Liikkumisen suunnitelmien työkalut

By Admin Eltis / Päivitetty: 16 Feb 2015

Euroopan komissio haluaa kehittää edelleen kestävän kaupunkiliikenteen konseptia, työkaluja ja ohjausta sekä kestävän liikkumisen suunnitelmien kehittämistä ja toteutusta Euroopan eri kaupungeissa.

Käy säännöllisesti katsomassa, mitä meneillään olevien EU-ohjelmien tarjoamia tapahtumia, työpajoja ja koulutuksia liikkumisen suunnittelun portaalissa on.

Liikkumisen suunnitelmien Työkalut ja resurssit -tietokannassa on lisäksi kuvaus tärkeimmistä aloitteista, jotka ovat parhaillaan käsiteltävänä tai jotka on äskettäin käsitelty Euroopan komission rahoittamien projektien puitteissa.

Neuvonta

• Valvonta ja arviointi, EU CH4LLENGE -projekti
• Tehokkaimpien menetelmien ja menetelmäpakettien valinta, EU CH4LLENGE -projekti
• Viestinnän suuntaviivat, EU BUMP -projekti
• SUMP-suuntaviivat alueille, joilla on monta keskusta, laadittu EU Poly-Sump -projektissa
• Webinaari: innovatiivisia ideoita ja niiden hyödyntämisohjeita, EU Tide -projekti

Tarkastus ja arviointi

• Opaskirja kaupungeille, tarkastajille tai neuvonantajille tarkastusten ja arviointien toteuttamisesta tarkoituksena mitata kaupungin liikenteen suorituskykyä 20 eri mittarilla, EcoMobility-Shift-projekti 
• Kokonaislaadunhallintaan perustuva kaupunkiliikenteen tarkastus, laadittu EU Quest -projektissa
• Tarkastusohjelma, joka sisältää suuntaviivat 11 kielellä, laadittu EU Advance -projektissa
• Kaupunkiliikennettä koskeva kysely, 11 kieltä xls-tiedostossa, laadittu EU Advance -projektissa
• SUMP-suuntaviivoja koskeva konsultaatio, laadittu EU PUMAS -projektissa

Työkalut

• Kustannus-hyöty- ja vaikutusanalyysejä koskevat menetelmät, EU Tide -projekti
• Innovointityökalusarja: 15 inspiroivaa liikennettä koskevaa toimenpidettä, jotka voivat muuttaa kaupunkisi, EU Tide -projekti
• Kaupunkiliikenneratkaisuja: julkinen liikenne, liikenteen infrastruktuuri, kaupungin logistiikka, yhtenäinen suunnittelu / kestävän liikkumisen suunnitelmat, verkoston ja liikkuvuuden hallinta, puhtaat ajoneuvot, EU Solutions -projekti
• Kestävän liikkumisen suunnitelmia koskeva koulutuskurssikonsepti, EU BUMP -projekti
• Sidosryhmille tarkoitettu työkalusarja onnistuneiden konsultaatioiden järjestämiseen, Civitas
• Kansalaisten tavoittaminen: työkalusarja tehokkaaseen viestintään ja markkinointiin, Civitas

Parhaat käytännöt

• 9 tapaustutkimusta EcoMobility SHIFT -projektista
• Kestävän kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelmia ja raportteja 46 kaupungista, sertifioitu EU Quest -projektissa
• Kestävän kaupunkiliikenteen projekteja koskevia parhaita käytäntöjä EU CIVITAS -kaupungeissa
• Kestävän kaupunkiliikenteen kokeilun menetelmiä ja tuloksia, Civitas
• 9 paikallista toimintasuunnitelmaa, laadittu Advance-projektissa

Verkostot

• Kestävän kaupunkiliikenteen kampanja (”Sovita oikein yhteen”) 
• Yhtenäisen suunnittelun neuvonta- ja teemaryhmä, EU Civitas -projekti
• EU Civitas -ympäristö kaupunkiliikennettä koskevien ideoiden ja kokemusten jakamiseen
• Civinet National -kaupunkiverkostoja, jotka tukevat CIVITAS-lähestymistapaa
• Kouluttajien kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelu EU 28:ssa, EU Endurance -projekti

Tapaustutkimustietokannassa on hyviä käytännön esimerkkejä ja työkaluja, joiden avulla havainnollistetaan kestävän liikkumisen suunnitelmien laatimista ja toteutusta. Saat arvokasta materiaalia eri puolilta Eurooppaa sekä inspiroivia ideoita omien suunnitelmiesi työstämiseen.

Voit myös lähettää ehdotuksia kestävän liikkumisen suunnitelmien esimerkeistä.