Home > Mobility Plans > Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava protsess

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava protsess

By Admin Eltis / Uuendatud: 28 May 2019

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava ettevalmistamine on keerukas. Komisjoni toel on välja töötatud suunised, mis pakuvad konkreetseid ettepanekuid, kuidas kohaldada säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kontseptsiooni ja valmistada ette linnalise liikumiskeskkonna strateegia, mis tugineb linnapiirkonna säästva arendamise selgele visioonile.

Suunistes ei leidu säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasse lisatavate tehniliste meetmete üksikasju. Selle asemel kirjeldatakse seal protsessi, kuidas sellist kava välja töötada ja rakendada. See protsess hõlmab 11 põhietappi ja 32 seotud tegevust.

1. etapp: määrake kindlaks oma eduvõimalused seoses säästva linnalise liikumiskeskkonna kavaga.

2. etapp: määratlege kava väljatöötamise protsess ja ulatus. 

3. etappanalüüsige liikumiskeskkonna olukorda ja arengustsenaariume.

4. etapp: töötage välja ühine visioon.

5. etapp: määrake prioriteedid ja mõõdetavad eesmärgid.

6. etapp: töötage välja tõhus meetmepakett.

7. etapp: leppige kokku selged vastutusalad ja määrake eelarved.

8. etapp: lisage kavasse seire- ja hindamissüsteemid.

9. etapp: võtke säästva linnalise liikumiskeskkonna kava vastu.

10. etapp: tagage (kava rakendamisel) nõuetekohane juhtimine ja teabevahetus.

11. etapp: võtke tehtust õppust.

Igat selle protsessi etappi ilmestavad suunistes hea tava näited, töövahendid ja viited lisateabele. 

Suunised on mõeldud kohalikele asutustele, linnatranspordi ja liikumiskeskkonna spetsialistidele, samuti teistele huvipooltele, kes on kaasatud säästva  linnalise liikumiskeskkonna kava ettevalmistamisse.

Suunised on olemasolevate dokumentide läbivaatamise ning põhjaliku, vahemikus 2010–2013 Euroopa Komisjonile teenuse osutamise lepingu raames korraldatud üleeuroopalise ekspertide konsultatsiooniprotsessi tulemus.

Rohkem töövahendeid, mis võivad toetada säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kontseptsiooni rakendamist, on saadaval siin.

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava planeerimistsükkel:

*Suunised on olemasolevate dokumentide läbivaatamise ning põhjaliku, vahemikus 2010–2013 Euroopa Komisjonile teenuse osutamise lepingu raames korraldatud üleeuroopalise ekspertide konsultatsiooniprotsessi tulemus.