Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava protsess

By Admin Eltis / Uuendatud: 16 Feb 2015

Euroopa Komisjon toetab säästva linnalise liikumiskeskkonna planeerimise kontseptsiooni ning linnadele mõeldud töövahendite ja suuniste edasist arendamist, samuti Euroopa linnades säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade väljatöötamise ja rakendamise edendamist.

Kontrollige regulaarselt liikumiskeskkonna kavade portaali, et saada teavet säästva linnalise liikumiskeskkonna planeerimisega seotud ELi projektide raames korraldatavate ürituste, seminaride ja koolituste kohta.

Lisaks liikumiskeskkonna kavadega seotud töövahendite ja materjalide andmebaasile leiate allpool ka kirjeldusi mitmesuguste oluliste algatuste kohta, mis on Euroopa Komisjoni rahastatud projektide raames kas praegu käimas või hiljuti lõpule jõudnud.

Juhised

• Seire ja hindamine, ELi projekt CH4LLENGE
• Kõige tulemuslikumate meetmete ja meetmepakettide väljavalimine, ELi projekt CH4LLENGE
• Teavitamise suunised, ELi projekt BUMP
• Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava suunised mitmekeskuselistele piirkondadele, töötatud välja ELi projekti Poly-Sump raames
• Veebiseminar: uuenduslikud ideed ja kuidas neid ära kasutada, ELi projekt Tide

Auditid ja hindamine

• Käsiraamat linnadele, audiitoritele või nõustajatele linna transpordinäitajate hindamiseks ja auditeerimiseks 20 näitaja alusel, projekt EcoMobility-Shift
• Linnalise liikumiskeskkonna audit tervikliku kvaliteedijuhtimise alusel, töötatud välja ELi projekti Quest raames
• Auditiskeem, sealhulgas suunised 11 keeles, töötatud välja ELi projekti Advance raames  
• Linnalise liikumiskeskkonna küsimustik 11 keeles, XLS-vormingus, töötatud välja ELi projekti Advance raames
• Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava suuniste teemal konsulteerimise sisend, ELi projekt PUMAS

Töövahendid

• Kulude ja tulude analüüsi ja mõjuanalüüsi metoodikad, ELi projekt Tide
• Innovatsioonivahendid: 15 inspireerivat transpordimeedet, mis võivad muuta teie linna, ELi projekt Tide
• Linnalise liikumiskeskkonna lahendused järgmistes valdkondades: ühistransport, transporditaristu, linnalogistika, terviklik planeerimine / säästva linnalise liikumiskeskkonna kavad, võrgustike ja liikuvuse juhtimine ning keskkonnahoidlikud sõidukid, ELi projekt Solutions
• Säästvat linnalist liikumiskeskkonda käsitleva koolituskursuse kontseptsioon, ELi projekt BUMP
• Sidusrühmade kaasamine: edukate konsultatsioonide korraldamise töövahendid, Civitas
• Kodanike kaasamine: tulemusliku teavitamise ja turundamise töövahendid, Civitas

Hea tava

• 9 juhtumiuuringut, projekt EcoMobility SHIFT
• Linnalise liikumiskeskkonna kavad ja aruanded 46 linnast, mis on sertifitseeritud ELi projekti Quest raames
• Säästva linnalise liikumiskeskkonna projektide häid tavasid ELi algatusega CIVITAS liitunud linnadest
• Säästva linnalise liikumiskeskkonna tutvustamise meetmed ja tulemused, Civitas
• 9 kohalikku tegevuskava, välja töötatud projekti Advance raames

Võrgustikud

• Säästva linnalise liikumiskeskkonna kampaania („Do the right mix”)
• Nõuandev ja temaatiline töörühm tervikliku planeerimise teemal, ELi projekt Civitas
• ELi platvorm Civitas linnalise liikumiskeskkonnaga seotud ideede ja kogemuste vahetamiseks 
• Civineti riiklikud linnade võrgustikud, mis edendavad CIVITASe lähenemisviisi
• Säästva linnalise liikumiskeskkonna planeerimise koolitajad EL28 liikmesriikides, ELi projekt Endurance

Juhtumiuuringute andmebaas sisaldab heade tavade näiteid ja töövahendeid, mis näitlikustavad säästva linnalise liikumiskeskkonna kava väljatöötamist ja rakendamist. See pakub väärtuslikku materjali kogu Euroopast ja inspiratsiooni oma linna säästva linnalise liikumiskeskkonna kavaga töötamiseks.

Võite soovitada ka uusi näiteid nimetatud kavade kohta.