Quality, audits and benchmarking

Přihlásit se k odběru RSS - Quality, audits and benchmarking

Pursuing a quality management approach is not only necessary, but will help cities develop and implement better transport policies.

Good transport planning is informed by reference to good practice elsewhere. Auditing and benchmarking help cities compare their plans and performance against that of others - not in a spirit of competition, but rather one of continuous improvement.

 
Picture: 
Od Maria Guilarte / Aktualizováno: 23 Sep 2016

A new book published about Mobility Management and Integrated Transport Policies from PhD Thesis in Brazil

Forums: 

Book´s name
¨Gerenciamento da Mobilidade e Política Integrada dos Transportes
Pesquisa de resultados com sucesso no mundo, contribuindo com uma metodologia proposta para o Brasil e América Latina¨

Printed by Novas Edições Acadêmicas (2016-08-08), Germany

Project Book: ISBN-13: 978-3-8417-2145-7
ISBN-10:3841721451EAN:9783841721457

Language: PT from Brazil

Research vision and contribution for all transport and sustainable mobility community:

Od Merle / Aktualizováno: 08 Mar 2016

Bristol, Europe’s Green Capital in 2015, unveils city toolkit

Forums: 

In 2015, the city of Bristol has been Europe’s Green Capital. This was also an outcome of 40 years of environmental efforts with great progress in many areas. Now, Bristol is willing to help other cities around the world to “go green” by sharing its experience and knowledge about sustainability at the UN Climate Change Conference in Paris (COP21). The city is doing this through a free online toolkit called The Bristol Method (https://www.bristol2015.co.uk/method/) which documents everything Bristol has learnt from its year as European Green Capital so other cities can benefit.

Od News Editor / Aktualizováno: 24 Aug 2015

Projekt QUEST: Identifikace dalších opatření v rámci plánu udržitelné městské mobility SUMP v Murske Sobotě (Slovinsko)

V roce 2013 se představitelé města Murska Sobota rozhodli přehodnotit své zásady a plány udržitelné mobility, protože v poslední době došlo ke zpomalení zavádění udržitelné mobility ve městě.

S přehodnocením situace a vývojem nového akčního plánu pomáhala Mariborská univerzita, přičemž byl použit nástroj řízení jakosti vyvinutý v rámci projektu EU nazvaného QUEST.

Díky tomuto nástroji Murska Sobota zřídila nový bezplatný autobus pro občany a nyní má v plánu vybudovat pěší zónu a snížit počet parkovacích míst ve městě.

Česky