Home > Mobility Plans > Proces za SUMP

Proces za SUMP

Od Admin Eltis / Ažurirano: 28 May 2019

Priprema Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) složen je pothvat. Uz potporu Europske komisije izrađene su smjernice koje nude konkretne prijedloge o tome kako primijeniti koncept SUMP i pripremiti strategiju urbane mobilnosti koja se temelji na jasnoj viziji za održivi razvoj urbanih područja.

Smjernice ne daju podatke o tehničkim mjerama koje treba uključiti u SUMP. Umjesto toga, one opisuju proces razvijanja i provođenja takvog plana. Ovaj se proces sastoji od 11 glavnih koraka s 32 povezane aktivnosti:

1. korak: Odredite svoj potencijal za uspješan SUMP.

2. korak: Definirajte proces razvoja i područje primjene plana.

3. korak: Analizirajte stanje mobilnost i razvijte scenarije.

4. korak: Razvijte zajedničku viziju.

5. korak: Postavite prioritete i mjerljive ciljeve.

6. korak: Razvijte učinkovite pakete mjera.

7. korak: Dogovorite se o jasnim odgovornostima i dodijelite proračun.

8. korak: Uključite sustave za praćenje i procjenu u plan.

9. korak: Usvojiti SUMP.

10. korak: Osigurajte odgovarajuće upravljanje i komunikaciju (kod provedbe plana).

11. korak: Naučite lekcije.

Svaki korak tog procesa prikazan je u smjernicama s primjerima dobre prakse, alatima i referencama na daljnje informacije.

Smjernice su namijenjene lokalnim vlastima, praktičarima urbanih prijevoza i mobilnosti, kao i ostalim zainteresiranim stranama uključenim u pripremu SUMP-a.

Smjernice su rezultat pregleda postojećih dokumenata i temeljitog procesa stručnog savjetovanja koje se odvijalo diljem Europe organiziranog između 2010. i 2013. godine kao dio ugovora o pružanju usluga za Europsku komisiju.

Više alata koji mogu podržati primjenu koncepta SUMP dostupni su ovdje.

Ciklus planiranja za SUMP:

*Smjernice su rezultat pregleda postojećih dokumenata i temeljitog procesa stručnog savjetovanja koje se odvijalo diljem Europe organiziranog između 2010. i 2013. godine kao dio ugovora o pružanju usluga za Europsku komisiju.