Hogyan lehet biztonságosabbá tenni a kerékpározást Bristolban? (Egyesült Királyság)

Beküldő: Jan-Willem Van ... / Frissítve: 28 Jan 2015

Bristol Anglia „kerékpáros városa”. Ugyanakkor egy dinamikusan növekvő, sűrűn lakott település, melynek lakói közül még mindig rengetegen járnak nap mint nap autóval munkába. A környezetbarát hagyományok erősítése, valamint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése céljából Bristol most azon dolgozik, hogy minél több lakóját sikerüljön két kerékre csábítania.

A város erőteljesen fejleszti tömegközlekedési hálózatát és szeretné a kerékpározást még biztonságosabbá, népszerűbbé és még kézenfekvőbbé tenni a bristoliak számára. Ennek érdekében az önkormányzat felállított egy bizottságot, amely a nyilvánosság és egyéb érintettek bevonásával megvizsgálta, miként gondoskodhatna a kerékpárosok nagyobb biztonságáról.

Context 

A 432 000 lakosú Bristol Anglia délnyugati részén található. Rengeteg embernek munkát adó kereskedelmi, kulturális és felsőoktatási központ, számos történelmi emlékkel és nagy múltra visszatekintő tengerészeti iparral. Lakói közül közel 57 000-en járnak gyalog vagy kerékpárral munkába – ami a legmagasabb aránynak felel meg az angliai és walesi települések körében.

2008-ban Bristol és South Gloucestershire nyerte el a Cycling England nevű angol kormányzati szervezet Kerékpáros város-díját (Cycling City Award). Bár az elismeréssel járó 22,8 millió fontos állami támogatás 2011 márciusában véget ért, a nyugat-angliai hatóságok sikerrel pályáztak egy 24 millió fontos, fenntartható közlekedésre fordítható támogatásra, amelyből 2 millió a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztését szolgálja.

Anglia nyugati része már rendelkezik egy hosszú távú koncepcióval a térség közlekedésének fejlesztésére. A Bristoli Közlekedési Stratégia ennek a tervnek képezi részét, és konkrét növekedési célokat fogalmaz meg a kerekezőkre vonatkozóan: 2008 és 2016 között 76 százalékkal szeretné növelni a kerékpárosok számát a városban. 

In action 

E nagyszabású cél elérését elősegítendő, Bristol város tanácsa 2012 szeptemberében felállított egy bizottságot, hogy 32 kulcsfontosságú szereplő bevonásával közmeghallgatást szervezzen. A megkérdezettek között közösségi szervezetek képviselői, önkormányzati tisztviselők és egyéb szakértők is helyet kaptak, hogy közösen megvitassák a kutatási és egyéb eredményeket, illetve olyan gyakorlati javaslatokkal álljanak elő, melyeket a bizottság megvizsgálhat és felvehet ajánlásai közé.

A közmeghallgatás középpontjában az alábbi célok álltak:

 • a kerékpárosok jelenlegi biztonsági szintjének felmérése
 • a kerékpárosok biztonsággal kapcsolatos aggályainak feltérképezése
 • azon biztonsággal kapcsolatos fenntartások okainak feltárása, amelyek eltántoríthatják a potenciális kerékpárosokat (ide tartozik a társadalmi marketing hatásainak elemzése is)
 • a világ különböző pontjain bevált gyakorlatok tanulmányozása
 • a kerékpárosok biztonságával kapcsolatos összes intézkedés és állásfoglalás értékelése
 • a képviselőtanács közlekedési stratégiájának kidolgozása során szem előtt tartandó ajánlások megfogalmazása

A meghallgatás nyilvánosan zajlott, hogy bárki részt vehessen rajta. Bristol egy független elnök bevonása mellett döntött, mivel fontosnak tartotta, hogy sikerüljön biztosítani az egyensúlyt az igen szerteágazó vélemények sűrűjében.

A közmeghallgatás résztvevői négy nyilvános felszólalást hallhattak magánszemélyek és szervezetek, például egy fiatalokat képviselő szervezet (Young People’s Select Committee), illetve a fogyatékkal élők esélyegyenlőségi fóruma (Disability Equality Forum) részéről. Minden prezentációt nyilvános vita követett, amely alkalmat adott a felvetett kérdések alaposabb megvitatására, majd kerekasztal-beszélgetések keretében foglalták össze a legfontosabb témákat.

A bizottság egy rövid filmet is készített, amelyben riporterek a városlakók olyan fontos csoportjait – pl. fiatalokat, hölgyeket, különböző etnikai kisebbségek képviselőit és idősebb embereket – faggattak a témáról, akik mind potenciális kerékpárhasználók lehetnének. A filmet a közmeghallgatás során vetítették le az érdeklődőknek.

