Om Eltis

Af Admin Eltis / Opdateret: 21 Sep 2020

Hvad er Eltis?

Eltis fremmer udveksling af information, viden og erfaringer i forbindelse med bæredygtig bytrafik i Europa. Den henvender sig til personer, der arbejder inden for transport, samt beslægtede fagområder, herunder by- og regionaludvikling, sundhed, energi og miljøvidenskab. Eltis blev oprettet for mere end 20 år siden og er nu Europas vigtigste observationsorgan for bytrafikplanlægning. Den finansieres af Den Europæiske Union under Intelligent energi - Europa (IEE)-programmet.

Under tre nøgletemaer – OPDAG, BLIV AKTIV, DEL – leverer Eltis de oplysninger, gode praksisser, værktøjer og kommunikationskanaler, der er nødvendige for at være med til at gøre dine byer til modeller for bæredygtig bytrafik

Det specifikke afsnit om BYTRAFIKPLANER fungerer som et knudepunkt for oplysninger om, hvordan planer for bæredygtig bytrafik udvikles og gennemføres, i takt med at behovet for mere bæredygtige og integrerede planlægningsprocesser i Europa stiger. For yderligere oplysninger om dette afsnit, klik ind på siden om bytrafikplaner.

Hvad finder du på Eltis?

Eltis gør det muligt for dig at OPDAGE bæredygtig bytrafik. 

•    Nyheder giver en løbende opdatering af lokale, regionale og europæiske nyheder om bæredygtig bytrafik
•    De behandlede emner vedrører de centrale temaer for bæredygtig bytrafik, der er medtaget på Eltis
•    Afsnittet om Fakta og tal indeholder en række statistiske data om emner vedrørende bæredygtig bytrafik
•   EU's politik og lovgivning indeholder vigtig lovgivning og politiske udviklingstendenser om bæredygtig bytrafik 

Eltis hjælper dig med at BLIVE AKTIV og fremme bæredygtige bytrafikformer i din region eller by.

•    Casestudier præsenterer og analyserer vellykkede lokale eksempler på bæredygtige bytrafikinitiativer og -strategier
•    Afsnittet om Værktøjer og ressourcer indeholder værktøjer, vejledninger, håndbøger og rapporter, der støtter og informerer bytrafikeksperter i deres arbejde
•    Videoer viser fremtrædende eksempler på strategier for bæredygtig bytrafik 
•    Fotos indeholder en helt galleri af billeder, som du kan bruge til at promovere bytrafik
•    Uddannelsesmaterialer præsenterer videreuddannelses- og uddannelsesmaterialer, der er produceret i relation til bæredygtig bytrafik
•    Afsnittet om EU-finansiering samler EU's eksisterende finansieringskanaler og programmer, der er tilgængelige for lokale myndigheder.

Eltis giver dig mulighed for at DELE eksempler på bedste praksis, og diskutere nye og innovative idéer om bæredygtig bytrafik.

•    Som tilmeldt Ven med Eltis kan du fremsende indhold og kommentarer til dine kollegers idéer og initiativer. Besøg siden om Venner med Eltis for at læse mere om fordelene ved at blive medlem.
•    Events indeholder en kalender over vigtige konferencer, workshopper og netværkssessioner

Vi håber, at du vil finde Eltis-webstedet inspirerende og informativt. Har du spørgsmål, eller vil du gerne komme med et forslag eller en kommentar, skal du være velkommen til at Kontakte os.