Kerékpárbarát munkahely Grazban (Ausztria)

Beküldő: Margit Braun / Frissítve: 26 May 2015

2014-ben mobilitásszervezési versenyt hirdettek a Graz városában működő cégek számára. A versenyen induló cégek választhattak, mire kívánnak koncentrálni: a tömegközlekedésre, a parkolásszervezésre, kerékpározással kapcsolatos intézkedésekre, vagy inkább egy átfogó elképzeléssel pályáznak. A második díjat a Haberkorn GmbH, az ipar, az építőipar és a kereskedelem terén tevékenykedő osztrák műszaki kereskedő cég nyerte el. A cég ugyanis több a kerékpározást kiemelten kezelő mobilitásszervezési intézkedést hozott, és így sikerült kerékpárbarát vállalattá válnia.

Context 

Graz városában a fenntartható mobilitás – németül „Sanfte Mobilität” – évek óta kiemelt prioritást élvez. Nemrég a város folyamatos feladatául tűzte ki, hogy felhívja a figyelmet a gyaloglás, a kerékpározás és a tömegközlekedés-használat, valamint a mobilitásmenedzsment fontosságára. 2012-ben a grazi önkormányzati képviselőtestület úgy döntött, hogy 2021-ig az autós közlekedés arányát a jelenlegi 45%-ról 37%-ra kell csökkenteni.

Mindezt az infrastruktúrát érintő intézkedésekkel, valamint úgynevezett „puha” – vagyis az állampolgárok életére ható, általuk is átlátható és befolyásolható – politikával kívánják elérni. „Graz steigt um” (vagyis Graz a gépkocsiról fenntartható közlekedésre vált) címmel átfogó intézkedéscsomagot dolgoztak ki, amely igyekszik a teljes népesség figyelmét felhívni a fenntartható mobilitás kérdéseire, valamint a környezetbarát közlekedési módok igénybevételére. A csomag részeként például nagy tömegközlekedési szolgáltatókkal kötöttek mobilitási megállapodásokat, mobilitásszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket hoztak, valamint marketing- és tájékoztató tevékenységeket végeztek.

In action 

Graz 2012-ben különleges pénzügyi támogatási modellt vezetett be, amellyel a kis- és középvállalkozásokat különböző mobilitásszervezési intézkedések végrehajtására ösztönözte. „Mobilitásmenedzsment cégeknek” címmel versenyt hirdetett, amelynek első öt helyezettje pénzjutalomban részesült: az elnyert összeget a pályázatban szereplő mobilitásszervezési tevékenységek megvalósítására fordíthatták.

A versenyben való részvétel három szakaszból áll. Az első szakaszban a cégek tanácsadást vehetnek igénybe tömegközlekedéssel, kerékpározással és parkolásszervezéssel kapcsolatos mobilitásmenedzsment-intézkedésekről. A tanácsok alapjául kifejezetten erre a célra kidolgozott iránymutatások, valamint esettanulmányok szolgálnak. A tanácsadási szakasz végére minden cég képet kap arról, hogy potenciálisan milyen tevékenységeket hajthat végre.

A második szakaszban kell benyújtani a pályázatot. Ehhez egy pályázati űrlapot kell kitölteni. A cégek benyújthatnak egy minden területre (tömegközlekedésre, kerékpározásra, parkolásszervezésre) kiterjedő átfogó pályázatot, de koncentrálhatnak ezek közül csak egy ágazatra is. A pályázatban tájékoztató és ösztönző intézkedéseknek is szerepelniük kell. Végül a harmadik szakaszban kerül sor az öt legjobbnak ítélt pályázat díjazására. A cégek pénzdíjat kapnak, amelyből egy naptári éven belül végrehajthatják a pályázatban szereplő mobilitásszervezési intézkedéseiket. Az első díj 10 000 euró. 2014-ben 860 cég kpott meghívást a versenybe – közülük huszonhárman kértek tanácsadást, és tizenhatan nyújtottak be pályázatot.

