Европейска платформа

By Admin Eltis / Обновено: 28 May 2019

За платформата

Европейската платформа за плановете за устойчива градска мобилност служи в подкрепа на прехода към конкурентни и ефективни с оглед на ресурсите системи за мобилност в европейските градове, като:  

Работата на платформата се подпомага от Секретариат, който служи и като централно звено за контакт за всички запитвания, получени от лицата във и извън рамките на платформата.

Портал за планове за мобилност 

Порталът за планове за мобилност ви предоставя концентрирана информация относно начините на разработване и изпълнение на ПУГМ, в това число:

  • Информация за елементите на ПУГМ;
  • Насоки относно процеса на разработване и изпълнение на ПУГМ;
  • Избрани  инструменти, указания, ръководства и доклади, които подпомагат професионалистите в сферата на градската мобилност в работата им;
  • Случаи от практиката, в които се анализират избрани местни примери за разработване и изпълнение на планове за мобилност;
  • Форум, в който приятели на Eltis обсъждат всички въпроси, свързани с устойчивата градска мобилност;
  • База данни за включването на градове в дейности на ЕС, свързани с планирането на устойчива градска мобилност.

Надяваме се, че ще оцените портала за плановете за мобилност като интересен и информативен. Ако имате въпрос или бихте искали да направите предложение или коментар, не се колебайте да се свържете с нас.

Координираща група 

Координиращата група обединява представители от съответните подпомагани от ЕС текущи дейности за:

  • Обмяна на информация и формулирани изводи;
  • Установяване и извличане на полза от взаимодействията;
  • Договаряне по общите възгледи с цел осведомяване по по-нататъшното разработване на концепцията за ПУГМ и инструментите;
  • и Подпомагане на координирането на външното представяне на различните инициативи.

Годишни конференции

С платформата се предвижда организиране на годишни конференции за популяризиране на концепцията за ПУГМ в ЕС. В конференциите ще се откроява най-новото развитие в планирането на градската мобилност, ще се насърчава обменът на идеи и опит и ще се предлага възможност за взаимодействие в мрежа за лицата, участващи в разработването и изпълнението на такива планове.

Първата европейска конференция за ПУГМ се проведе от 12 до 14 юни 2014 г. в Сопот, Полша. За повече информация, моля, вижте програмата  (отваря се pdf, 1,6 mb) и презентациите от конференцията.

Разгледайте страницата ни „Събития“ за новини за предстоящи конференции за ПУГМ.