Moderní intermodální dopravní uzel v Gentu (Belgie)

Od News Editor / Aktualizováno: 26 May 2015

Stoletou železniční stanici Ghent-Sint-Pieters denně navštíví 50 000 osob. Kvůli narůstajícímu počtu návštěvníků stanice podstupuje v současné době rekonstrukci, jejímž výsledkem bude moderní intermodální uzel. Cestující zde budou moct pohodlně přestupovat na vlak, autobus, tramvaj či kolo. Cílem projektu je zmodernizované nádraží, integrovaná stanice tramvají a autobusů, zastřešené parkoviště pro kola s kapacitou 10 000 kol a podzemní parkoviště.

Context 

Město Gent leží ve vlámské provincii a má přibližně 250 000 obyvatel. Stanice Ghent-Sint-Pieters se nachází přímo na křižovatce dvou důležitých železničních tras: jedna spojuje francouzské město Lille s Antverpami a druhá zase belgické pobřeží s Bruselem.

Celkem 48 procent tamějších obyvatel využívá osobní automobily, 22 procent jezdí na kole, 14 procent chodí pěšky, 6 procent je pasažéry v osobních autech jiných, 5 procent využívá autobusy nebo tramvaje, 4 procenta cestují vlakem a 1 procento na motorce. V roce 2007 jezdilo vlakem 37 000 obyvatel denně ,v roce 2014 počet cestujících na stanici Ghent-Sint-Pieters stoupl na 50 000 za den. I počet cyklistů, kteří přijíždějí na stanici, se zvýšil z 3 500 v roce 2007 na 7 500 v roce 2014.

In action 

Na projektu modernizace železniční stanice se podílí několik partnerů: NMBS a Infrabel (železniční společnosti), Eurostation (vedoucí projektu), De Lijn (dopravní podnik), město Gent a vlámská vláda. Společně investovali do projektu zhruba 500 milionů €. Provádět ho budou partneři z řady soukromých firem.

Stavební práce započaly v roce 2007 a budou pokračovat do roku 2024. Během rekonstrukce zůstává stanice v provozu. Jakmile je jedna část dokončena, otevře se veřejnosti. Rekonstrukce zahrnují následující činnosti:

  • Z úzkých tunelů vedoucích k tratím v prvním patře bude vybudován vestibul o rozloze 36 000 m2.
  • V přízemní části vestibulu budou čtyři koleje pro dvě tramvaje. Koleje budou modifikovány, aby po nich mohly jezdit nové modely tramvají Flexity 2, které budou uvedeny do provozu v nadcházejících měsících.
  • Vedle vestibulu bude zřízeno nové autobusové nádraží se 12 nástupišti, přičemž každé nástupiště bude využíváno dvěma autobusy. Ve vestibulu budou nainstalovány automaty na jízdenky, obchody a informace.
  • Budou se zde nacházet pohodlné rampy, výtahy a schodiště, jimiž se cestující dostanou do podzemního parkoviště, k parkovišti na kola a vlakovým nástupištím.
Results 

Na projektu modernizace železniční stanice se podílí několik partnerů: NMBS a Infrabel (železniční společnosti), Eurostation (vedoucí projektu), De Lijn (dopravní podnik), město Gent a vlámská vláda. Společně investovali do projektu zhruba 500 milionů €. Provádět ho budou partneři z řady soukromých firem.

Stavební práce započaly v roce 2007 a budou pokračovat do roku 2024. Během rekonstrukce zůstává stanice v provozu. Jakmile je jedna část dokončena, otevře se veřejnosti. Rekonstrukce zahrnují následující činnosti:

  • Z úzkých tunelů vedoucích k tratím v prvním patře bude vybudován vestibul o rozloze 36 000 m2.
  • V přízemní části vestibulu budou čtyři koleje pro dvě tramvaje. Koleje budou modifikovány, aby po nich mohly jezdit nové modely tramvají Flexity 2, které budou uvedeny do provozu v nadcházejících měsících.
  • Vedle vestibulu bude zřízeno nové autobusové nádraží se 12 nástupišti, přičemž každé nástupiště bude využíváno dvěma autobusy. Ve vestibulu budou nainstalovány automaty na jízdenky, obchody a informace.
  • Budou se zde nacházet pohodlné rampy, výtahy a schodiště, jimiž se cestující dostanou do podzemního parkoviště, k parkovišti na kola a vlakovým nástupištím.
Challenges, opportunities and transferability 

Projekt modernizace představuje nesmírně složitý úkol. Bylo velmi těžké sestavit podrobný harmonogram prací. A vzhledem k tomu, že stanice musí po dobu stavebních úprav zůstat v provozu, muselo být datum dokončení přesunuto z roku 2020 do roku 2024. Jedním z největších problémů bylo vyřešení dopravy v okolí, neboť stanice zůstala v provozu pro cestující a obyvatele. Každý druhý týden se proto konala setkání ke zmírnění komplikací, na nichž se projednávaly otázky signalizace, změny v dopravě a jejich důsledky.

Hlavním cílem této pracovní skupiny, jejímiž členy byli všichni partneři a zaměstnanci oddělení mobility gentského městského úřadu, bylo zamezení problémům, zavedení signalizace a rychlá reakce na stížnosti. Dále je k dispozici informační stánek, který poskytuje informace o nových opatřeních a vydává nové mapy pro různé skupiny uživatelů (cyklisty, chodce a řidiče). Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto projektu je zapojení zainteresovaných stran a komunikace. Někteří obyvatelé byli proti projektu modernizace, který se kvůli podaným žalobám opozdil.

Projekt lze snadno aplikovat i v jiných zemích a městech, avšak je nutné si uvědomit, že jeho realizace vyžaduje zapojení několika partnerů a přípravná fáze je zdlouhavá. Je nesmírně důležité, aby hned od samého začátku probíhala komunikace a do projektu byla zapojena veřejnost, aby cestující i místní obyvatelé projekt přijali. Prostřednictvím zapojení veřejnosti lze zjistit, jaké obavy občané mají v souvislosti s daným projektem. Během osobních setkání mohou být problémy prodiskutovány a rovněž řešeny. Zvláště užitečné jsou například iniciativy, během nichž se mohou občané podílet na návrhu náměstí a parku, které jsou součástí projektu revitalizace.

Topic: 
Intermodality
Region: 
Northern Europe
Country: 
Belgium
City: 
Ghent
Contact: 
Gisèle Rogiest
Author: 
Saskia van Dijk
PřílohaVelikost
PDF icon Project brochure (NL)5.08 MB
09 Feb 2015
26 May 2015