Monitoring and evaluation

Přihlásit se k odběru RSS - Monitoring and evaluation

Urban mobility measures should be monitored and evaluated to understand how they work and perform. This helps cities identify problems and areas for improvement, and record elements that have been a success.

A good monitoring and evaluation system will inform project reports and provide useful data to stakeholders on the urban mobility situation in their city.

 
Picture: 
Od s.govender@rupp... / Aktualizováno: 12 Oct 2020

LOW-CARB’s good practice transfer for sustainable urban mobility

This webinar and succeeding workshop provides good practice and knowledge transfer in sustainable urban mobility planning, and is organised by CIVINET Czech and Slovak Republics, z.s., Transport Research Center, v. v. i. together with the Rupprecht Consult GmbH and the town of Litoměřice. Please note that most of the webinar will be Czech.

Od Maria Guilarte / Aktualizováno: 23 Sep 2016

A new book published about Mobility Management and Integrated Transport Policies from PhD Thesis in Brazil

Forums: 

Book´s name
¨Gerenciamento da Mobilidade e Política Integrada dos Transportes
Pesquisa de resultados com sucesso no mundo, contribuindo com uma metodologia proposta para o Brasil e América Latina¨

Printed by Novas Edições Acadêmicas (2016-08-08), Germany

Project Book: ISBN-13: 978-3-8417-2145-7
ISBN-10:3841721451EAN:9783841721457

Language: PT from Brazil

Research vision and contribution for all transport and sustainable mobility community:

Od alainlhostis / Aktualizováno: 21 Apr 2016

How many European cities have SUMPs?

Forums: 

in the context of the starting European H2020 project MOBLITY4EU, I would like to know how many cities in Europe have developed SUMPs. Our first step in the project is identifying "societal trends" that have an impact on mobility/transport. Is there a dynamic in the domain of SUMPs, do many more cities develop such strategies that European institution want to see more and more developed?
Ideally I would like to get a live statistics, like those run by Eurostat or Urban Audit. I know I am a dreamer.

Od Thomas Mourey / Aktualizováno: 24 Aug 2015

Brémy: Výherce ceny za sledování a hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP), Německo

Německé město Brémy dosáhlo výborné výsledky v oblasti plánování a včasného poskytnutí nástrojů pro sledování a vyhodnocení a rovněž dokázalo úzce spolupracovat s místními zainteresovanými stranami i s partnerskými městy a sítěmi v průběhu fáze hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP) přijatého v roce 2014.

Česky