Fenntartható áruszállítás Párizsban (Franciaország)

Beküldő: News Editor / Frissítve: 25 May 2015

Franciaország egyik legnagyobb áruházlánca, a Monoprix 2007 óta igyekszik csökkenteni függőségét a közúti áruszállítástól: párizsi üzleteibe vasúton, az utolsó kilométereken pedig cseppfolyós földgázzal működő (LNG) gépjárművekkel juttatja el áruit. Ezzel a fenntartható, multimodális megoldással – melyhez át kellett alakítani egy belvárosi pályaudvar egyik peronját – jelentős mértékben sikerült csökkenteni a CO2- és az NOx-kibocsátást, a raktározási igényeket, ráadásul az emberek szemében sikerült az üzletláncnak egy pozitív, „zöld” imázst kialakítania magáról.

Mindemellett a multimodális szállítás és logisztika terén szerzett ismeretek és tapasztalatok számottevő versenyelőnyt jelenthetnek majd a Monoprix számára, ha bevezetik a sokat vitatott környezetvédelmi adót Franciaországban.

Context 

A párizsi régióban óriási kihívást jelentenek a hatalmas áruszállítási igények, ezért alapvető kérdés, hogy sikerüljön hatékony és fenntartható módon biztosítani az áruk célba jutását. Noha Párizs a sugaras szerkezetű francia vasúthálózat középpontjában fekszik, a vasúti áruszállítás részaránya nagyon alacsony: a főváros körüli Île-de-France régióban az árucikkek 90%-a közúton jut el az üzletekbe, az utolsó kilométereken pedig ez az arány majdnem 100%-os. Az egyre gyakoribb közlekedési dugók és a közúti áruszállítás kedvezőtlen hatásai arra ösztönözték a hatóságokat, hogy intézkedéseket dolgozzanak ki a fenntartható logisztikai megoldások támogatására.

2002-ben érintettek egy csoportja kidolgozott egy városi logisztikai és fenntartható mobilitási programot. 2006-ban 47 együttműködő fél – köztük logisztikai vállalatok, vasúti és vízi áruszállítási szolgáltatók, beszállítók és üzletláncok – összeállítottak egy (alább letölthető) chartát a legjobb párizsi áruszállítási gyakorlatokból, melyek révén fenntarthatóbbá lehetne tenni a szállítási és elosztási tevékenységeket. 

In action 

A vasút Párizson belüli áruszállításba való bevonását a párizsi önkormányzat kezdeményezte még 2004-ben, egyéb szervezetekkel, köztük a francia pályavasút-társasággal (RFF) együttműködésben. Az önkormányzat 2 millió euróval járult hozzá a Gare de Lyon pályaudvar Gabriel Laméról elnevezett peronjának átalakításához, hogy multimodális használatra alkalmassá tegyék. Az átalakítás során zajszűrő falat építettek, hogy megvédjék a környéket, illetve a közeli házak lakóit a zajoktól, és egy töltőállomást is kialakítottak LNG-üzemű járművek számára.

A Monoprix élt a lehetőséggel, hogy ezentúl más módon juttasson el bizonyos árucikkeket, például ruházati és egészségügyi termékeket, tisztítószereket és italokat párizsi üzleteibe. Az említett árukat vasúton szállítják el két 40 km-re lévő elosztóközpontjukból a G. Lamé peronra, onnan pedig az utolsó szakaszon LNG-üzemű tehergépjárművekkel viszik őket  tovább a boltokba.  

A Monoprix beszállítóinak az üzletekbe szállítás tervezett dátumát megelőző nap 18 óráig kell eljuttatniuk áruikat az elosztóközpontokba. Ezután raklapokra, majd villás emelőkkel (a francia állami vasúttársaságtól, az SNCF-től bérelt) vasúti kocsikba rakodják őket. A vonat 19.40-kor indul útnak és 21.15-kor fut be a G. Lamé vágányra, ahol a raklapokat átrakodják LNG-üzemű teherautókba, melyek mindegyike 20 raklap szállítására alkalmas. Az üzletekbe reggel 6.30-kor indulnak el a szállítmányok. A Monoprix árui átlagosan 17 vasúti kocsit töltenek meg, melyekbe egyenként 46 raklap fér. Ez a szállítási mód évente kb. 260 vonatot tölt meg, ami 12 000 teherautónyi rakománynak felel meg.

