Alati Planova mobilnosti

Od Admin Eltis / Ažurirano: 16 Feb 2015

Europska komisija podržava daljnji razvoj koncepta planiranja održive urbane mobilnosti, alata i smjernica za gradove, kao i promociju razvoja i provođenja SUMP-ova u gradovima diljem Europe.

Redovito provjeravajte portal Planova mobilnosti za nove događaje, radionice i obuke koji se organiziraju u sklopu postojećih projekata EU za planiranje održive urbane mobilnosti.

Pored baze podataka Alata i resursa Planova mobilnosti, ispod možete pronaći opise raznih ključnih inicijativa koje su trenutno aktivne ili su nedavno dovršene u sklopu projekata koje financira Europska komisija.

Smjernice

• Praćenje i ocjenjivanje, projekt EU CH4LLENGE
• Odabir najučinkovitijih mjera i paketa mjera, projekt EU CH4LLENGE 
• Komunikacijske smjernice, projekt EU BUMP
• SUMP smjernice za policentrične regije, razvijene kroz projekt EU Poly-Sump
• Web-seminar: Inovativne ideje i kako ih iskoristiti, projekt EU Tide

Revizije i procjene

• Priručnik za gradove, revizore ili savjetnike za provođenje procjenjivanja i revizije u svrhu mjerenja učinkovitosti gradskog transporta kroz 20 pokazatelja, projekt EcoMobility-Shift
• Revizija urbane mobilnosti temeljena na potpunom upravljanju kvalitetom, razvijena kroz projekt EU Quest
• Revizijska shema sa smjernicama na 11 jezika, razvijena kroz projekt EU Advance
• Upitnik o urbanoj mobilnosti, 11 jezika u .xls formatu, razvijen kroz projekt EU Advance
• Konzultacije o Smjernicama SUMP-a, razvijene kroz projekt EU PUMAS

Alati

• Metodologije za analizu troškova-prednosti i utjecaja, projekt EU Tide
• Alati s inovacijama: 15 nadahnjujućih transportnih mjera koje možete primijeniti u vašem gradu, projekt EU Tide
• Rješenja urbane mobilnosti za: javni transport, transportnu infrastrukturu, gradsku logistiku, integrirano planiranje / planove održive urbane mobilnosti, upravljanje mrežom i mobilnosti, čista vozila, projekt EU Solutions
• Koncept stručne obuke za Planove održive urbane mobilnosti, projekt EU BUMP
• Alati za uključivanje zainteresiranih strana u organizaciju uspješnih konzultacija (en), Civitas
• Dopiranje do građana: Alati za učinkovitu komunikaciju i marketing, Civitas

Najbolje prakse

• 9 studija slučaja iz projekta EcoMobility SHIFT
• Akcijski planovi i izvješća o urbanoj mobilnosti iz 46 gradova, ovjereni kroz projekt EU Quest
• Razne najbolje prakse iz projekata održive urbane mobilnosti iz gradova koji sudjeluju u projektu EU CIVITAS
• Demonstracijske mjere i rezultati održive urbane mobilnosti, Civitas
• 9 lokalnih akcijskih planova razvijenih u sklopu projekta Advance

Mreže

• Kampanja održive urbane mobilnosti (“Učini pravi miks”) 
• Savjetodavna i tematska skupina za integrirano planiranje, projekt EU Civitas
• Platforma EU Civitas za razmjenu ideja i iskustava urbane mobilnosti 
• Civinet mreže nacionalnih gradova koji promoviraju CIVITAS pristup
• Obučavanje planiranja održive urbane mobilnosti u EU 28, projekt EU Endurance

Primjeri dobrih praksi i alati koji prikazuju razvoj i provođenje Plana održive urbane mobilnosti uključeni su u bazu podataka studija slučaja. Pružaju vrijedne materijale iz svih dijelova Europe i nadahnuće za izradu vlastitog SUMP-a.

Također možete poslati prijedloge za buduće primjere SUMP-ova.