Euroopa platvorm

By Admin Eltis / Uuendatud: 28 May 2019

Platvormist

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade Euroopa platvorm toetab üleminekut konkurentsivõimelistele ja ressursitõhusatele liikuvussüsteemidele Euroopa linnades järgmiselt:

Platvormi tegevust toetab sekretariaat, mis toimib kõigi platvormisiseste ja ‑väliste päringute puhul keskse kontaktpunktina.

Liikumiskeskkonna kavade portaal

Liikumiskeskkonna kavade portaal pakub rohkesti teavet säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade väljatöötamise ja rakendamise kohta, näiteks:

  • teave säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade elementide kohta;
  • suunised säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
  • valitud töövahendid, juhised, käsiraamatud ja aruanded, millest on oma töös abi linnalise liikumiskeskkonna spetsialistidel;
  • näidisjuhtumid, kus analüüsitakse liikumiskeskkonna kavade väljatöötamise ja rakendamise valitud kohalikke näiteid;
  • foorum, kus Eltise sõbrad arutavad kõiki säästva linnalise liikumiskeskkonnaga seotud küsimusi;
  • andmebaas, mis kajastab linnade kaasatust säästva linnalise liikumiskeskkonna kavandamisega seotud ELi tegevustesse.

Loodetavasti on liikumiskeskkonna kavade portaal teie jaoks huvitav ja informatiivne. Kui soovite midagi küsida, teha ettepanekut või kommenteerida, võtke kindlasti meiega ühendust.

Koordineeriv rühm

Koordineeriv rühm koondab asjakohaste käimasolevate ELi toetatud meetmete esindajaid eesmärgiga:

  • ahetada teavet ja saadud kogemusi;
  • leida ja ära kasutada sünergiat;
  • jõuda ühistele seisukohtadele, mis on aluseks säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kontseptsiooni ja töövahendite edasiarendamisele, ning 
  • aidata koordineerida mitmesuguste algatuste laiemat tutvustamist.

Iga-aastased konverentsid

Platvormi on plaanis kasutada iga-aastaste konverentside korraldamisel eesmärgiga edendada säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kontseptsiooni kogu ELis. Konverentsid toovad esile linnalise liikumiskeskkonna kavandamise viimased suundumused, soodustavad ideede ja kogemuste vahetamist ning pakuvad võrgustike loomise võimalust neile, kes on kaasatud selliste kavade väljatöötamisse ja rakendamisse. 

Esimene säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade Euroopa konverents toimus 12.–14. juunil 2014 Poolas Sopotis. Lisateabe saamiseks vaadake palun päevakorda (välislink, avab PDF-faili suurusega 1,6 MB) ja konverentsi esitlusi (välislink).

Et saada teavet järgmiste säästva linnalise liikumiskeskkonna kavadele pühendatud konverentside kohta, jälgige meie ürituste lehte.