Results 

A közmeghallgatás során elhangzott összes vélemény figyelembe vételével a bizottság négy fő témakört határozott meg, melyeknek röviden összefoglaltuk néhány fontos pontját:

Határozott elképzelés és irányítás

 • A kerékpár-népszerűsítő kampányt a polgármesternek kell vezetnie, azt bizonyítandó, hogy a szándék összhangban áll a képviselőtanács célkitűzéseivel. A városvezetőnek segítenie kell a kerékpározás, mint „trendi” közlekedési mód népszerűsítésében is.
 • A biztonsági aggályok miatt sajnos kevesen mernek kerékpárra ülni az ellenséges autós közegben. Sebességkorlátozások bevezetésével és a kerékpárosoknak fenntartott sávok kialakításával azonban csökkenteni lehetne a potenciális kerekezők aggodalmait.
 • A különböző területek képviselőinek összehangolt fellépése érdekében a városi tisztviselőknek, egyéb szervezeteknek és partnereknek világosan meg kell határozniuk a prioritásokat.

Pozitív imázs és közösségvállalás

 • A kerékpározást minden korosztály számára vonzó alternatívként kell népszerűsíteni.
 • Vannak, akik nem szeretik, ha „biciklisnek” titulálják őket, és inkább rugalmas közlekedésieszköz-használóknak tekintik magukat. A társadalmi marketing feladata, hogy felszámolja az „ők” és „mi” közötti határokat.
 • A kerékpáros stratégiának külön figyelmet kell fordítania a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra, hiszen a kerékpár segíthet például a munkába járás megoldásában.
 • A média alapvető szerepet játszik a kerékpározás pozitív imázsának terjesztésében.

A Közlekedési Osztály feladatai

 • Átfogó kerékpárút-hálózatot kell kiépíteni a csendesebb utcákban.
 • A képviselőtestületnek többféle lehetőséget ki kell próbálnia és bátrabban kell kísérleteznie például kísérleti jellegű forgalomszabályozási rendeletekkel.
 • A kerékpárhasználat vonzóbbá tétele és a jelenlegi veszélyek csökkentése érdekében külön sávokat kell kijelölni a kerékpárosok számára, ami bizonyos esetekben csak a gépjárművek rovására történhet.

Tervezés (és szervezetfejlesztés)

 • A képviselőtanácsnak egy alaposan átgondolt, interdiszciplináris tanulási folyamatra van szüksége.
 • Az utak és kereszteződések átépítésénél ügyelni kell arra, hogy gyalogos és kerékpáros közlekedésre is alkalmasak legyenek.
 • Nem kell újra felfedezni a spanyolviaszt: Bristol rengeteget tanulhat más európai városoktól, ahol már sikerült megoldást találni hasonló problémákra.

A bizottság mindegyik témát részletesen kifejtő vizsgálati jelentése  ezen a linken érhető el (pdf megnyitása).

Challenges, opportunities and transferability 

A képviselőtanács fontosnak találta, hogy az említett témákat szem előtt tartsák Bristol kerékpáros stratégiájának kidolgozásánál, amelynek befejezését 2014 végére tervezték. A stratégiával párhuzamosan egy közúti biztonsági tervezet is készül, amely szintén olyan elképzeléseket és intézkedéseket tartalmaz, amelyek a közúti forgalom veszélyeinek csökkentése révén a kerékpározók biztonságát növelik. Még ez a tervezet is befejezésre vár.

A bristoli kerékpárosok számára sajnos nehézséget jelent a központi kormányzati támogatás „akadozása”. A kerékpáros infrastruktúrát tovább kell fejleszteni, és az emberek hozzáállását is csak évtizedekig tartó folyamatos munkával lehet megváltoztatni, hogy sikerüljön megszabadítani őket berögzült szokásaiktól, és segíteni lehessen a következő generációnak az egészségesebb közlekedési módok választásában azzal, hogy ténylegesen megkönnyítjük számukra ezeket az alternatívákat.

Egy olyan városban, ahol jó néhány generáció óta a gépjárműhasználat dominál, nehéz megváltoztatni a közlekedési szokásokat. Bizonyos mértékig ez a képviselőtanács hozzáállásán és döntésein is érződik, pedig az autóközpontú szemlélet sokszor megnehezítette a kerékpározás népszerűsítésének ügyét.

Azzal, hogy Bristol elnyerte a „Kerékpáros város” díjat (2008—11), majd 2015-re Európa zöld fővárosának választották, nagyobb hangsúly kapott a kerékpáros közlekedés fejlesztése, ami sokat segített az említett akadályok leküzdésében. Továbbra is nagy szükség van azonban a politikai vezetők és az idősebb tisztviselők határozott támogatására. A 2012-ben megválasztott polgármester, akinek szívügye a kerekezés népszerűsítése, sokat segített a kerékpározás ügyének előmozdításában Bristol városában.

In Depth 
Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
United Kingdom
City: 
Bristol
Contact: 
Adrian Davis
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
16 Sep 2014
28 Jan 2015
Share on