Curych městem chodců (Švýcarsko)

Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

V roce 2005 město Curych zahájilo kampaň s cílem přimět více místních obyvatel k tomu, aby využívali městský prostor a znovuobjevovali své město po svých. Kampaň nazvaná Curychem po svých (Züri z’Fuess) sestává z různých vlastních poznávacích okruhů napříč městem.

Nejedná se však o běžné trasy, na které by se vydal turista. Tyto okruhy navrhli místní historici, architekti a vědci, kteří vytvořili speciální mapy umožňující občanům snadnou orientaci, nový náhled a příležitost toulat se a poznávat své město jako nikdy předtím. 

Context 

Curych je největším městem Švýcarska. V živé a dynamické metropoli, která má téměř 400 000 obyvatel, je objem dopravy velký a předpokládá se její další růst. Aby se budoucí provoz vyřešil efektivně a nepoškodil město nebo životní prostředí, je zapotřebí zvyšovat úlohu veřejné dopravy, cyklistiky a pěší turistiky.

Pokud jde o rozdělení jednotlivých druhů dopravy v Curychu, chodci zaujímají obdivuhodných 44 %. Město však ve své politice mobility z roku 2012 plánuje zvýšit podíl veřejné dopravy, cyklistiky a pěší turistiky o dalších 10 procentních bodů během následujících 10 let. Curych již disponuje vysokou úrovní pěší infrastruktury. Chodci napříč městem se obecně těší bezpečným, atraktivně navrženým stezkám, které lze z větší části také používat s pomůckami pro chůzi i s dětskými kočárky. Curych chce svou kampaní motivovat veřejnost k využívání těchto stezek.

In action 

Kampaň Curychem po svých byla zahájena v září roku 2005 s pěti zveřejněnými městskými stezkami. Díky pomoci místních spolků Quartiervereine (sousedská sdružení) bylo město schopno oslovit odborníky z řad svých občanů, např. místní architekty a historiky, a požádat je o navržení tras.

Navrhované procházkové trasy s popisy jednotlivých pamětihodností zahrnují mapy ukazující cestu a obsahují informace o dalších památkách. Jsou poskytovány zdarma a lze je nalézt v informačním centru Pavillion na curyšském náměstí Werdmühleplatz. Jsou také k dispozici ke stažení na internetových stránkách města. V současnosti se jedná o soubor 20 vycházkových tras. Šestnáct stezek vede napříč různými čtvrtěmi a čtyři mají zvláštní zaměření:

Chůze s dětmi

  • Curych očima dětí: používá zkratky, ukazuje vnitřní dvorky a tajná skrytá místa.

Fotbal

  • Objevování míst, příběhů a historek, které mají co do činění s touto „krásnou hrou“.

Voda

  • Procházky podél vodních cest města a po místech, kde si můžete zaplavat a zároveň objevovat jejich historii.

Společnost 2000 Wattů

  • Tato cesta vede čtvrtí Albisrieden a ukazuje, co je třeba změnit, aby lidé snížili svou spotřebu energie.

Nejoblíbenější procházky byly přeloženy do angličtiny a sedm z nich je doprovázeno audio průvodci. Tyto zvukové nahrávky si můžete stáhnout ve formátu mp3 na internetových stránkách a nechat si je přehrávat ve svém telefonu či mp3 přehrávači. Sluchátka a mp3 přehrávače s již načtenými audio průvodci si lze vypůjčit zdarma v Pavillionu. Lze je také předem objednat prostřednictvím on-line formuláře, což se doporučuje skupinám o 10 a více osobách. Město rovněž vypracovalo interaktivní aplikaci ZüriPlan, která je dostupná pro iPhony, iPady a zařízení s OS Android.

Tyto prohlídky také berou v úvahu potřeby osob se sníženou pohyblivostí, jako jsou osoby se zdravotním nebo zrakovým postižením. Před dotiskem map v letech 2010 a 2014 byly trasy dále kontrolovány, zejména povrch terénu a sklon, aby se zjistilo, zda jsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V mapách je také informace o tom, které části tras jsou bez překážek.

Results 

Poptávka po mapách stezek je vysoká. Od roku 2005 bylo v průměru rozdáno 13 000 map za rok. Je možné učinit závěr, že obliba map souvisí se zvýšením mobility pěších. Město Curych však měří pěší provoz pouze od roku 2012 a síť měření se stále rozvíjí. Proto není možné získat statistické údaje, které by mohly náležitě určit úspěch map.

Obliba map na digitálních nosičích má také pozitivní výsledky. Interaktivní aplikace ZüriPlan s OS Android zahrnující 20 tras a stezek pro cyklisty byla na internetových stránkách Google Play stažena až 50 000 krát.

Challenges, opportunities and transferability 

Jednou z obtížných stránek u opatření tohoto typu jsou náklady. Vytváření kvalitního místního textového materiálu, jeho tisk, marketing a distribuce nejsou zdarma. Každý autor obdržel přibližně 7 000 švýcarských franků (5 800 eur) za trasu. Započteme-li tisk a marketing, každá sepsaná trasa stála město Curych zhruba 17 000 franků (14 100 eur). Stezky rovněž vyžadují neustálou aktualizaci vzhledem ke změnám ve městě, např. novostavbám a změnám v infrastruktuře. Každá aktualizace dále vyžaduje, aby stezky byly kontrolovány z důvodu přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Yvonne Meier-Bukowiecki z curyšské radnice říká, že koncepci kampaně Curychem po svých lze určitě přenést na ostatní města s tím, že se všechny její prvky dají snadno přizpůsobit, ať už se jedná o formát, trasování na letecké mapě, nebo o zapojení místních odborníků do vytváření obsahu. Zásadní úlohu však sehrává místní komunita.“

Klíčem k úspěchu je najít dobré autory městských tras. Jedná se o nelehký úkol, který by se neměl podcenit,“ dodává paní Meier-Bukowiecki. „V Curychu je rozhodující zapojení spolků Quartiervereine. Přispívají k obsahu a distribuují mapy ve své části města prostřednictvím Quartierzentren (střediska městských čtvrtí).“

Topic: 
Walking and cycling
Region: 
Northern Europe
Country: 
Switzerland
City: 
Zürich
Contact: 
Yvonne Meier-Bukowiecki
Author: 
Lizeke de Clerck
24 Sep 2014
28 Jan 2015