Επικοινωνήστε μαζί μας

Από Admin Eltis / Ενημερώθηκε: 23 Jul 2019

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τον Σχεδιασμό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραμματεία της Πλατφόρμας

Για ερωτήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Πλατφόρμας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:

Ms Madeleine Kelly-Tychtl – Policy Officer

Directorate-General for Mobility and Transport

Unit B.4 - Sustainable & Intelligent Transport 

Rue Jean-André de Mot 28 

B-1049 Brussels 

Tel: +32 2 296 31 20