Az érintettek bevonása a kassai SUMP tervezési folyamatába (Szlovákia)

Beküldő: News Editor / Frissítve: 31 Aug 2015

Kassa (Košice) lakóinak életét számos mobilitási probléma nehezíti: a város közlekedését torlódások, parkolási nehézségek, kihasználatlan tömegközlekedési eszközök, gyenge minőségű kerékpár- és gyalogutak jellemzik. E problémák orvoslása céljából a szlovákiai város – az uniós ATTAC projekt támogatásával – egy fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) kidolgozása mellett döntött, melynek egyik kulcsfontosságú elemét a helyi lakosok és az egyéb érdekeltek bevonása jelenti. A tervet – amely Szlovákia első ilyen jellegű dokumentuma – 2014. márciusában fogadta el a helyi önkormányzat.  

Context 

Kassa a maga 240 000 lakosával Szlovákia második legnagyobb városa. 2013-ban az itt élők utazásaik 40%-ához vettek igénybe tömegközlekedési eszközöket, 29%-ához használtak autót, 28%-át tették meg gyalog, a kerékpárosok részaránya pedig csupán 3% volt. Kassa tömegközlekedési hálózatát 34 km-nyi villamospálya, 178 km-nyi autóbusz- és 13 km-nyi trolibuszhálózat alkotja.

2006 óta folyamatosan csökken a tömegközlekedés-használat a városban. Erre a riasztó – és az egyéb gondokat súlyosbító – tendenciára próbált ellenszert találni Kassa egy SUMP kidolgozásával, amely hatékony módszer a városi mobilitás problémáinak strukturált és integrált kezelésére. Szlovákiában egyébként semmi nem kötelezi a helyi önkormányzatokat SUMP kidolgozására és végrehajtására. Ha azonban támogatásra tartanak igényt tömegközlekedési projektjeikhez, be kell mutatniuk egy SUMP-ot vagy egy ahhoz hasonló mobilitási tervet. 

In action 

A kassai mobilitási terv az ATTAC (Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities 20112014) projekt keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával látott napvilágot. Az előkészületek 2012-ben kezdődtek, amikor a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú, az ATTAC projektben is részt vevő kassai közlekedési vállalat pályázatot írt ki a SUMP kidolgozására. A 17 000 eurós tendert a Zsolnai Egyetem nyerte el.

A SUMP előkészítési folyamata 2013 áprilisában vette kezdetét. Az egyetem mindenben az Európai Bizottság iránymutatásai szerint járt el, melyek egyik fontos eleme, hogy a tervezési fázist egy interaktív folyamatként képzelik el: a SUMP-tervezés nem egyszerűen az egymást követő lépések összessége, hanem egy olyan integrált folyamat, amelynek résztvevői meg tudják osztani egymással helyzetértékelésüket, menet közben pontosíthatják átfogó célkitűzéseiket és össze tudják hangolni tervezett eszközeiket.

A mobilitási terv kidolgozásának felügyeletére az egyetem felállított egy szakértői csoportot, melyben a legfontosabb érintettek, köztük az önkormányzat négy különböző (építésügyi, várostervezési, közlekedési és környezetvédelmi) osztályának képviselői mellett helyet kaptak a regionális önkormányzat, a szlovák Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium; a DPMK, vagyis a helyi közlekedési vállalat, valamint a vasút, a rendőrség és egy civil kerékpáros szervezet munkatársai is.

A szakértői csoport két alkalommal gyűlt össze, de tagjai rendszeresen tartották a kapcsolatot telefonon és e-mailen keresztül, és három – önkormányzati szervezésű – közmeghallgatáson is részt vettek. Az elsőre 2013 tavaszán került sor, kb. 20 fő részvételével; a szakértői csoport itt ismertette a tervet, valamint a Kassát érintő legfőbb mobilitási kérdéseket. A 2013 őszén rendezett második közmeghallgatáson kb. 12 fő vett részt a lehetséges intézkedések megvitatásában. A harmadik alkalommal (2014 elején) már 30 fő várta az alkalmat, hogy hozzászólhasson a készülőben lévő SUMP anyagához, melyhez végül egyetlen érdemi javaslat sem érkezett. A kassai SUMP-ot 2014 márciusában fogadták el. 

