Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα

Από Admin Eltis / Ενημερώθηκε: 28 May 2019

Σχετικά με την πλατφόρμα

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας υποστηρίζει τη μετάβαση προς ανταγωνιστικά και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις: 

Το έργο της Πλατφόρμας υποστηρίζεται από μια Γραμματεία η οποία εξυπηρετεί ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας για όλα τα ερωτήματα από το εσωτερικό και από το εξωτερικό της Πλατφόρμας.

Η πύλη Σχεδίων Κινητικότητας

Η πύλη Σχεδίων Κινητικότητας σας παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τον τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:                                                                                                                                                                                          

  • Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ενός ΣΒΑΚ·
  • Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ·
  • Επιλεγμένα εργαλεία, οδηγούς, εγχειρίδια και εκθέσεις για την υποστήριξη των επαγγελματιών του τομέα της αστικής κινητικότητας στη δουλειά τους·
  • Μελέτες περιπτώσεων που αναλύουν επιλεγμένα τοπικά παραδείγματα ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων κινητικότητας·
  • Ένα Φόρουμ στο οποίο οι Φίλοι του Eltis συζητούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα·
  • Μια βάση δεδομένων για τη συμμετοχή πόλεων σε δραστηριότητες της ΕΕ που σχετίζονται με το σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσα και ενημερωτική την πύλη Σχεδίων Κινητικότητας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή θα θέλατε να υποβάλετε οποιαδήποτε πρόταση ή οποιοδήποτε σχόλιο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Συντονιστική Ομάδα

Η Συντονιστική Ομάδα συγκεντρώνει εκπροσώπους από σχετικές συνεχιζόμενες δράσεις που υποστηρίζονται από την ΕΕ με στόχο:

  • Την ανταλλαγή πληροφοριών και διδαγμάτων·
  • Την αναγνώριση και αξιοποίηση συνεργιών·
  • Τη συμφωνία σε κοινές απόψεις για την ενημέρωση της περαιτέρω ανάπτυξης της ιδέας και των εργαλείων ΣΒΑΚ· και
  • Την υποστήριξη του συντονισμού σε ό,τι αφορά την παρουσίαση προς τα έξω των διαφόρων πρωτοβουλιών.

Ετήσια Συνέδρια

Η Πλατφόρμα σκοπεύει να οργανώσει ετήσια συνέδρια για την προώθηση της ιδέας των ΣΒΑΚ σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα συνέδρια θα επισημαίνουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας, θα ενισχύουν την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και θα προσφέρουν μια ευκαιρία δικτύωσης για όσους εμπλέκονται στην ανάπτυξη και υλοποίηση τέτοιων σχεδίων.

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Ιουνίου 2014 στο Σόποτ της Πολωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πρόγραμμα (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) (ανοίγει σε μορφή pdf, 1.6mb) και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).
Να ελέγχετε τακτικά τη σελίδα Εκδηλώσεών μας για νέα σχετικά με τα μελλοντικά συνέδρια ΣΒΑΚ.