Legyen Madrid újra az embereké (Spanyolország)

Beküldő: News Editor / Frissítve: 28 Jan 2015

Madrid városa is kidolgozott egy fenntartható városi mobilitási tervet (SUMP), amely a 2020-ig megvalósítandó célokat tartalmazza. A célkitűzések között a környezet minőségének, a gazdaság versenyképességének és a közutak biztonságának javítása mellett a madridi mobilitási modell átfogó jellegének erősítése is szerepel. A SUMP világosan kijelöli a város számára a prioritásokat, többféle forgatókönyvet tartalmaz a jövőre vonatkozóan, konkrét cselekvéseket határoz meg, és azt is számba veszi, mi mindenre kell figyelni ezek sikeres végrehajtásához.

A terv legfőbb célja az, hogy a madridiak visszakapják városukat, amelyet korábban átengedtek az autóknak. Segítségével a tömegközlekedés rugalmasabbá válik és még több igény kielégítésére lesz alkalmas, az emberek pedig vonzóbb és egészségesebb levegőjű utcákon közlekedhetnek, ami kedvet adhat az aktív mozgásformákhoz.

Context 

Madrid Dél-Európa legnépesebb, és az egész kontinens harmadik legnagyobb népességű városa, ahol kb. 3,23 millióan élnek (5294,5 fő / km²). Az agglomerációval együtt több mint 6,5 millió ember otthona.

Madrid széles sugárútjairól és négy nagy körgyűrűjéről ismert, melyeket sugárirányú utcák kötnek össze egymással. A spanyol főváros ugyanakkor hatékony tömegközlekedési hálózattal is rendelkezik: 293 km-es metróhálózatát 9 helyi érdekű vasútvonal köti össze az elővárosokkal, melyek lakói 89 állomásról juthatnak el a főváros 13 fő közlekedési csomópontjára. Az összesen kb. 775 km-en közlekedő 200 helyi buszjárat azokba a városrészekbe is szállít utasokat, ahova metróval nem lehet eljutni. A közlekedési lehetőségeket 1560 kölcsönözhető elektromos kerékpár és közös gépjármű-használati (car-sharing) szolgáltatások is színesítik.

A város összterületének 43%-a alkalmas gyalogos közlekedésre; a lakosság 42%-a használ tömegközlekedés eszközöket, 29%-uk jár gyalog, és ugyanekkorára tehető a saját gépkocsival közlekedők aránya (29%). Ebben a már egyébként is kedvezőnek mondható helyzetben szeretné a madridi SUMP még tovább csökkenteni az autóhasználatot, s helyette a tömegközlekedési eszközök és egyéb aktív közlekedési módok használatára buzdítani a lakosokat, egyrészt az autós közlekedés negatív hatásainak csökkentése, másrészt a madridiak életminőségének javítása céljából.

In action 

A SUMP alapjául a madridi Mobilitási Testület munkája szolgál. Ez a társadalmi részvételen alapuló szerv a legfőbb érintettek (pl. egymással szemben álló politikai pártok, egyesületek, a kereskedelmi kamara, madridi székhelyű szervezetek és a helyi közlekedési hatóság) aktív közreműködésével és egyetértésével dolgozta ki a város fenntartható mobilitási modelljének koncepcióját.

A terv kidolgozásához először mindenre kiterjedően felmérték a jelenlegi madridi közlekedési helyzetet, a 2020-ra várható lehetőségek és igények figyelembe vételével.

A tervbe ezután beépítették a Mobilitási Testületnek e helyzetelemzés alapján, illetve a SUMP stratégiai kereteinek szem előtt tartásával megfogalmazott célkitűzéseit. A Mobilitási Testület egy széles körű részvételen alapuló eljárást alkalmaz mind a helyzetfelmérés, mind a terv stratégiai irányvonalainak minőségi elemzéséhez. Ezzel az eljárással könnyen azonosíthatók a rendszer gyenge pontjai, és nyomon követhető, mennyire végrehajthatók és kívánatosak a tervezett intézkedések.

