Home > Mobility Plans > SUMP-processen

SUMP-processen

Af Admin Eltis / Opdateret: 28 May 2019

Udarbejdelse af en plan for bæredygtig bytrafik (SUMP) er et komplekst forehavende. Der er med støtte fra Kommissionen udarbejdet retningslinjer med konkrete forslag til, hvordan SUMP-konceptet skal anvendes, og hvordan man forbereder en strategi for bytrafik, der bygger på en klar vision for bæredygtig udvikling af et byområde.

Retningslinjerne giver ikke nærmere oplysninger om de tekniske foranstaltninger, der skal indgå i en SUMP. I stedet beskriver de processen for, hvordan en sådan plan udvikles og gennemføres. Denne proces består af 11 vigtige trin med 32 dertil hørende aktiviteter:

Trin 1: Fastlæg dine muligheder for en vellykket SUMP

Trin 2: Definér udviklingsprocessen og planens omfang

Trin 3: Analysér bytrafiksituationen og udform scenarier

Trin 4: Udform en fælles vision

Trin 5: Fastsæt prioriteter og målbare mål

Trin 6: Udform effektive pakker med foranstaltninger

Trin 7: Aftal en klar ansvarsfordeling og tildel budgetter

Trin 8: Opbyg systemer til overvågning og vurdering i planen

Trin 9: Vedtag SUMP

Trin 10: Sørg for passende styring og kommunikation (i forbindelse med gennemførelsen af planen)

Trin 11: Tag ved lære af erfaringerne

Hvert trin i denne proces belyses i retningslinjerne med eksempler på god praksis, værktøjer og henvisninger til yderligere oplysninger.

Retningslinjerne henvender sig til lokale myndigheder, bytransport- og bytrafikeksperter, og til andre interessenter, der er involveret i forberedelsen af udarbejdelsen af en SUMP.

Retningslinjerne er resultatet af en gennemgang af eksisterende dokumenter og en grundig og Europa-dækkende eksperthøringsproces, tilrettelagt mellem 2010 og 2013 som led i en servicekontrakt for Europa-Kommissionen.

Flere værktøjer til støtte for anvendelsen af SUMP-konceptet findes her.

SUMP planlægningsforløb:

*Retningslinjerne er resultatet af en gennemgang af eksisterende dokumenter og en grundig og Europa-dækkende eksperthøringsproces, tilrettelagt mellem 2010 og 2013 som led i en servicekontrakt for Europa-Kommissionen.