Междуотраслова работна група, район Коувола, Финландия

By News Editor / Обновено: 22 May 2015

Политиката за устойчив градски транспорт във финландския район Коувола съответства на регионалните, държавните и европейските политики. В резултат на регионалния план за транспорта е създадена междуотраслова работна група.

Предистория

Устойчивият градски транспорт не се ограничава само до управлението на градския транспорт в съответствие с принципите на устойчивостта. Изисква се координация на действията за различни политики. Липсата на сътрудничество между различните политики, отдели в градската управа и външните организации са постоянен проблем в планирането на транспорта в много градове. Това е сериозно предизвикателство за всеки, който разработва политика за устойчив градски транспорт, както и за управата на финландския район Коувола.

Пример

Програмата за устойчив транспорт в район Коувола, Финландия е овързана с политиката на региона, държавата и Европейския съюз. „Необходимо е да се съобразим с политиките отгоре до долу, да направим целия процес по-последователен и да повлияем върху политиката и процесите на работа на всички участници на регионално и национално ниво“, заявява Хану Коверола, ръководител по плановете във федерацията на общините от район Коувола.

„Устойчивият градски транспорт е един от нашите приоритети. Властите и организациите, които вземат решение за финансиране имат важна роля при изпълнението на политиките. Участието на Федерацията на общините в регионалните проекти е различно - експертно, финансово или координиращо.“

В резултат на регионалния план за транспорта, в Коувола е създадена междуотраслова работна група. В нея влизат представители на регионалния съвет, финландската администрация на пътищата, финландската администрация на железопътните системи, парламента и седем общини.

След началото на процеса на изготвяне на планове, работната група е разширена и включва регионалните здравни служби и регионалния център за опазване на околната среда, гражданите и други заинтересовани страни.>

„Работата на групата е определена в споразумение, писмо за намерение, подписано от съответните страни за изпълнение на политиката за трафика, в съответствие с плана за транспорта в регион Коувола“, допълва Коверола.

Предизвикателството е да бъдат накарани всички страни да се придържат към споразумението. До момента координацията на политиките е от полза при изготвянето на планове за земеползване. Целта е насърчаване към устойчив транспорт чрез създаването му от процеса на сътрудничество по политиките до изпълнението на съвместни действия с достатъчни ресурси. Един резултат от този процес е създаването на нова по-голяма община, която да посрещне значителните предизвикателства пред регионалните власти.

Изводи

В много европейски градове се наблюдава липса на стройна структура за изпълнение на политиките. Това води до липса на координация между отделите, отговорните лица и външните организации. За да успее проектът, както в Коувола, е важно да се намери решение на този проблем. Така всички страни ще постигнат съгласие и ще изготвят план за действие.

Източник

BUSTRIP Project 2007, Moving sustainably – Guide to Sustainable Urban Transport Plans (Проект BUSTRIP 2007, Да пътуваш устойчиво – Ръководство за устойчиви планове за градския транспорт)

Повече информация

Този пример се отнася конкретно за Дейност 2.2, Стремеж към координиране на политиките и подход на комплексно планиране, в документа за Плановете за устойчива градска мобилност, на разположение тук

Връзки:
BUSTRIP Project 2007, Moving sustainably – Guide to Sustainable Urban Transport Plans (Проект BUSTRIP 2007, Да пътуваш устойчиво – Ръководство за устойчиви планове за градския транспорт)

Topic: 
Urban mobility planning
Archive
Region: 
Northern Europe
Country: 
Finland
City: 
Kouvola Region
Contact: 
News Editor
Keywords: 
sustainable urban mobility plans
Прикачен файлРазмер
PDF icon study_3061_bg.pdf51.53 KB
14 Sep 2011
22 May 2015