Urban mobility planning

Přihlásit se k odběru RSS - Urban mobility planning

Good planning helps choosing and designing the right measures, or packages of measures, for a city’s particular transport context, and getting them off the ground.

A Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) – a strategic plan designed to satisfy the mobility needs of people and businesses in cities and their surroundings for a better quality of life - can play a big role in this regard. To discover more about these plans, visit the dedicated Mobility Plans section on Eltis.

Picture: 
Od Eltis Team / Aktualizováno: 04 May 2015
Od Rob Jeuring / Aktualizováno: 27 Apr 2015

Do you know Urban Mobility Plans in your country, which are not yet listed in our city database?

Forums: 

Many cities in Europe have developed or are developing urban mobility plans. We think it is very useful that city and other stakeholders can look at examples from other cities when preparing a plan of their own and if needed can contact other cities for further questions. Therefore we sought to identify urban transport plans that are available on-line.

Od Ralf Brand / Aktualizováno: 10 Apr 2015
Od News Editor / Aktualizováno: 31 Aug 2015

Zapojení zainteresovaných stran do vývoje plánu udržitelné městské mobility (SUMP) v Košicích (Slovensko)

Congestion, parking problems, declining use of public transport and poor-quality cycling and walking infrastructure: these are the considerable mobility problems facing Košice today. To help tackle these problems the city, with the support of the EU’s ATTAC project, decided to develop a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) – a key element of which is involving citizens and stakeholders.
Česky
Od Thomas Mourey / Aktualizováno: 24 Aug 2015

Brémy: Výherce ceny za sledování a hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP), Německo

Německé město Brémy dosáhlo výborné výsledky v oblasti plánování a včasného poskytnutí nástrojů pro sledování a vyhodnocení a rovněž dokázalo úzce spolupracovat s místními zainteresovanými stranami i s partnerskými městy a sítěmi v průběhu fáze hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP) přijatého v roce 2014.

Česky
Od caroline.mattss... / Aktualizováno: 25 May 2015

Řízení mobility a územní plánování ve Švédsku

Integrace řízení mobility do územního plánování na úrovni místních úřadů skýtá obrovský potenciál, jehož prostřednictvím lze ovlivnit jak výběr způsobů dopravy, tak poptávku po dopravě. Do sítě s názvem „Možnosti řízení mobility v uzemním plánování“, kterou zřídila Švédská energetická agentura, se zapojilo celkem 12 švédských měst. Projekt trval celkem tři roky (2012-1014).

Česky
Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Nova Gorica a její integrovaný plán SUMP v oblasti přeshraniční mobility (Slovinsko)

Na podzim roku 2012 město Nova Gorica zahájilo Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, zkr. SUMP) společně s pěti okolními slovinskými obcemi a přilehlým italským městem Gorizia.

Ačkoli Slovinsko nemá žádné předchozí zkušenosti s integrovaným dopravním plánováním, město Nova Gorica díky zásadám plánu SUMP, které vypracovalo za podpory Evropské komise, úspěšně zapojilo zúčastněné strany a občany a o dva roky později vytvořilo integrovaný přeshraniční plán SUMP pro sedm obcí. Návrh plánu SUMP je nyní připraven ke schválení na místní úrovni.

Česky
Od Vita Kontic / Aktualizováno: 16 Jan 2015
Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Ekologický model nákupu parkovacích míst ve městě Umeå (Švédsko)

Zhušťování a rozšiřování centrálních městských oblastí vyžaduje inteligentní řešení mobility, aby se zvládly dopravní situace a aby zároveň docházelo k vytváření přitažlivého městského prostředí. Za tímto účelem Umeå spolupracuje s majiteli nemovitostí na možných způsobech přebírání odpovědnosti za příměstskou dopravu, a to nejen prostřednictvím nabídky parkovacích míst pro auta.

Česky
Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Vrátit město Madrid lidem (Španělsko)

Město Madrid vypracovalo svůj Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, zkr. SUMP), který stanoví celkové cíle pro město do roku 2020. Tyto cíle se zaměřují na zlepšování kvality životního prostředí, hospodářské konkurenceschopnosti, bezpečnost na silnicích a komplexní charakter modelu mobility města. Plán SUMP definuje priority města, předjímá budoucí scénáře, stanovuje konkrétní opatření a uvádí potřebné kroky pro jejich prosazování.

Česky