Odměna za opatření v oblasti udržitelné městské mobility v Toulouse (Francie)

Od Aurore Asorey / Aktualizováno: 26 May 2015
"Trophées Ecomobilité Tisséo" ceremony organised during the 2014 European Mobility Week in the City Hall of Toulouse

Dopravní podnik města Toulouse Tisséo-SMTC se od roku 2012 snaží povzbudit místní firmy i úřady, aby vyvíjely projekty v oblasti udržitelné mobility se zaměřením na zaměstnance. Každoročně v tomto duchu udělí několika společnostem ocenění s názvem „Trophées Ecomobilité Tisséo“ za úsilí vyvíjené v oblasti městské mobility. Jejich slavnostní předání probíhá při příležitosti Evropského týdne mobility. Ceny představují umělecká díla zhotovená místními umělci speciálně pro tento účel.

Context 

Za posledních 30 let se počet obyvatel ve městě Toulouse podstatně zvýšil (ročně se do města přistěhuje od 10 000 do 15 000 osob). V důsledku toho se město neustále rozrůstá. V roce 2006 využívalo veřejnou dopravu 89 milionů obyvatel, zatímco v roce 2013 to bylo již 170 milionů, což představuje 80procentní nárůst. Na celostátní úrovni se tak Toulouse posunulo v používání městské hromadné dopravy ze sedmé příčky na čtvrtou. Služeb dopravního podniku Tisséo-SMTC dnes využívá zhruba 700 000 osob za den, zatímco v roce 2006 to bylo pouze 500 000 osob.

Ačkoli jsou tyto výsledky pro dopravní podnik příznivé, většina obyvatel doposud využívá osobní automobily. V plánu udržitelné městské mobility (SUMP) města Toulouse je řízení mobility definováno jako klíčový prvek pro změnu chování v oblasti mobility společně s dalším rozvojem dopravní sítě. Mezi podpůrné aktivity patří vyjádření uznání v podobě udělení značky kvality organizacím za úspěchy, jichž dosáhnou v oblasti městské mobility.

In action 

Hlavními cíli tohoto projektu je vyhodnocení místních plánů mobility na pracovištích, propagace iniciativ vyvinutých firmami a úřady, podpora společností, které již zavedly místní plány mobility, aby v tomto úsilí pokračovaly a revitalizace projektů, které právě stagnují. 

Podnik Tisséo-SMTC sestavil technický výbor z místních partnerů, k nimž patří:

  • členové místní samosprávy zasedající v radě Tisséo-SMTC, 
  • obchodní komora, 
  • Francouzská agentura pro životní prostředí a hospodaření s energiemi (ADEME), 
  • Regionální agentura pro udržitelný vývoj (ARPE),
  • Francouzské dráhy (SNCF),
  • Centrum pro rizikové studie, životní prostředí, mobilitu a územní plánování (CEREMA).

Zaměření celého projektu je každoročně přezkoumáno za účelem zdokonalení výběrového procesu. V prvním roce existence byl sestaven panel složený ze zástupců místních organizací. Metodologie hodnocení vytyčila dvě oblasti: za prvé otestování projektu udělování značek a účast na semináři zaměřeném na komunikaci a reklamu s cílem nalézt název a vizuální podobu značky/ceny. Za druhé byli během Francouzského týdne udržitelného rozvoje (1.-7. dubna) zaměstnanci zapojeni do internetového průzkumu, aby se určilo, zda jsou připraveni zapojit se do iniciativy.

Průběh celého projektu je následující: Tisséo-SMTC každý rok vyzve společnosti, aby postoupily své návrhy. Návrhy jsou přijímány po dobu dvou měsíců. K soutěži se každý rok vydávají aktualizované pokyny.

Porota je složená z politiků a úředníků, kteří během letních měsíců soutěžní návrhy posoudí. Hodnocení se řídí bodovým systémem vyvinutým konkrétně pro tento projekt. Udíleny jsou tři hlavní ceny: zlatá, stříbrná a bronzová. Kromě nich jsou udělována další ocenění za vývoj alternativních řešení nahrazujících automobilovou dopravu, například předplatné v systému sdílení automobilů, cyklistické dílny, školení pro vedoucí pracovníky v oblasti mobility, školení o bezpečnosti na silnicích pro zaměstnance a předplacené jízdné na městskou hromadnou dopravu.

Radnice města pořádá během Evropského týdne mobility slavnostní obřad, během něhož jsou výhercům předány odměny v podobě uměleckých děl zhotovených místními umělci. Cena má platnost dva roky a poté se mohou výherci znovu zapojit do soutěže.

Results 

První ceny byly uděleny v roce 2012. Soutěže se tehdy účastnily velké firmy zaměstnávající přes 500 osob. Druhý ročník se zaměřil na místní plány mobility na pracovištích v podnikových sítích. Bylo vyvinuto nové bodové hodnocení. Třetí ročník se soustředil na malé a středně velké podniky.

Od roku 2012 bylo obdrženo 31 návrhů a odměněno bylo celkem 25 společností. Zlaté ceny byly předány společnostem Thalès Alenia Space (2012), PDIE TOP (2013) a INRA (2014). Posledního ročníku (2014) se nicméně účastnilo méně firem. Za účelem revitalizace celého projektu budou v roce 2015 formulovány nové podmínky.

Challenges, opportunities and transferability 

Prvním úkolem bylo získat dostatečný počet místních partnerů a jejich podporu. Druhým úkolem bylo zapojení firem a úředníků do projektu již v počáteční fázi, aby ho přijali a byli ochotni podat soutěžní návrhy. Každým rokem je vyvíjeno velké úsilí na zapojení společností.

Tisséo-SMTC každoročně čelí problému nalézt dostatečný počet firem ochotných podat soutěžní návrhy v oblasti udržitelné městské mobility. Je důležité kontaktovat dané organizace několik měsíců před vyhlášením soutěže a vyzvat je, aby podaly soutěžní návrhy.

V roce 2015 bude uspořádána půldenní konference, která má za cíl propagovat celou soutěž, jakož i slavnostní udílení cen, jehož se zúčastní zástupce médií, který podporuje udržitelný rozvoj. Po konferenci bude následovat slavnostní předání cen. Dojde rovněž ke snížení počtu ocenění na jedno zlaté, jedno stříbrné, jedno bronzové, jedno pro podnikové sítě a na jednu zvláštní cenu. Zlepší se také kvalita cen.

Tuto iniciativu lze využít ve městech, která podporují místní plány mobility na pracovištích či plány dojíždění do zaměstnání ve městech. Odměňování organizací za jejich úsilí v oblasti udržitelné mobility je dobrou příležitostí pro zlepšení spolupráce se subjekty, které mohou ovlivnit chování občanů na poli městské mobility.

Topic: 
Mobility management
Region: 
Northern Europe
Country: 
France
City: 
Toulouse
Contact: 
Aurore Asorey
Author: 
Aurore Asorey
20 Feb 2015
26 May 2015