O portálu Eltis

Od Admin Eltis / Aktualizováno: 21 Sep 2020

Co je Eltis?

Portál Eltis usnadňuje výměnu informací, znalostí a zkušeností v oblasti udržitelné městské mobility v Evropě. Je zaměřen na jednotlivce, kteří pracují v dopravě, stejně jako v příbuzných oborech, včetně městského a regionálního rozvoje, zdraví, energetiky a environmentálních věd. Eltis byl vytvořen před více jak 20 lety a nyní je hlavním portálem městské mobility v Evropě. Je financován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE).

V rámci tří klíčových témat – OBJEVUJTE, JEDNEJTE, SDÍLEJTE – poskytuje Eltis informace, osvědčené postupy, nástroje a komunikační kanály, které vám pomohou přetvořit vaše města v modely udržitelné městské mobility.

Část věnovaná PLÁNŮM MOBILITY nabízí informace týkající se vývoje a zavádění plánů udržitelné městské mobility (SUMP) v návaznosti na rostoucí potřebu udržitelnějších a integrovaných procesů plánování v Evropě. Pro více informací o této části navštivte stránku O plánech mobility.

Co se dozvíte na portálu Eltis?

Na portálu Eltis OBJEVÍTE informace o udržitelné městské mobilitě. 

•    Část Novinky nabízí pravidelný přehled místních, regionálních a evropských zpráv týkajících se udržitelné městské mobility.
•    Část Témata nastiňuje klíčové otázky udržitelné městské mobility, kterými se zabývá Eltis.
•    Část Fakta a čísla nabízí řadu statistických údajů o tématech udržitelné městské mobility.
•   Část Politika a legislativa EU obsahuje informace o důležitých právních předpisech a zásadách týkajících se udržitelné městské mobility.

Portál Eltis vám poskytne podporu při JEDNÁNÍ v oblasti udržitelných forem mobility ve svém regionu či městě a jejich propagaci.

•    Část Případové studie jsou představuje a analyzuje úspěšné příklady místních iniciativ a strategií udržitelné městské mobility.
•    Část Nástroje a zdroje obsahuje nástroje, pokyny, příručky a zprávy pro podporu a informování odborníků na městskou mobilitu.
•    Část Videa představuje vynikající příklady přístupů k udržitelné městské mobilitě. 
•    Část Fotografie obsahuje galerii snímků, které můžete použít k propagaci městské mobility.
•    Část Výukové pomůcky představuje materiály pro školení a vzdělávání v oblastech udržitelné městské mobility.
•    Část Financování EU spojuje současné zdroje financování EU a programy, které mají místní vlády k dispozici.

Portál Eltis vám umožní SDÍLET příklady nejlepších postupů a diskutovat o nových a inovačních nápadech na udržitelnou městskou mobilitu.

•    Jakožto registrovaný přítel Eltisu můžete odeslat obsah a komentáře k nápadům a iniciativám svých kolegů. Na stránce Přátelé Eltisu se dozvíte další podrobnosti o výhodách členství.
•    V části Akce naleznete kalendář důležitých konferencí, schůzí, seminářů a příležitostí k navazování kontaktů.

Doufáme, že vás stránky Eltis a uveřejněné informace zaujaly. Pokud máte dotaz, nebo chcete zaslat návrh či připomínku, neváhejte nás kontaktovat.