ELMO: Inovativní estonská národní síť pro rychlé nabíjení elektrických vozidel

Od News Editor / Aktualizováno: 24 Aug 2015

V roce 2011 zahájilo Estonsko ambiciózní celostátní program e-mobility na podporu využívání elektrických vozidel (EV). Program zahrnuje granty pro občany na pořízení elektrických vozů, informační kampaně, projekt sdílení elektrických vozidel a poskytování elektrických vozidel sociálním pracovníkům z oblasti veřejné zprávy.

Úspěch jednotlivých projektů a celého programu vyžadoval vybudování vhodné infrastruktury nabíjecích stanic. Proto Estonsko v roce 2011 zprovoznilo inovativní celostátní síť nabíjecích stanic ELMO. Jedná se o první síť svého druhu na světě.

Context 

Estonsko je malá země nacházející se v severovýchodní Evropě. Má zhruba 1,3 milionu obyvatel a rozlohu 45 227 km2. Míra urbanizace dosahuje 70 procent, více než třetina obyvatel žije v městských oblastech. Padesát tři procent Estonců cestuje osobními vozidly, 23 procent hromadnou dopravou a 23 procent pěšky nebo na kole.

V rámci svého národního plánu rozvoje dopravy se Estonsko zavázalo ke zvyšování podílu obnovitelné energie v odvětví dopravy na 10 procent celkové spotřeby, což představuje 9,8procentní nárůst oproti roku 2011. E-mobilita je považována za jedno z možných opatření vedoucích k dosažení tohoto cíle. Estonský program e-mobility byl zahájen s cílem zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a snížit emise CO2 produkované sektorem soukromé dopravy.

In action 

Program ELMO byl vnímán jako zásadní nástroj na dlouhodobou podporu většího využití elektrických vozidel v zemi. Celkový rozpočet určený na vývoj celostátní infrastruktury a 5letý plán údržby v hodnotě přibližně 12 m € jsou financovány v rámci obchodní dohody o emisích CO2 mezi estonskou vládou a japonskou firmou Mitsubishi Corporation vycházející z Kjótského protokolu.

Za účelem vybudování této celostátní infrastruktury nabíjecích stanic vláda požádala agenturu KredEx poskytující služby v oblasti financování a řízení programů a dodání technického řešení na klíč včetně 5leté provozní smlouvy s poskytovateli ze soukromé sféry. Kromě toho byla agentura KredEx zodpovědná za vyhledání a zajištění míst pro nabíjecí stanice, jakož i zařízení toho, aby provozovatelé elektrických rozvodných sítí zřídili přípojky o dostatečné kapacitě. Všechny dílčí služby v rámci programu poskytly soukromé společnosti.

Síť ELMO byla oficiálně zprovozněna v polovině léta 2011 a zahrnovala tři hlavní paralelní procesy pro zajištění míst, síťových připojení, řešení na klíč pro nabíjecí stanice a nastavení systému IT a servisních služeb. Výběrové řízení na řešení na klíč vyhrálo konsorcium vedené nadnárodní energetickou společností ABB, jehož součástí byl partner na vývoj softwaru NOW! Innovations a provozovatel služby G4S.

Results 

Síť ELMO byla slavnostně zprovozněna v únoru 2015 a skládá se ze 165 CHAdeMO[1]- standardních rychlých nabíjecích stanic. Jedná se o první síť svého druhu na světě. Nabíjecí stanice se nacházejí na všech silnicích s hustým provozem, ve městech s více než 5 000 obyvateli, poblíž často navštěvovaných míst, jako jsou čerpací stanice, kavárny, obchody a banky, a ve všech přístavech určených pro mezinárodní a místní cestovatele. Vzdálenost mezi jednotlivými nabíjecími stanicemi je 40-60 kilometrů. V současné době se ve městech nachází 100 rychlých nabíjecích stanic – 44 ve větších městech, 27 v Tallinnu, 10 v Tartu, pět v Pärnu a dvě v Narvě. Šedesát pět se nachází v blízkosti silnic. K platbám za nabíjení elektrických vozidel mohou řidiči použít aplikaci ELMO app na svém mobilním zařízení nebo povolit platby pomocí karty RFID (radiofrekvenční identifikace). Pro předplatitele služby Elmo je navíc k dispozici nepřetržitá telefonická podpora.

Obliba sítě rychlých nabíjecích stanic se v průběhu posledních dvou let prudce zvýšila. V únoru 2013 byla použita tisíckrát, zatímco v lednu roku 2015 tento počet vzrostl na 11 000 nabití za měsíc. Systém v současné době používá pravidelně 1 100 řidičů, přičemž průměrná doba nabíjení je 20 minut.


[1] Název CHAdeMO je odvozen od CHArge de Move, což je obchodní název rychlé metody nabíjení baterií elektrických vozidel dodávající až 62,5 kW stejnosměrného vysokého napětí přes speciální elektrický konektor. Stejnojmenné sdružení navrhlo, aby se tato metoda stala globálním standardem.

Challenges, opportunities and transferability 

„Vybudování celostátní infrastruktury vyžaduje velmi komplexní program a rovněž sladění různých dílčích projektů, jako je například získávání míst a rozvoj technických řešení a souvisejících služeb. A každý dílčí projekt představoval výzvu,“ uvedl Jarmo Tuisk, ředitel E-mobility společnosti NOW! Innovations.

V rámci programu ELMO byl připraven dokument obsahující analýzu a postupy pro vytvoření celkového zázemí projektu a jeho vize a strategie. Tuisk vysvětlil, že klíčem k úspěchu byl výběr partnerů s těmi správnými dovednostmi a znalostmi, kteří byli ochotni spolupracovat. „Samozřejmě, že vynikající projektové řízení je také důležité,“ dodal. A neobešlo se to ani bez menších ústupků: rozhodování o tom, kam umístit nabíjecí stanice, bylo kompromisem mezi analytikou (využití silnic) a kritérii vhodnosti a dostupnosti míst.

Vzhledem k tomu, že estonská síť byla vyvinuta ve velmi krátkém čase (v horizontu dvou let), proces implementace si vyžádal určitá zkratková řešení. Například výběr modelu jediného operátora/poskytovatele služeb může být v budoucnu problematický, protože by mohl být překážkou pro konkurenceschopnost ostatních investorů kvůli tak široké nabídce služeb. V budoucnu musí vláda učinit rozhodnutí, zda a jak otevřít síť pro ostatní poskytovatele služeb anebo investory.

Tuisk dodal: „Růst popularity veřejné sítě rychlého nabíjení svědčí o tom, že je zde jasná potřeba přístupné a snadno použitelné infrastruktury pro elektrická vozidla. Rovněž ukazuje, že rychlé nabíjení není určeno pouze pro použití na dálnicích, ale také v městských oblastech, neboť většina nabíjecích stanic se nachází ve městech.“

Topic: 
Clean and energy-efficient vehicles
Country: 
Estonia
City: 
National
Contact: 
Jarmo Tuisk
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
29 Apr 2015
24 Aug 2015