Resultados de la búsqueda

Resultados de la búsqueda

  1. Case study
    14 September 2011
  2. EMU article
    27 November 2014

    Listopad 2014: Główny artykuł Bristol zaprasza mieszkańców do wizualizowania i kształtowania przyszłości swojego miasta

    Nie ma jednej drogi do osiągnięcia bardziej zrównoważonej mobilności. Świadczy o tym mnogość różnorodnych środków mających na celu redukowanie emisji spalin i zanieczyszczeń oraz tworzenie bardziej...

  3. EMU article
    17 December 2014

    Poly-SUMP jest deską ratunku dla regionów, których problemy mobilnościowe wykraczają poza granice administracyjne

    Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) może być przydatnym narzędziem dla władz miejskich zainteresowanych usprawnianiem transportu na terenie swoich gmin. Jednak co zrobić, jeśli problemy...

  4. EMU article
    27 January 2015

    Gehl Architects: miasta dla ludzi

    W tym miesiącu Eltis rozmawia z Henriette Vamberg z firmy Gehl Architects na temat projektowania miast i sieci transportu z myślą o jakości życia. Jak ważny jest transport w tworzeniu miast przyjaznych dla...

  5. Case study
    16 September 2014
  6. Case study
    10 November 2014
  7. Case study
    07 October 2014
  8. Case study
    22 October 2014
  9. Case study
    24 September 2014
  10. EMU article
    26 February 2015

    Seminaria poświęcone tematyce SUMP zachęcają do skutecznego planowania transportu

    Każda usługa komunalna jest elementem większej całości i tylko dzięki współdziałaniu służb odpowiedzialnych za transport, wywóz odpadów, energetykę czy wodociągi miasto może funkcjonować. Mimo że każda z...