsenek még tényleges felhasználók, még nem lehet felmérni a végrehajtott intézkedések rövid és hosszú távú hatásait. Így kevés eredményt lehet még felhasználni érvként, illetve a politikusokkal, fejlesztőkkel és egyéb partnerekkel folytatott tárgyalások során. További kihívás, hogy hogyan lehet biztosítani a mobilitásmenedzsment érvényesülését azáltal, hogy beépítjük a fejlesztési feltételekbe és kötelezettségekbe. Ez a terület még további felderítést igényel, ezért olyan vállalkozó kedvű településekre van szükség, amelyektől tanulhatna a többi helyi önkormányzat.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a lokalizáció, vagyis a helyi körülményekhez igazítás, illetve maguk a helyi viszonyok is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy mely intézkedéseket lehet végrehajtani, és ezek milyen hatással járnak majd a jövőben.

 

In Depth 

A Max Lupo irányelvek és a hálózat zárójelentése is letölthető (lásd alább).

Kép: Ida Blank

Topic: 
Urban mobility planning
Mobility management
Region: 
Northern Europe
Country: 
Sweden
City: 
National
Contact: 
Caroline Mattsson
Author: 
Caroline Mattsson
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Max Lupo guidelines4.75 MB
PDF icon Final report (SE)952.73 KB
22 Jan 2015
25 May 2015