Admin Eltis

Picture: 
Location:
Oxford, United Kingdom
Ricardo Energy and Environment
 • Static Page - Updated: 21 MF 2020 - 11:45:56
  Čo je Eltis? ELTIS uľahčuje výmenu informácií, poznatkov a skúseností v oblasti udržateľnej mestskej mobility v Európe. Je zameraný na jednotlivcov, ktorí pracujú v doprave, ako aj v príbuzných...
 • Static Page - Updated: 21 MF 2020 - 11:45:35
  Ce este Eltis? Eltis facilitează schimbul de informaţii, cunoştinţe şi experienţe în domeniul mobilităţii urbane durabile în Europa. Este destinat celor din domeniul transporturilor şi din discipline...
 • Static Page - Updated: 21 MF 2020 - 11:45:13
  O que é o Eltis? O Eltis permite a troca de informações, conhecimentos e experiências sobre mobilidade urbana sustentável na Europa. Destina-se a profissionais do setor dos transportes e áreas...
 • Static Page - Updated: 21 MF 2020 - 11:44:51
  Czym jest Eltis? Eltis to platforma umożliwiająca wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Europy. Usługa jest skierowana do...
 • Static Page - Updated: 21 MF 2020 - 11:44:31
  X'inhu l-Eltis? L-Eltis jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni, għarfien u esperjenzi fil-qasam tal-mobbiltà urbana sostenibbli fl-Ewropa. Huwa mmirat għal individwi li jaħdmu fil-qasam tat-...
Currently not following content
Barcelona, Spain