 

Results 

A kassai SUMP a különféle érdekelt felek és a nyilvánosság bevonásával igyekszik egy közös és integrált stratégia keretében fejleszteni a tömegközlekedést, a parkolást, a gyalogos és kerékpáros forgalmat, valamint a környezetvédelmi kérdéseket. A tervben olyan tipikus SUMP-elemek is helyet kaptak, mint az ú.n. SMART célkitűzések, valamint a javasolt intézkedések hatásainak értékelése. Bővebb részletekért olvassa el Kassa városának mobilitási tervét.

A SUMP részeként készült egy dinamikus adatbázis is, amely tartalmazza az összes olyan javasolt intézkedést és lépést, amely a célkitűzésekkel kapcsolatos. Az adatbázis ugyan nem nyilvános, de az érdekeltek szabadon hozzáférhetnek és új intézkedéseket is javasolhatnak, melyek némelyike már megvalósulóban van. Az első csomagban közel 70 javaslat szerepelt, melyek közül hét már vagy megvalósult, vagy folyamatban van a végrehajtásuk. Ezek között említhetjük a 40 millió eurós értékű villamosbeszerzést és 1000 új kerékpártartó kialakítását (9000 euró értékben).

Az adatbázisban olyan intézkedések is szerepelnek, amelyekhez még semmilyen támogatás nem áll rendelkezésre. Ezek megvalósításához az önkormányzat állami, illetve európai uniós támogatást szeretne igényelni. Mivel a pályázáshoz sok időre van szükség, Kassa egyelőre néhány kevésbé költséges intézkedés végrehajtásával folytatja a munkát, például rendszeres találkozók szervezésével, a mobilitási terv megvalósításának szervezésével és az új kerékpárparkolók kialakításával. Az adatbázis pedig folyamatosan frissülni fog. 

Challenges, opportunities and transferability 

Sokféle érintettnek a tervezésbe való bevonásával sikerült egy olyan stratégiát kidolgozni, amely az összes fontos nézőpontot és érdeket szem előtt tartja. „Ez újdonságot jelentett Kassa életében, és jelentősen javította a terv minőségét és támogatottságát” – fejtette ki Marian Gogola, a Zsolnai Egyetem munkatársa, aki példaként a helyieknek a kassai tömegközlekedési útvonalak és menetrendek javítására vonatkozó, igen részletes javaslatait említette.

Elismerte ugyanakkor, hogy még volna mit javítani a folyamaton. A közmeghallgatásokon viszonylag kevesen vettek részt, aminek oka talán az önkormányzati kommunikációs csatornákon, például a honlapon keresztül zajló, de nem eléggé intenzív vagy hatékony tájékoztatásban keresendő. „A nyilvánosság bevonása még nem igazán elterjedt gyakorlat Szlovákiában” – tette hozzá az egyetemi oktató, aki szerint egyszerre több érdekelt, valamint a helyi polgárok bevonása igen időigényes folyamat, amely gondos előkészítést kíván, jócskán előre kell tervezni ugyanis ahhoz, hogy ne okozzon jelentős csúszásokat. Nem szabad alábecsülni azokat az erőfeszítéseket sem, amelyek az érintettek meggyőzéséhez szükségesek a SUMP-tervezésben való részvételük előnyeiről.

„Egy SUMP nem egy újabb elképzelés vagy egy felesleges papírköteg, hanem egy olyan strukturált és integrált intézkedéscsomag, amely tényleg megvalósul – hangsúlyozta Gogola. – A fenntartható mobilitási terv egy hasznos útmutató, azt is mondhatnánk, egyfajta receptkönyv az önkormányzat számára, amely segítséget nyújt a további tervezéshez és az intézkedések tényleges megvalósításához.” 

In Depth 

Fotó: Scottish Resilience Development Service / CC BY-NC-SA 2.0

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Country: 
Slovakia
Contact: 
Marian Gogola
Author: 
Rob Jeuring
CsatolmányMéret
PDF icon Košice SUMP (EN)4.78 MB
01 Apr 2015
31 Aug 2015