Værktøjer for bytrafikplanlægning

Af Admin Eltis / Opdateret: 16 Feb 2015

Europa-Kommissionen støtter videreudviklingen af konceptet for bæredygtig bytrafikplanlægning, værktøjer og vejledning for byer, samt europæiske byers videreudvikling og gennemførelse af bæredygtige bytrafikplaner.

Tjek løbende portalen for bytrafikplanlægning for at få mere at vide om events, workshopper og uddannelsesforløb arrangeret af de løbende EU-projekter om bæredygtig bytrafikplanlægning.

Ud over databasen over værktøjer og ressourcer for bytrafikplanlægning finder du nedenfor en beskrivelse af forskellige centrale initiativer, der pågår i øjeblikket, eller som for nylig er blevet afsluttet inden for projekter finansieret af Europa-Kommissionen.

Retningslinjer

• Overvågning og evaluering, EU's CH4LLENGE-projekt
• Udvælgelse af de mest effektive foranstaltninger og foranstaltningspakker, EU's CH4LLENGE-projekt
• Kommunikationsretningslinjer, EU's BUMP-projekt
• Bæredygtige bytrafikplaner: retningslinjer for polycentriske regioner, udviklet af EU's Poly-Sump-projekt
• Webinar: Innovative idéer og hvordan man udnytter dem, EU's Tide-projekt

Revisioner og vurdering

• Håndbog for byer, revisorer og/eller rådgivere vedrørende gennemførelse af vurderinger og revisioner til måling af byens transportpræstation med 20 indikatorer, EcoMobility-Shift-projektet  
• Revision af bytrafikplanlægning baseret på fuld kvalitetsstyring udviklet af EU's Quest-projekt
• Revisionsordning, herunder retningslinjer på 11 sprog, udviklet af EU's Advance-projekt
• Spørgeskema vedrørende bytrafikplanlægning, 11 sprog i xls, udviklet af EU's Advance-projekt
• Høring om retningslinjer for bæredygtige bytrafikplaner, EU's PUMAS-projekt

Værktøjer

• Metoder til cost-/benefit- og konsekvensanalyse, EU's Tide-projekt
• Innovationsværktøjskasse: 15 inspirerende transporttiltag, der kan ændre din by, EU's Tide-projekt
• Bytrafikløsninger på: offentlig transport, transportinfrastruktur, bylogistik, integreret planlægning/bæredygtige bytrafikplaner, netværks- og bytrafikforvaltning, rene biler, EU's Solutions-projekt
• Uddannelseskoncept for kurser i bæredygtige bytrafikplaner, EU's BUMP-projekt
• Inddragelse af værktøjssæt for aktører for tilrettelæggelse af vellykkede høringer, Civitas
• Inddragelse af borgerne: Værktøjssæt for effektiv kommunikation og markedsføring, Civitas

Bedste praksis

• 9 casestudier fra EcoMobility SHIFT-projektet
• Handlingsplaner for bytrafik og rapporter fra 46 byer certificeret af EU's Quest-projekt
• Mange eksempler på bedste praksis for bæredygtige bytrafikprojekter i byer udvalgt inden for EU's CIVITAS-programmet
• Demonstrationsforanstaltninger og -resultater for bæredygtig bytrafik, Civitas
• 9 Lokale handlingsplaner, udviklet af Advance-projektet

Netværk

• Kampagne for bæredygtig bytrafik (“Do the right mix”) 
• Rådgivende og tematisk gruppe om integreret planlægning, EU's Civitas-projekt
• EU's Civitas-platform for udveksling af idéer og erfaringer om bytrafik
• Civinet, netværk af byer, der fremmer CIVITAS-strategien
• Undervisere i bæredygtig bytrafikplanlægning i EU 28, EU's Endurance-projekt

Eksempler på god praksis og værktøjer til belysning af udviklingen og gennemførelsen af en bæredygtig bytrafikplan er indeholdt i databasen for casestudiet. Den indeholder værdifuldt materiale fra hele Europa og inspiration til arbejdet med dine egne bæredygtige bytrafikplaner.

Du kan også komme med forslag til yderligere eksempler på bæredygtige bytrafikplaner.