Results 

A közútiról vasúti szállításra és gázüzemű gépjárművek használatára való átállás éves szinten 410 000 tonnával csökkenti a CO2-, illetve 25 tonnával a NOx-kibocsátást. Bár ezt pontosan még nem számszerűsítették, a teherautók számának csökkenése várhatóan a közutak zsúfoltságát, elhasználódását és a balesetek számát is csökkenti.

Csökkentek ugyanakkor a Monoprix raktáraiban is a tárolási igények. A gyorsabb árumozgatásnak és a vasúti kocsik (oldalajtók miatti) nagyobb szállítási kapacitásának köszönhetően a lieusainti logisztikai központnak a raktározási tér bővítése nélkül is sikerült lépést tartania a növekvő igényekkel. Egy vagonba 25 perc alatt lehet berakni 43 raklapot, míg korábban másfél órára volt szükség ugyanennyi raklap kamionokba rakodásához. Ráadásul egyszerre akár 10 vagonba is lehet árut pakolni, minek köszönhetően több hely szabadul fel a raktárban egyéb árucikkek javára.

A költségek is folyamatosan csökkennek. 2007-ben a vasúti/LNG-üzemű járműves áruszállítás költségei még 25%-kal magasabbak voltak a csak közúti áruszállításénál; 2012-ben ez a különbség már csak 12 százalék volt. A Monoprix logisztikai lánc hatékonyságának növelése terén szerzett tapasztalatai komoly versenyelőnyt jelentenek a jövőre nézve  – különösen, ha a francia kormány újra napirendre tűzi a környezetvédelmi adó kérdését.

A biotermékek forgalmazása és üzletei energiatakarékosabbá tétele mellett a Monoprix immár fenntartható áruszállítási megoldásokkal is hozzá tud járulni pozitív, környezetbarát imázsának fenntartásához.

Challenges, opportunities and transferability 

A működési költségek magasabbnak bizonyultak a vártnál. A multimodális vasúti közlekedés igazából 800–1000 km-es távolságok esetében kifizetődő, a Monoprixnál azonban a teljes útvonalnak csupán egy rövid szakaszára korlátozódik. A hatékonyság terén 2007 és 2012 között elért előrelépés ellenére a költségek még mindig 12 százalékkal magasabbak, mint a hagyományos közúti szállításé. Ez főként a G. Lamé peronon tapasztalható időveszteségnek tudható be, ahol a szokványos átrakodás helyett két fázisban történik előbb az áruk kirakodása a vagonokból, majd pedig a teherautókba helyezésük.  

Sajnos a gyakori szállítási igények miatt a Monoprix nem tudja vasúton eljuttatni az árukat Combs la Ville-i raktárába, mivel az nem felel meg a méretarányosság követelményeinek.  Ráadásul csak 22 vagonból álló teljes szerelvényeket lehet bérelni a vasúttársaságtól, pedig a Monopix igényeinek kielégítéséhez többnyire 17 kocsi is elegendő volna. Emellett a Monoprix kénytelen 26 LNG-jármű bérleti díját az év minden napjára kifizetni, holott sokszor előfordul, hogy kevesebb autóra van szüksége. Sajnos nem eléggé rugalmasak a lehetőségek.

Megoldást jelenthetne, ha több üzletbe lehetne ilyen multimodális módszerrel eljuttatni az árukat. Az üzletek azonban szeretik mindig ugyanabban az időben megkapni a szállítmányokat, a szállítási idők összehangolása pedig nagyon nehéz feladat. Nem utolsó sorban a G. Lamé peron egy meglehetősen sűrűn lakott városrészben található. A környékbeliek sokat panaszkodnak a vagonok kirakodásával járó zajokra, különösen a peron fém borítása miatt, amelyre azonban a villás emelők használata miatt mindenképp szükség van.

In Depth 
Topic: 
Urban freight/city logistics
Region: 
Northern Europe
Country: 
France
City: 
Paris
Contact: 
Sylvaine Benjamin
Author: 
Marco Valerio Salucci
02 Feb 2015
25 May 2015