A terv három fő központi eleme:

  • a kevésbé hatékony mobilitási megoldások visszaszorítása,
  • a fenntartható közlekedési módok erősítése,
  • az egész mobilitási rendszer átfogó fejlesztése.

A minden évben elkészülő Madridi Mobilitási Helyzetjelentés hatékony eszköznek bizonyul a folyamatok monitorozásához. Alaposabb értékelésekre 2017-ben és 2020-ban fog sor kerülni.

Results 

A terv 95 különleges intézkedést tartalmaz, melyek célja, hogy (2020-ra) közel hat százalékkal sikerüljön csökkenteni a városban a gépjármű-forgalmat, s helyette a gyalogos, kerékpáros, illetve közösségi közlekedést részesíteni előnyben.

A tervezett intézkedések között egy intelligens szabályzású parkolórendszer (SER) bevezetése, a kerékpárút-hálózat fejlesztése, alternatív parkolási módszerek és buszsávok kialakítása, valamint olyan technológiai megoldások is szerepelnek, amelyek a ki- és berakodási területek forgalmát szabályozzák.

A SUMP a gépjármű-használat visszaszorításával igyekszik növelni a városlakók kényelmét, és javítani életminőségüket. Madridi becslések szerint a SUMP intézkedései naponta 3,2 millióval fogják csökkenteni a városban autóval megtett kilométerek számát, ami 135 000 tonnával alacsonyabb CO2-kibocsátást, 400 tonnával kevesebb NOx-ot és 26 tonnával kevesebb apró szennyező részecskét (PM2,5) eredményez.

Az előrejelzések szerint 2020-ra a spanyol fővárosnak napi szinten a mainál 130 000-rel több utazásra kell felkészülnie (ami 3,5 százalékos növekedést jelent). A terv lehetővé teszi, hogy ezt a plusz terhelést sikerüljön fenntartható közlekedési eszközökkel megoldani, anélkül hogy a város forgalmát újabb dugók akadályozzák.

A személyautó-használat visszaszorítását és helyette más utazási módok előmozdítását célzó intézkedésektől azt várják, hogy a tömegközlekedés részarányát 42%-ról 45%-ra növeljék. Az olyan aktív mobilitási módok részesedése, mint a gyaloglás és a kerékpározás, 29%-ról 32%-ra emelkedik. A személygépkocsiknak a napi utazásokban képviselt aránya következésképpen a jelenlegi 29-ről 23 százalékra csökken. 

Challenges, opportunities and transferability 

A tervnek jelentős kihívásokkal kell szembenéznie Nem könnyű egy olyan hatalmas metropoliszban emberibb, a városlakók számára élvezhető társadalmi környezetet teremteni, ahol naponta milliók indulnak útnak, ráadásul mindezt az emberek számára megfizethető, gazdasági szempontból pedig hatékony anyagi feltételekkel megvalósítani.

Szintén nem kis kihívást jelent úgy javítani a városi környezet minőségét és csillapítani a forgalmat, hogy közben – az utak szabályozása és megfelelő forgalomszervezés révén – bizonyos mértékig garantálni lehessen a személygépkocsi-használatot is. A tömegközlekedési eszközök sebességének növelése sem egyszerű feladat, különösen a M-30 (Madrid belső kerületeit övező) körgyűrű környékén, és hasonló nehézségeket jelent a városon belüli áruszállítás hatékonyságának növelése is.

A városi tisztviselők véleménye szerint azonban a SUMP megteremti annak lehetőségét, hogy a madridiak visszakapják városukat azáltal, hogy az utcák és terek maximálisan alkalmassá válnak a szabadidős tevékenységekre. A terv lehetőséget nyújt továbbá Madrid társadalmi és természeti tőkéjének növelésére is a helyi lakosok javára, akik továbbra is szeretnének egy egészséges, működőképes és kényelmes városban felnőni, illetve élni.

In Depth 
Topic: 
Urban mobility planning
Region: 
Southern Europe
Country: 
Spain
City: 
Madrid
Contact: 
Paz Valiente Calvo
Author: 
Marco Valerio Salucci
07 Oct 2014
28 Jan 2015