Optimalizace dopravního systému v Aarhusu pomocí technologie Bluetooth (Dánsko)

Od News Editor / Aktualizováno: 09 Jul 2021

Zákonodárci se neustále snaží zvyšovat výkonnost dopravních systémů. Proto potřebují účinné metody sledování, jež jim umožní pochopit stávající situaci a problémy, které je třeba řešit. Představitelé města Aarhus se v roce 2011 rozhodli otestovat vysoce inovativní systém určený k monitorování dopravní situace s technologií Bluetooth, aby zjistili, jak by mohl být využit při vývoji řešení v oblasti městské mobility. V současné době je ve městě nainstalováno více než 130 jednotek.

Context 

Přístavní město Aarhus se nachází v severovýchodní části Dánska. Je druhým největším dánským městem s více než 323 000 obyvateli. Téměř 260 000 z nich žije ve vnitřním městě. Aarhus a jeho příměstské části mají celkem 1,2 milionu obyvatel. I když většina obyvatel Aarhusu (52 procent) používá k cestování vlastní motorová vozidla, udržitelné způsoby dopravy dosahují téměř stejně vysoké podíl: chůze (20 procent), jízda na kole (16 procent) a veřejná hromadná doprava (10 procent).

Zpočátku hledali představitelé města Aarhus pro sledování dopravních systémů tradiční řešení, např. technologie automatického rozpoznávání značek. Technologie Bluetooth se nicméně ukázala jako nákladově efektivnější řešení. Město zprvu zaujalo k tomuto řešení poněkud skeptický postoj, proto se rozhodlo zavést technologii postupně a otestovat různé systémy.

CO JE BLUETOOTH?  Bluetooth je bezdrátová technologie, která využívá rádiové přenosy pro výměnu dat na krátké vzdálenosti. Byla zavedena v roce 1994 švédskou firmou Ericsson jako otevřený standard, který umožňoval propojení a spolupráci mezi různorodými výrobky a průmyslovými odvětvími.

In action 

Po výběrovém řízení byly na dvou obchvatech implementovány a testovány systémy Bluetooth tří různých společností. Město Aarhus vybralo systém dopravních čidel BlipTrack vyvinutý společností BLIP Systems (Bluetooth Local Infotainment Point) a implementovalo vybranou technologii na hlavních silnicích. Systém BlipTrack se skládá ze tří čidel Bluetooth a za účelem zrychlení detekce používá dvě směrové antény. Čidla rozpoznávají systémy Bluetooth vozidel a signály přicházející z Bluetooth zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety. Vzdálenost mezi uzly musí být nejméně 500 m a uzly jsou umístěny mezi křižovatkami, kde se provoz pohybuje.

Kromě toho byly vyvinuty algoritmy pro filtrování generovaných dat. Tento proces redukuje množství dat, ale současně vytváří kvalitnější celkovou datovou sadu. Hlavní silnice vedoucí z obchvatu č. 1 byly vybaveny zařízeními na protokolování dat s technologií Bluetooth. Na realizaci tohoto projektu město Aarhus spolupracovalo se dvěma sousedními obcemi, neboť zařízení na protokolování dat musela být umístěna na jejich silnicích, a dále pak s Dánským ředitelstvím silnic v případě zařízení na protokolování dat umístěných na státních silnicích.

Shromážděná data se nahrají pomocí technologie 3G a místní sítě (LAN) a bezpečně uloží na internetu (ukládání do cloudu), kde k němu mají přístup uživatelé, jako jsou dopravní inženýři, pomocí snadno obslužného řídicího panelu. Systém umožňuje současné měření více jízdních pruhů, pracuje za všech povětrnostních podmínek, nevyžaduje žádnou údržbu a lze ho instalovat za 15 minut na stávající sloupy bez narušení provozu.

Results 

Kombinací dat shromážděných z jednotlivých čidel vzniká přesný obraz o každém účastníkovi silničního provozu (např. čas, po který se na určitém místě zdrží, trasa pohybu, cestovní časy, začátek cesty a místo určení apod.). Z údajů monitorovacího systému získají městští dopravní inženýři informace o frontách a zpožděních. Systém identifikuje problémové oblasti, vyhodnocuje a kalibruje dopravní signály, poskytuje informace o kapacitě stávajících komunikací a zjišťuje změny v charakteru provozu.

Challenges, opportunities and transferability 

„Nyní máme řešení, jež můžeme použít v našem každodenním plánování. I když se toho musíme ještě hodně naučit,“ připouští vedoucí projektu Aarhus, Michael Bloksgaard. Značnou překážku podle něj představovalo seznámení se s použitou technologií. „Když byl spuštěn první pilotní systém, měli jsme spoustu nápadů, ale žádné zkušenosti s technologií. Největší výzvou bylo určit to, co funguje, a zejména to, co nefunguje.“ Bloksgaard následně vypracoval sadu kroků, které identifikují, na co je třeba se zaměřit při umísťování zařízení na protokolování s technologií Bluetooth.

Dále Bloksgaard popsal problémy se správou dat a plným využitím technologií. „Přínosy daného řešení budeme moci plně využít pouze tehdy, když budeme schopni poskytnout cestovatelům informace o jízdních dobách, plánovat investice do infrastruktury podle dopravních zácp a nákladů, a změřit hodnotu investic do infrastruktury po realizaci,“ vysvětlil.

V současné době se město Aarhus zaměřuje na rychlý a snadný přístup k datům na správné úrovni agregace, aby se zajistilo využití údajů. Další výzvu bude představovat zajištění dobré kvality dat. Aarhus bude sledovat kvalitu dat generovaných systémem pomocí kontrol prováděných jednou za rok.

Město Aarhus uchovává shromážděné informace, které pak zpřístupňuje veřejnosti na svých stránkách s otevřenými daty, čímž zároveň podporuje inovátory v tom, aby vyvíjeli inteligentní aplikace, nástroje a služby. Město také plánuje akce, jako jsou Aarhuská datová setkání, kde se mohou vývojáři osobně setkávat, poskytuje virtuální místo pro setkávání, kde mohou vývojáři spolupracovat, a také nabízí finanční pobídky. Díky tomuto přístupu byly již vyvinuty různé aplikace (včetně aplikace, která usnadňuje uživatelům navigovat provozem).

 

Topic: 
Traffic and demand management
Country: 
Denmark
City: 
Aarhus
Contact: 
Michael Bloksgaard
Author: 
Daan Kuiper
04 Apr 2015
09 Jul 2021