Home > Mobility Plans > SUMP-prosessi

SUMP-prosessi

By Admin Eltis / Päivitetty: 28 May 2019

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman (SUMP) laatiminen on monimutkainen prosessi. Komission tuella kehitetyt suuntaviivat tarjoavat konkreettisia ehdotuksia SUMP-konseptin käyttöönottoon ja sellaisen kaupunkiliikenteen strategian laadintaan, joka perustuu selkeään visioon kaupunkialueen kestävästä kehityksestä.

Suuntaviivat eivät määritä yksityiskohtia kestävään kaupunkiliikenteen suunnitelmaan sisältyvistä teknisistä toimista. Sen sijaan niissä kuvataan tällaisen suunnitelman kehitys- ja toteutusprosessi. Tässä prosessissa on 11 tärkeintä vaihetta ja 32 niihin liittyvää toimintoa.

1. vaihe: Määritä mahdollisuutesi onnistuneeseen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaan.

2. vaihe: Määritä kehitysprosessi ja suunnitelman laajuus.

3. vaihe: Analysoi liikkumisen tilanne ja laadi skenaariot.

4. vaihe: Kehitä yhteinen visio.

5. vaihe: Määritä prioriteetit ja mitattavissa olevat tavoitteet.

6. vaihe: Kehitä tehokkaat toimenpidepaketit.

7. vaihe: Sovi selkeistä vastuualueista ja kohdenna varat.

8. vaihe: Ota suunnitelmaan mukaan valvonta- ja arviointijärjestelmät.

9. vaihe: Ota SUMP käyttöön.

10. vaihe: Varmista kunnollinen valvonta ja viestintä (otettaessa suunnitelmaa käyttöön).

11. vaihe: Ota opiksesi.

Jokainen tämän prosessin vaihe on käyty läpi suuntaviivoissa, joissa myös annetaan hyviä käytännön esimerkkejä, työkaluja ja viittauksia lisätietoihin.

Suuntaviivat on tarkoitettu paikallisviranomaisille, kaupunkiliikenteen ja liikkuvuuden ammattilaisille sekä muille sidosryhmille, jotka osallistuvat SUMP-suunnitelman valmisteluun.

Suuntaviivat ovat tulosta aikaisempien asiakirjojen tarkistuksesta ja läpikotaisesta, Euroopan-laajuisesta asiantuntijoiden konsultointiprosessista, joka järjestettiin vuosina 2010–2013 osana Euroopan komission palvelusopimusta.

Lisää SUMP-konseptin toteutusta tukevia työkaluja on saatavana täältä.

SUMP-suunnittelujakso:

*Suuntaviivat ovat tulosta aikaisempien asiakirjojen tarkistuksesta ja läpikotaisesta, Euroopan-laajuisesta asiantuntijoiden konsultointiprosessista, joka järjestettiin vuosina 2010–2013 osana Euroopan komission palvelusopimusta.