Den europæiske platform

Af Admin Eltis / Opdateret: 28 May 2019

Om platformen

Den europæiske platform for bæredygtig bytrafikplanlægning støtter overgangen mod konkurrencedygtige og ressourceeffektive bytrafiksystemer i Europas byer ved at:

Platformens arbejde støttes af sekretariatet, der også fungerer som centralt kontaktsted for alle henvendelser både i og uden for platformen.

Portalen for bytrafikplanlægning

Portalen for bytrafikplanlægning giver dig et væld af oplysninger om, hvordan du udvikler og gennemfører en SUMP, herunder:

  • Oplysninger om elementerne i en SUMP
  • Retningslinjer om processen ved udvikling og implementering af en SUMP
  • Udvalgte værktøjer, vejledninger, håndbøger og rapporter, der støtter bytrafikeksperter i deres arbejde
  • Caseundersøgelser, der analyserer udvalgte lokale eksempler på udvikling og implementering af bytrafikplaner
  • Et forum, hvor venner af Eltis diskuterer alle anliggender vedrørende bæredygtig bytrafik
  • En database om inddragelse af byer i EU-aktiviteter vedrørende bytrafikplanlægning.

Vi håber, at du finder portalen for bytrafikplanlægning inspirerende og informativ. Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil komme med et forslag eller en kommentar, skal du være velkommen til at kontakte os.

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen samler repræsentanter fra relevante løbende EU-støttede aktioner med det formål at:

  • Udveksle oplysninger og erfaringer
  • Identificere og udnytte synergier
  • Finde frem til fælles holdninger, der skal fremme den videre udvikling af SUMP-konceptet og værktøjer, og at
  • Bistå i udviklingen af præsentation udadtil af de forskellige initiativer.

Årlige konferencer

Det er hensigten, at der inden for platformen skal tilrettelægges årlige konferencer, der skal fremme SUMP-konceptet i hele EU. Konferencerne vil sætte fokus på de seneste udviklingstendenser inden for bytrafikplanlægning, fremme udveksling af idéer og erfaringer og tilbyde networkingmuligheder for dem, der er involveret i udviklingen og gennemførelsen af sådanne planer.

Den første europæiske konference om SUMP fandt sted den 12.-14. juni 2014 in Sopot i Polen. For yderligere oplysninger se dagsordenen (link er eksternt) (åbner pdf, 1,6 MB) og konferencepræsentationer (link er eksternt).

Hold øje med din aktivitetsside for nyheder om kommende SUMP-konferencer.