Využívání vodních cest pro přepravu stavebních materiálů (Belgie)

Od News Editor / Aktualizováno: 26 May 2015

V historické části města Gent probíhá v současné době řada stavebních úprav. Doprovází je hustý automobilový provoz, zvýšená hladina hluku, znečištěné ovzduší, zápach a další zdravotní rizika. Belgická vláda proto pověřila nezávislou organizaci, Flanderský institut mobility VIM, aby vyvinula udržitelná řešení v oblasti mobility. VIM následně otestovala iniciativu, která podporuje dopravu stavebních materiálů na staveniště nacházející se v centru města prostřednictvím sítě vodních cest.

Jednalo se o pilotní projekt, který předchází implementaci regionální sítě distribučních a konsolidovaných center pro stavební sektor, přičemž hlavní způsob dopravy představovaly vodní cesty. Implementace celé sítě se očekává v roce 2016.

Context 

Gent je rozlohou středně velké město s přibližně 257 000 obyvateli. Poslední dobou je dějištěm řady stavebních prací, neboť mnohé historické budovy procházejí rekonstrukcí či demolicí, aby uvolnily místo novým, modernějším stavbám. Dopady na mobilitu v centru města jsou výrazné. Těžké i menší nákladní automobily přispívají ke znečištění ovzduší, způsobují hluk a představují bezpečnostní riziko.

Kvalita vzduchu je v současné době v Gentu zhoršená každý den až ve 30 procentech času, přičemž 32 procent emisí pochází z dopravy. Přes 15 procent obyvatelů je vystaveno hladinám hluku překračujícím 70 dB (A) a na veřejných prostranstvích stále častěji parkují nákladní vozy nebo kontejnery na stavební odpad. Staveniště, na němž se ověřovala iniciativa VIM, se nachází v pěší nákupní zóně Langemunt s obtížným a omezeným přístupem, neboť je tam od roku 1982 zakázán vjezd motorových vozidel.

In action 

Pilotní projekt Langemunt je součástí rozsáhlého projektu, jehož cílem je vyvinout síť kombinovaných distribučních a konsolidovaných center ve Flandrách a Bruselu. Centra budou přijímat a zpracovávat dodávky stavebních materiálů a poté je budou přepravovat do cílů vhodným způsobem. 

V rámci projektu je využíváno speciální ploché plavidlo (nákladní/vlečná kombinace). Toto plavidlo byla uzpůsobeno pro provoz na úzkých řekách ve městech. Částečně byla odstraněna kormidelna a snížen hydraulický jeřáb instalovaný na palubě, aby se loď vešla pod nízké mosty. Kromě úprav lodi bylo důležité snížit i hladinu vody v řece.

Upravená loď pak zásobovala materiálem staveniště, které se nacházelo poblíž řeky Leie, z distribučního centra mimo města, k němuž byl přístup po silnici. Projekt umožnil konsolidovat dodávky stavebního materiálu na staveniště a zcela nahradil nákladní vozy, které již nemusely vjíždět do centra. Díky lodi bylo možné odstranit až 60 t odpadu najednou. A když nebyla zrovna na cestě, byla využívána jako dočasné skladiště, čímž se usnadnil průběh stavebních prací, neboť místo na staveništi bylo omezené.

 

Results 

Zřízení konsolidovaného distribučního centra na okraji města umožnilo dopravu většího množství stavebních materiálů na staveniště najednou pomocí nákladní lodě speciálně vybavené hydraulickým jeřábem. Kapacita nákladní lodě byla až 120 tun a výhodou byla zejména možnost odvozu stavebního odpadu ze staveniště přímo do recyklačního střediska poblíž konsolidačního centra. Deset plaveb lodě nahradilo celkem 75 jízd těžkých nákladních vozidel do středověkého centra Gentu (délka trasy z distribučního centra do středu města měřila zhruba 20 km). Výsledkem bylo přibližně 76procentní snížení emisí CO2.1

Konsolidované centrum potvrdilo, že řadu dílčích logistických kroků souvisejících se stavebními pracemi v centru města lze provést mimo staveniště. Což je výhodou vzhledem k omezenému prostoru stavenišť, neboť dílčí úkony, které jsou časově náročné, se nemusí provádět přímo na staveništi. Projekt trval od března do července 2014 a celkové náklady dosáhly 43 600 €. VIM však předpokládá, že tyto náklady lze snížit o 60 procent na zhruba 26 600 € po odečtení počátečních nákladů. Analýza nákladů a přínosů dokládá, že celkové výhody převýší náklady: celkové náklady jsou 5 625 € anebo 75 € na trasu tam a zpět.

1Vysvětlení: loď: 25 gramů CO2 na tunu/km, nákladní vůz: 105 gramů CO2 na tunu/km

 

Challenges, opportunities and transferability 

Projekt potvrdil, že místo těžkých nákladních vozů lze pro přepravu stavebních materiálů na staveniště v centrech měst použít i malé lodě. Na rok 2016 se proto plánuje implementace sítě distribučních konsolidovaných center pro stavební sektor. Přeprava stavebních materiálů mezi těmito centry a staveništi proběhne po vodě. Tento druh přepravy lze snadno zavést v dalších evropských městech s řekami. VIM však během projektu narazil na určité překážky.

„Hlavním problémem byla dostupnost sítě vodních cest v centru města, kde jsme se potýkali s vážnými prostorovými omezeními co se týče hloubky a výšky,“ uvedl projektový vedoucí VIM Johan Boonen. „Nalezení optimální trasy pro loď nebylo jednoduché. I počet míst pro nakládku a vykládku byl omezený a při výběru jsme museli postupovat opatrně.“

Projekt navíc potvrdil výhody plynoucí ze zřízení konsolidovaného centra pro stavební materiály na okraji města. Takové centrum je pro staveniště v centrech měst užitečné, neboť lze najednou přepravit větší množství materiálu a dílčí úkony jako příprava, třídění, vybalování anebo recyklace mohou být provedeny právě v něm. Projekt tohoto typu lze realizovat v jakémkoli středně velkém evropském městě.

Topic: 
Urban freight/city logistics
Region: 
Northern Europe
Country: 
Belgium
Contact: 
Johan Boonen
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
05 Jan 2015
26 May 2015