Public and stakeholder involvement

Přihlásit se k odběru RSS - Public and stakeholder involvement

Effective policies and measures require the involvement and ownership of stakeholders, including the wider public. A strategy that includes the public and stakeholders can help cities undertake effective reviews and host discussions that can strengthen urban mobility plans and enable greater chances of success.

 
Picture: 
Od elemobility2018 / Aktualizováno: 12 Apr 2018
Od Maria Guilarte / Aktualizováno: 23 Sep 2016

A new book published about Mobility Management and Integrated Transport Policies from PhD Thesis in Brazil

Forums: 

Book´s name
¨Gerenciamento da Mobilidade e Política Integrada dos Transportes
Pesquisa de resultados com sucesso no mundo, contribuindo com uma metodologia proposta para o Brasil e América Latina¨

Printed by Novas Edições Acadêmicas (2016-08-08), Germany

Project Book: ISBN-13: 978-3-8417-2145-7
ISBN-10:3841721451EAN:9783841721457

Language: PT from Brazil

Research vision and contribution for all transport and sustainable mobility community:

Od Hyatt / Aktualizováno: 03 Aug 2016

Do you work in the field of sustainable mobility? Please share your experience!

Forums: 

I have created a survey intended for individuals and organizations, who are concerned with Sustainable Mobility and Urban Development. The survey seeks to gain key insights into which factors best support change (modal shift) in cities, by better understanding the priorities, strategies and experiences of all who are concerned with this topic.

Od Merle / Aktualizováno: 08 Mar 2016

Bristol, Europe’s Green Capital in 2015, unveils city toolkit

Forums: 

In 2015, the city of Bristol has been Europe’s Green Capital. This was also an outcome of 40 years of environmental efforts with great progress in many areas. Now, Bristol is willing to help other cities around the world to “go green” by sharing its experience and knowledge about sustainability at the UN Climate Change Conference in Paris (COP21). The city is doing this through a free online toolkit called The Bristol Method (https://www.bristol2015.co.uk/method/) which documents everything Bristol has learnt from its year as European Green Capital so other cities can benefit.

Od News Editor / Aktualizováno: 24 Aug 2015

Projekt QUEST: Identifikace dalších opatření v rámci plánu udržitelné městské mobility SUMP v Murske Sobotě (Slovinsko)

V roce 2013 se představitelé města Murska Sobota rozhodli přehodnotit své zásady a plány udržitelné mobility, protože v poslední době došlo ke zpomalení zavádění udržitelné mobility ve městě.

S přehodnocením situace a vývojem nového akčního plánu pomáhala Mariborská univerzita, přičemž byl použit nástroj řízení jakosti vyvinutý v rámci projektu EU nazvaného QUEST.

Díky tomuto nástroji Murska Sobota zřídila nový bezplatný autobus pro občany a nyní má v plánu vybudovat pěší zónu a snížit počet parkovacích míst ve městě.

Česky
Od News Editor / Aktualizováno: 31 Aug 2015

Zapojení zainteresovaných stran do vývoje plánu udržitelné městské mobility (SUMP) v Košicích (Slovensko)

Congestion, parking problems, declining use of public transport and poor-quality cycling and walking infrastructure: these are the considerable mobility problems facing Košice today. To help tackle these problems the city, with the support of the EU’s ATTAC project, decided to develop a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) – a key element of which is involving citizens and stakeholders.
Česky
Od Thomas Mourey / Aktualizováno: 24 Aug 2015

Brémy: Výherce ceny za sledování a hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP), Německo

Německé město Brémy dosáhlo výborné výsledky v oblasti plánování a včasného poskytnutí nástrojů pro sledování a vyhodnocení a rovněž dokázalo úzce spolupracovat s místními zainteresovanými stranami i s partnerskými městy a sítěmi v průběhu fáze hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP) přijatého v roce 2014.

Česky
Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Nova Gorica a její integrovaný plán SUMP v oblasti přeshraniční mobility (Slovinsko)

Na podzim roku 2012 město Nova Gorica zahájilo Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, zkr. SUMP) společně s pěti okolními slovinskými obcemi a přilehlým italským městem Gorizia.

Ačkoli Slovinsko nemá žádné předchozí zkušenosti s integrovaným dopravním plánováním, město Nova Gorica díky zásadám plánu SUMP, které vypracovalo za podpory Evropské komise, úspěšně zapojilo zúčastněné strany a občany a o dva roky později vytvořilo integrovaný přeshraniční plán SUMP pro sedm obcí. Návrh plánu SUMP je nyní připraven ke schválení na místní úrovni.

Česky