Nástroje plánů mobility

Od Admin Eltis / Aktualizováno: 16 Feb 2015

Evropská komise podporuje další rozvoj koncepce plánování udržitelné městské mobility, nástrojů a pokynů pro města, jakož i podporu rozvoje a provádění plánů SUMP ze strany měst po celé Evropě.

Pravidelně kontrolujte, zda se na portálu plánů mobility nenacházejí akce, semináře a školení pořádané probíhajícími projekty EU v oblasti plánování udržitelné městské mobility.

Níže najdete kromě databáze nástrojů a zdrojů pro plány mobility i popis různých klíčových iniciativ, které v současné době probíhají nebo nedávno skončily v rámci projektů financovaných Evropskou komisí.

Pokyny

• Sledování a hodnocení, projekt EU CH4LLENGE
• Výběr nejúčinnějších opatření a balíčků opatření, projekt EU CH4LLENGE
• Pokyny pro komunikaci, projekt EU BUMP 
• Pokyny SUMP pro polycentrické oblasti vyvinuté projektem EU Poly-Sump
• Webový seminář: inovativní nápady a jak jich využít, projekt EU Tide

Audity a hodnocení

• Příručka pro města, auditory nebo poradce při provádění hodnocení a auditů k měření přepravní výkonnosti města pomocí 20 ukazatelů, projekt EcoMobility-Shift
• Audit městské mobility vycházející z celkového řízení kvality vyvinutý projektem Quest EU
• Schéma auditu včetně pokynů v 11 jazycích vyvinutý projektem Advance EU
• Dotazník k městské mobilitě, 11 jazyků ve formátu xls, vyvinutý projektem Advance EU
• Konzultace k pokynům SUMP podle projektu EU PUMAS

Nástroje

• Metodologie pro analýzu nákladů-přínosů a dopadů, projekt EU Tide
• Inovační sada nástrojů: 15 inspirujících dopravních opatření, které mohou změnit vaše město, projekt EU Tide
• Řešení městské mobility v oblasti: veřejné dopravy, dopravní infrastruktury, logistiky měst, integrovaného plánování / plánů udržitelné městské mobility, správy sítí a mobility, čistých vozidel, projekt EU Solutions
• Koncepce školení o plánech udržitelné městské mobility, projekt EU BUMP
• Soubor nástrojů zapojující zúčastněné strany o organizování úspěšných konzultací (v angličtině), Civitas
• Reaching the Citizen: sada nástrojů pro účinnou komunikaci a marketing, Civitas

Osvědčené postupy

• 9 případových studií z projektu EcoMobility SHIFT
• Akční plány městské mobility a hlášení ze 46 zemí, které obdržely certifikát v rámci projektu EU Quest
• Mnoho osvědčených postupů o projektech udržitelné městské mobility ve městech EU CIVITAS
• Opatření a výsledky předvedení udržitelné městské mobility, Civitas
• 9 místních akčních plánů vyvinutých projektem Advance

Sítě

• Kampaň udržitelné městské mobility („Vyber si správnou kombinaci“) 
• Poradenská a tematická skupina o integrovaném plánování, projekt EU Civitas
• Platforma EU Civitas pro výměnu názorů a zkušeností o městské mobilitě
• Národní městské sítě Civinet, které podporují přístup CIVITAS
• Plánování udržitelné městské mobility pro školitele ve 28 zemích EU, projekt EU Endurance

Příklady osvědčených postupů a nástroje, které ilustrují vývoj a zavádění plánu udržitelné městské mobility, jsou zahrnuty v databázi případových studií. Databáze poskytuje cenný materiál z celé Evropy a inspiraci pro práci na vašem vlastním plánu SUMP.

Můžete také předkládat návrhy na další příklady plánu SUMP.