Udržitelné zásobování v Paříži (Francie)

Od News Editor / Aktualizováno: 25 May 2015

Jeden z největších francouzských obchodních řetězců Monoprix od roku 2007 stále častěji využívá pro zásobování svých pařížských prodejen železniční dopravu místo nákladních vozů. Po vyložení z vlaku je zboží do obchodů rozváženo vozidly s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG). Toto udržitelné kombinované řešení si vyžádalo rekonstrukci jednoho nástupiště na nádraží v centru města a vedlo k výraznému snížení emisí CO2 a NOx. Řetězec navíc již nepotřebuje rozsáhlé skladovací prostory a ze strany veřejnosti byl tento krok vnímán velmi kladně.

Znalosti a zkušenosti získané s kombinovanou přepravou a logistikou by mohly pro Monoprix představovat konkurenční výhodu v případě, že bude ve Francii zavedena kontroverzní ekologická daň.

Context 

Vysoká poptávka po nákladní dopravě v Paříži představuje obrovskou výzvu, je proto nezbytné, aby bylo zásobování ve městě efektivní a udržitelné. Ačkoliv je Paříž centrálním bodem paprskovitě vedené francouzské železniční sítě, je železnice málo využívána pro nákladní dopravu: podíl silniční přepravy v části Île de France dosahuje až 90 procent a na jednotlivá místa určení je zboží přiváženo výlučně po silnici. Působí to dopravní zácpy a negativní dopady nákladní dopravy vedly místní úřady k vývoji opatření na zavedení udržitelné logistiky.

V roce 2002 vyvinul tým složený z relevantních zainteresovaných subjektů program logistiky města a udržitelné mobility. Se zřetelem na udržitelnost dopravy a zásobování vypracovalo v roce 2006 celkem 47 partnerů z řady logistických firem, železničních a lodních dopravců, dodavatelů a obchodníků listinu (lze ji stáhnout níže) nejlepších postupů v oblasti přepravy a distribuce zboží v Paříži. 

In action 

Pařížský městský úřad ve spolupráci s dalšími organizacemi, jako je například Vedení francouzských drah, spustil v roce 2004 iniciativu, která podporuje využívání železnice pro zásobování Paříže. Město přispělo částkou 2 mil. € na rekonstrukci nástupiště Gabriel Lamé na Lyonském nádraží v Paříži, které se stalo dopravní křižovatkou. V rámci projektu byla v okolí nádraží vybudována protihluková stěna a čerpací stanice na LNG.

Monoprix tuto příležitost využil k transformaci procesu zásobování zejména v oblasti rozvozu oděvů, kosmetiky, drogerie a nápojů do svých pařížských prodejen. Zboží přiváží ze svých dvou distribučních center nacházejících se 40 km od Paříže na nástupiště G. Lamé, odkud je pak do jednotlivých prodejen rozvezeno vozidly s pohonem na LNG.

Dodavatelé řetězce Monoprix přivážejí své výrobky do distribučních center do 18. hod. den předtím, než mají být doručeny do prodejen. Zboží je pak naskládáno na palety, které se pomocí vysokozdvižných vozíků naloží do vagonů (pronajatých od francouzských železnic SNCF). Naložený vlak opouští distribuční centrum v 19:40 a na nástupiště G. Lamé dorazí v 21:15. Palety jsou přeloženy do dodávek na LNG, přičemž každá dodávka pojme 20 palet. Dodávky do prodejen vyráží v 6:30. Monoprix využívá v průměru 17 vagonů o kapacitě 46 palet. Celkem využije zhruba 260 vlaků za rok, což odpovídá 12 000 nákladních dodávek.

Results 

Přechod od silniční dopravy na železniční a vozidla s pohonem na LNG vedl ke snížení emisí CO2 o 410 000 tun ročně a emisí NOx o 25 tun za rok. I když dopady nelze přesně vyčíslit, očekává se, že snížení počtu nákladních vozů odlehčí provoz ve městě, sníží opotřebení vozovek a také počet dopravních nehod.

Další výhodou pro Monoprix jsou menší nároky na skladovací prostory. Díky rychlé nakládce a vykládce i kapacitě železničních vagonů (kvůli bočním dveřím) se depu v Lieusaint podařilo uspokojit zvýšenou poptávku, aniž by muselo zvětšit skladové prostory. Naložení 43 palet do jednoho vagonu trvá 25 minut. Stejný počet palet se dříve musel nakládat do nákladního vozu až 30 minut. Navíc lze současně nakládat 10 vagonů, a tak je ve skladě více místa na jiné zboží.

Náklady se navíc postupně snižují. V roce 2007 byly náklady na zásobování železnicí/vozy s pohonem na LNG o 25 procent vyšší než v případě tradiční přepravy po silnici. V roce 2012 tento rozdíl činil pouhých 12 procent. Zkušenosti, které získal Monoprix v oblasti zefektivnění logistického řetězce, představují velmi důležitou konkurenční výhodu do budoucnosti. Zejména v případě, pokud francouzská vláda oživí plány na zavedení ekologické daně.

Společně s prodejem bio výrobků a modernizací svých obchodů za účelem snížení spotřeby elektrické energie znamená udržitelný způsob zásobování kladnou reklamu pro Monoprix, který se snaží profilovat jako ekologická společnost.

Challenges, opportunities and transferability 

Provozní náklady byly vyšší, než se původně očekávalo. Kombinovaná železniční doprava je zisková, když se zboží přepravuje na vzdálenosti 800-1 000 km. Monoprix však narazil i na další nevýhody. I přes zefektivnění zásobování v letech 2007-2012 jsou náklady na tento typ dopravy o 12 procent vyšší než tradiční přeprava po silnici. Příčinou jsou zejména prostoje na nástupišti G. Lamé, neboť palety nelze vykládat z vagonu přímo do dodávky.

Monoprix navíc dostává zboží od svých dodavatelů velmi často, což brání dodávkám zboží po železnici do skladu v Combs la Ville, neboť nevede k úsporám z rozsahu. Od železniční společnosti lze pronajmout pouze celý vlak o 22 vagonech, avšak Monoprix nejčastěji využívá maximálně 17 vagonů. Kromě toho musí Monoprix platit roční poplatky za každodenní využívání 26 vozidel s pohonem na LNG přesto, že často využije méně vozidel. Pružnější možnosti neexistují.

Řešením by bylo využití kombinované železniční přepravy do více prodejen. Avšak prodejny chtějí dostávat zboží ve stejné době, což komplikuje celkové plánování rozvozu zboží. A oblast, v níž se nachází nástupiště G. Lamé, je hustě obydlená. Mnozí občané si stěžují na hluk, který způsobuje nakládka a vykládka zboží v důsledku ocelové konstrukce nástupiště umožňující vjezd vysokozdvižných vozíků do vagonů.

In Depth 

 

Foto, autor: Jude Freeman / CC BY-ND 2.0

 

Topic: 
Urban freight/city logistics
Region: 
Northern Europe
Country: 
France
City: 
Paris
Contact: 
Sylvaine Benjamin
Author: 
Marco Valerio Salucci
02 Feb 2015
25 May 2015