A Haberkorn GmbH átfogó pályázatot nyújtott be, amely kiemelten kezelte a kerékpározást. Második helyezettként 7000 eurós pénzjutalomban részesült. A cégnek16 fiókvállalata és összesen 1100 munkavállalója van Ausztriában, Kelet-Európában és Svájcban. Grazban a cég a város határán kívül működik, és 30 munkavállalót foglalkoztat. 

Results 

A Haberkorn GmbH-nál a mobilitásszervezési intézkedések bevezetésének első lépéseként a gépkocsival munkába járó dolgozók magas arányát igyekeztek csökkenteni. A cég 12 intézkedéssel javította a kerékpározás körülményeit. Az infrastrukturális intézkedések keretében kerékpárállványokat és kerékpárszerelő szerszámkészletet állítottak a dolgozók rendelkezésére, illetve öltözőket, öltözőszekrényeket és vállalati kerékpárokat biztosítottak. Ösztönző intézkedésekre és figyelemfelkeltő akciókra is sor került (például egy napot a speciális kerékpárok, többek között teherszállító kerékpárok kipróbálásának szenteltek, kiosztják a „Hónap kerékpárosa” díjat, egészséges reggelit biztosítanak a kerékpárral érkezőknek, illetve a munkavállalókat arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a „kerékpárral munkába” kampányokban stb.).

2014-ben a pályázatban szereplő tevékenységek nagy részét sikerrel megvalósították. A Haberkorn GmbH úgy véli, jövőre csökkenteni tudja a gépkocsival munkába érkezők arányát. A cég az elnyert pénzjutalmat több tevékenység végrehajtására költötte. Ezen kívül helyi és országos szinten is pályázott támogatásra a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséhez (prémium minőségű biciklitárolók felállításához és a munkavállalók rendelkezésére álló céges kerékpárok beszerzéséhez).

Hogy a mobilitásmenedzsment hosszú távon is kiemelt fontosságú téma maradjon a munkavállalók számára, a Haberkorn minden héten, de legalább havonta egyszer végrehajt valamilyen intézkedést. A rendszeres kampányok egyik jó példája az „Egészséges reggeli a kerékpárral érkezőknek”, amelyre május és szeptember között minden péntek reggel sor kerül. A Haberkorn a többi ausztriai fiókvállalatánál is ösztönözni kívánta a kerékpározást, ezért kerékpárversenyt hirdetett. Megszámolták, május és szeptember között hány munkavállaló ment munkába biciklivel, és az a vállalat, ahol a legtöbben tettek így, díjat nyert.

Challenges, opportunities and transferability 

A Haberkorn GmbH-nál több mobilitásszervezési intézkedés végrehajtásának kulcsfontosságú és sikeres eleme volt a céges koordinátor kinevezése. Ez a személy már a kezdetektől fogva felelős volt a tevékenységek előmozdításáért, megszervezéséért és megvalósításáért. Ezért a vezetőség lehetővé tette, hogy munkaidejének egy részét erre a feladatra fordítsa, illetve teljes mértékben támogatta a projektet. Ahhoz, hogy már a verseny kezdetétől fogva tájékoztassák, ösztönözzék és bevonják az összes munkatársat, szükség volt egy jól kidolgozott kommunikációs stratégiára. Ehhez több kommunikációs csatornát is felhasználtak.

Az e-maileken és a szóbeli tájékoztatáson túl több tevékenységhez különböző kampányanyagokat, például szórólapokat és plakátokat is készítettek. Sőt, a cégnél a moblitásmenedzsment-intézkedésekhez egyedi dizájnt és arculatot is létrehoztak. Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy a munkavállalók folyamatosan elfogadják, hogy mobilitási szokásaikat fenntartható módon kell megváltoztatniuk, és erre hajlandók is legyenek. A legfontosabb leküzdendő akadályt a vállalat városszéli elhelyezkedése jelenti, amely miatt nincs összeköttetésben a városi kerékpárút-hálózattal, és tömegközlekedéssel is csak nehezen megközelíthető. Ennek fényében még nagyobb jelentőségű, hogy a Haberkorn GmbH-nak számos mobilitásszervezési akciót sikerült végrehajtania. 

Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
Austria
City: 
Graz
Contact: 
Margit Braun
Author: 
Margit Braun
20 Feb 2015
26 May 2015