Информация за Eltis

By Admin Eltis / Обновено: 21 Sep 2020

Какво представлява Eltis?

Eltis улеснява обмена на информация, знания и опит в областта на устойчивата градска мобилност в Европа. Той е насочен към лица, работещи в сферата на транспорта, както и в свързаните с нея области, включително градско и регионално развитие, здравеопазване, енергетика и науки за околната среда. Създаден преди повече от 20 години, понастоящем Eltis е главната обсерватория на Европа по въпросите на градската мобилност. Той се финансира от Европейския съюз по програмата „Интелигентна енергия – Европа“ (ИЕЕ).

В рамките на три основни теми - ОТКРИЙ, ДЕЙСТВАЙ, СПОДЕЛИ — Eltis предоставя информацията, добрите практики, инструментите и каналите за комуникация, които ще Ви помогнат да превърнете Вашите градове в модели на устойчива градска мобилност

В специалния раздел „ПЛАНОВЕ ЗА МОБИЛНОСТ“ е предложена концентрирана информация относно начините на разработване и изпълнение на планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ), тъй като нуждата от по-устойчиви и интегрирани процеси на планиране в Европа нараства. За повече информация относно този раздел, посетете страницата с информация за плановете за мобилност.

Какво ще намерите в Eltis?

Eltis Ви дава възможност да ОТКРИЕТЕ устойчивата градска мобилност.

•    В раздел „Новини“ е предложен редовен обзор на местни, регионални и европейски новини, свързани с устойчивата градска мобилност
•    В раздел „Теми“ се очертават основните теми, свързани с устойчивата градска мобилност, които се разглеждат от Eltis
•    В раздел „Факти и цифри“ са представени статистически данни по теми, свързани с устойчивата градска мобилност
•    В раздел „Политика и законодателство на ЕС“ се съдържат важни разработки, свързани със законодателството и политиката в областта на устойчивата градска мобилност

Eltis Ви насърчава да ДЕЙСТВАТЕ и да популяризирате устойчивите форми на мобилност във Вашия регион или град.

•    В раздел „Примери от практиката“ се представят и анализират успешни примери за инициативи и стратегии на местно ниво, свързани с устойчивата градска мобилност
•    В раздел „Инструменти и ресурси“ се съдържат инструменти, указания, ръководства и доклади, чиято цел е да подпомогнат и информират професионалистите, ангажирани с въпросите на градската мобилност, в работата им
•    В раздел „Видеоматериали“ са представени изключителни примери за подходи за устойчива градска мобилност
•    В раздел „Снимки“ ще намерите галерия с изображения, които можете да използвате, за да популяризирате градската мобилност
•    В „Учебни материали“ са представени материали за образование и обучение, които са произведени в областите на устойчивата градска мобилност
•    Във „Финансиране от ЕС“ се съвместяват настоящите финансови потоци от ЕС и програмите, които са достъпни за органите на местната власт.

Eltis Ви позволява да СПОДЕЛЯТЕ примери на най-добри практики и да обсъждате нови и иновативни идеи за устойчива градска мобилност.

•    Като регистриран приятел на Eltis можете да изпращате съдържание и да коментирате идеите и инициативите на колегите си. Посетете страницата „Приятели на Eltis“, за да прочетете допълнителна информация за ползите от членството.
•     В раздел „Събития“ е представен календар с важни конференции, срещи, семинари и сесии за сътрудничество

Надяваме се, че ще оцените страницата на Eltis като привлекателна и информативна. Ако имате въпроси или бихте искали да направите предложение или коментар, не се колебайте да се свържете с нас.