Vrátit město Madrid lidem (Španělsko)

Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Město Madrid vypracovalo svůj Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, zkr. SUMP), který stanoví celkové cíle pro město do roku 2020. Tyto cíle se zaměřují na zlepšování kvality životního prostředí, hospodářské konkurenceschopnosti, bezpečnost na silnicích a komplexní charakter modelu mobility města. Plán SUMP definuje priority města, předjímá budoucí scénáře, stanovuje konkrétní opatření a uvádí potřebné kroky pro jejich prosazování.

Plán usiluje o to, aby bylo město navráceno lidem, kteří o něj přišli kvůli vozidlům. Umožní, aby veřejná doprava byla pružnější a úplná, což má zaručit požitek z přitažlivějších a zdravějších ulic, které budou přispívat k aktivní mobilitě.

Context 

Madrid je co do počtu obyvatel největší metropolí jižní Evropy a třetí největší metropolí kontinentu. Ve městě žije přibližně 3,23 mil. lidí (5 294,5 obyvatel na km²), přičemž více než 6,5 mil. žije v metropolitní oblasti.

Město je známé svými širokými bulváry a čtyřmi hlavními okruhy, které jsou propojeny paprsčitou silniční sítí. Madrid je však také známý svým mocným systémem veřejné dopravy: 293 km dlouhá síť metra a devět příměstských vlakových linek s 89 zastávkami, které spojují metropolitní oblast s městem, ve kterých se nachází 13 velkých dopravních křižovatek. Síť městských autobusů s 200 linkami na trasách v celkové délce okolo 775 km zasahuje do oblastí, kam metro nejezdí. K větší pružnosti dopravy přispívá také 1 560 elektrokol v rámci systému veřejných kol a také služba sdílení aut.

Z celkové plochy města je 43 % určeno pro chodce, 42 % občanů používá veřejnou dopravu, 29 % chodí pěšky a 29 % používá osobní vozidla. Navzdory již tak pozitivnímu rozdělení jednotlivých druhů dopravy má madridský plán SUMP v úmyslu dále odrazovat od používání osobních vozů ve prospěch veřejné dopravy a aktivních způsobů s cílem snížit negativní dopady automobilové dopravy a zlepšit kvalitu života občanů.

In action 

Plán SUMP vychází z práce madridské Rady pro mobilitu, participativního orgánu, který vytvořil vizi modelu udržitelné mobility pro město. Na této vizi se shodli všichni hlavní aktéři (např. opoziční politické strany, odbory, obchodní komora, sdružení obyvatel a dopravní úřad).

Za účelem vypracování plánu byla provedena komplexní diagnostika aktuální situace v oblasti mobility v Madridu včetně odhadů nabídky a poptávky až do roku 2020.

Do plánu byly začleněny cíle Rady pro mobilitu vycházející z této diagnostiky, přičemž plán zároveň zohlednil záznamy a strategický rámec SUMP. Rada pro mobilitu při kvalitativní analýze diagnostiky a strategických kroků využívá participativní proces. Tento proces umožňuje odhalení slabých míst v systému a posloupnost proveditelnosti a vhodnosti případných opatření.

V plánu jsou stanoveny tři hlavní body:

  • odradit od méně účinné mobility
  • podpořit udržitelné druhy dopravy
  • zlepšit celkový systém mobility

Na základě Zprávy o stavu mobility v Madridu byl vytvořen roční monitorovací mechanismus. Hlubší hodnocení se uskuteční v roce 2017 a v roce 2020.

Results 

Plán přináší 95 konkrétních opatření zaměřených na dosažení (do roku 2020) téměř 6% snížení dopravy ve městě ve prospěch mobility chodců, cyklistů a veřejné dopravy.

Mezi nejvýznamnější opatření patří zavedení inteligentní Regulované parkovací služby (SER), zlepšení sítě cyklistických stezek, vytvoření alternativních metod parkování automobilů a jízdních pruhů pouze pro autobusy a zavedení technologických řešení pro řízení přístupu k provozu v oblastech nakládání a vykládání.

Plán SUMP zvýší pohodlí občanů a zlepší kvalitu jejich života tím, že omezí používání automobilů. Madrid odhaduje, že se prováděním plánu sníží počet kilometrů procestovaných denně autem, a to o 3,2 mil. kilometrů, což odpovídá snížení v hodnotě 135 000 tun CO2, 400 tun NOx a 26 tun jemných prachových částic.

Madrid očekává, že v roce 2020 bude muset zajistit zhruba 130 000 dalších jízd denně (nárůst o 3,5 %). Plán tyto jízdy umožní v rámci udržitelných způsobů dopravy, aby se zabránilo dalším zácpám ve městě.

Očekává se, že opatření, která mají odradit občany od používání osobních vozů, a podpora jiných způsobů cestování zvýší podíl veřejné dopravy ze 42 % na 45 %. Aktivní mobilita, jako jsou např. chůze a cyklistika, se zvýší z 29 % na 32 %. Používání soukromých vozidel se tak následně sníží z 29 % současných každodenních cest na 23 %.

Challenges, opportunities and transferability 

Tento plán přináší důležité výzvy, například vytvoření více místních, polidštěných, společenských městských prostor pro potěšení lidí, a to v rozlehlé metropoli, která snáší miliony každodenních cest a musí zůstat přístupná a ekonomicky účinná.

Mezi konkrétní výzvy patří zlepšení kvality životního prostředí velkoměsta a zklidnění dopravy a zároveň zaručení určité míry provozu soukromých vozidel prostřednictvím silniční regulace a organizace. Dalšími výzvami je zvýšení provozní rychlosti veřejné dopravy, zejména mimo M-30 (okružní dálnice obklopující centrální čtvrti Madridu), a zlepšení efektivnosti distribuce městského zboží.

Představitelé města zároveň uvádějí, že tento plán nabízí příležitost navrátit prostor občanům maximalizací volnočasového charakteru ulic a náměstí a příležitost zvýšit společenský a přirozený kapitál pro občany Madridu, kteří chtějí i nadále žít ve zdravém, efektivním a pohodlném městě, které se neustále rozvíjí.

In Depth 
Topic: 
Urban mobility planning
Region: 
Southern Europe
Country: 
Spain
City: 
Madrid
Contact: 
Paz Valiente Calvo
Author: 
Marco Valerio Salucci
07 Oct 2014
28 Jan 2015