Eltise kohta

By Admin Eltis / Uuendatud: 21 Sep 2020

Mis on Eltis?

Eltis hõlbustab Euroopa säästva linnalise liikumiskeskkonnaga seotud informatsiooni, teadmiste ja kogemuste vahetamist. See on mõeldud transpordisektoris ning sellega seotud valdkondades, sealhulgas linnade ja piirkondade arengu, tervishoiu, energeetika ja keskkonnakaitse valdkonnas töötavatele inimestele. Eltis loodi 20 aastat tagasi ja nüüdseks on sellest saanud Euroopa peamine linnalise liikumiskeskkonnaga seotud teabe keskus. Eltist rahastab programmi „Arukas energeetika – Euroopa” alusel Euroopa Liit.

Eltis vahendab kolme põhiteema – SAA TEADA, TEGUTSE, JAGA – raames teavet, häid tavasid, töövahendeid ja suhtluskanaleid, mis aitavad teil muuta oma linn säästva linnalise liikumiskeskkonna eeskujuks.

LIIKUMISKESKKONNA KAVADELE pühendatud jaos pakutakse teavet selle kohta, kuidas töötada välja ja rakendada säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasid, arvestades, et vajadus säästvama ja seostatuma planeerimise järele Euroopas kasvab. Rohkem teavet selle jao kohta leiate lehelt „Liikumiskeskkonna kavade kohta”.

Mida Eltise portaalist leida võib?

Eltis võimaldab SAADA TEADA säästva linnalise liikumiskeskkonna kohta. 

•   Uudiste lehel pakutakse korrapäraselt kohaliku, piirkondliku ja Euroopa tasandi uudiseid säästva linnalise liikumiskeskkonna kohta.
•   Teemade lehele on koondatud peamised säästva linnalise liikumiskeskkonnaga seotud teemad, mida Eltise portaalis käsitletakse.
•   Faktide ja arvude lehelt leiate mitmesuguseid statistilisi andmeid säästva linnalise liikumiskeskkonnaga seotud teemade kohta.
•   ELi poliitika ja õigusaktide lehelt leiate teabe oluliste säästvat linnalist liikumiskeskkonda käsitlevate õigusaktide ja poliitika ning neis tehtud muudatuste kohta. 

Eltis toetab teid TEGUTSEMISEL ning oma piirkonnas või linnas säästva liikuvuse vormide edendamisel.

•    Juhtumiuuringute lehel esitletakse ja analüüsitakse edukate kohalike säästva linnalise liikumiskeskkonna algatuste ja strateegiate näiteid.
•    Töövahendite ja materjalide lehele on koondatud töövahendid, juhendid, käsiraamatud ja aruanded, mille eesmärk on toetada ja informeerida linnalise liikumiskeskkonna spetsialiste nende töös.
•    Videote lehelt leiate suurepäraseid näiteid säästva linnalise liikumiskeskkonna arendamise viiside kohta. 
•    Fotode lehel on galerii, milles olevaid pilte saate kasutada linnalise liikumiskeskkonna propageerimiseks.
•    Õppematerjalide lehelt leiate säästvat linnalist liikumiskeskkonda käsitlevad koolitus- ja õppematerjalid.
•    ELi rahastamise lehele on koondatud teave olemasolevate ELi rahastamisvahendite ja ‑programmide kohta, mida kohalikud omavalitsused saavad kasutada.

Eltis võimaldab teil JAGADA hea tava näiteid ning arutada säästva linnalise liikumiskeskkonnaga seotud uusi ja uuenduslikke ideid.

•    Eltise registreeritud sõbrana on teil võimalik edastada sisu ning kommenteerida oma kolleegide ideid ja algatusi. Lugege liikmestaatuse eeliste kohta lähemalt lehel „Eltise sõbrad”.
•    Sündmuste lehelt leiate oluliste konverentside, kohtumiste, seminaride ja koostöösidemete sõlmimist võimaldavate ürituste kalendri.

Loodetavasti on Eltise veebisait teie jaoks huvitav ja informatiivne. Kui soovite midagi küsida või kommenteerida või teha ettepanekut, võtke kindlasti meiega ühendust.