Evropská platforma

Od Admin Eltis / Aktualizováno: 28 May 2019

O platformě

Evropská platforma pro plány udržitelné městské mobility podporuje přechod ke konkurenceschopným a z hlediska zdrojů účinným systémům mobility v evropských městech, a to prostřednictvím:

Práci platformy podporuje sekretariát, který slouží jako ústřední kontaktní místo pro všechny dotazy uvnitř i vně platformy.

Portál plánů mobility

Portál plánů mobility poskytuje velké množství informací o vytvoření a provádění plánu UMP včetně:

  • informací o jednotlivých částech plánu SUMP;
  • zásad při vytváření a provádění plánu SUMP;
  • vybraných nástrojů, pokynů, příruček a zpráv, které pomáhají odborníkům na městskou mobilitu v jejich práci;
  • případových studií, které analyzují vybrané místní příklady vytváření a provádění plánů mobility;
  • fóra, na němž přátelé Eltisu diskutují o všech věcech týkajících se udržitelné městské mobility;
  • databáze o zapojení měst do činností EU souvisejících s plánováním udržitelné městské mobility.

Doufáme, že portál plánů mobility pro vás bude poutavý a informativní. Pokud máte dotaz, nebo chcete předložit návrh či připomínku, neváhejte nás kontaktovat.

Koordinační skupina

Koordinační skupina sdružuje zástupce příslušných aktivit, které podporuje EU, a to za účelem:

  • sdělování informací a zjištěných poznatků;
  • určení a využívání společných činností;
  • dohodnutí společných stanovisek tak, aby pro další vytváření koncepcí a nástrojů SUMP byly k dispozici potřebné informace a 
  • pomoci s koordinací prezentace různých iniciativ navenek.

Výroční konference

Platforma chce organizovat výroční konference s cílem propagovat koncepce plánů SUMP v celé EU. Konference upozorní na nejnovější vývoj v plánování městské mobility, podpoří výměnu nápadů a zkušeností a nabídnou příležitosti k navázání spolupráce mezi těmi, kteří se podílejí na rozvoji a realizaci těchto plánů.

První evropská konference o plánech SUMP se konala ve dnech 12. až 14. června 2014 v polských Sopotech. Další informace naleznete v agendě (otevře pdf, 1,6mb) a v prezentacích z konferencí.

Sledujte naši stránku Události, na které najdete zprávy o příštích konferencích SUMP.