5  2
4  
3  
2  
1  
kolla1.jpg
Author: AENEAS Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Rödsta Eva
Views:10078 Posted:January 2012
User rating: Last update:January 2012
Languages:EN | BG | DA | DE | EL | ES | ET | FI | FR | IT | LT | LV | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

Javni prevozni sistem, ki je dostopen za vsakega, Göteborg, Švedska

Mesto Göteborg je razvilo projekt o preoblikovanju javnega prometnega sistema v eno celoto, ki je dostopna vsem. Projekt se imenuje Kolla in se je začel leta 2004, ko je bila opravljena študija, kako lahko ljudje z mobilnimi težavami uporabljajo javni prevoz na lažji in cenejši način.

Ozadje in naloge

Leta 2003 je ekipa iz švedskega mesta Göteborg analizirala kakšen prometni sistem bi bil prijaznejši in cenejši za ljudi, ki omejeni glede mobilnosti. Njihova priporočila so bila objavljena leta 2004, kar je vodilo v razvoj projekta Kolla. S tem projektom je Göteborg hotel do leta 2010 zagotoviti vsem dostopnost do javnega prometnega sistema. Cilj je bil, da lahko 98% vseh prebivalcev uporablja javni prevoz (povečanje za 2,5% glede na podatke iz leta 2005).

 

Zastavljene so bile naslednje 3 prioritete:

 • Povečanje dostopnosti ulic, postajališč, železniških postajah in vozil;
 • Povečanje udobja, s poudarkom na usposabljanju, zagotavljanje informacijske podpore in osebna podpora na izbranih postajah ter ustanovitev klicnih storitev;
 • Okrepiti sodelovanje in dialog med zainteresiranimi strankami.

 

Do leta 2010 si je projekt zastavil naslednje cilje:

 • Več javnega prevoza bi moralo biti vsem na voljo;
 • 98% prebivalcev Göteborga bi moralo biti sposobnih uporabljati javni prevoz;
 • Ne sme biti razlike med posebnimi prevoznimi storitvami in običajnim javnim prevozom.

 

Večina invalidov v Göteborgu je potovalo s taksiji ali avtobusi z invalidskimi vozički. Stroški omenjenega prevoza so 14 do 21-krat dražji od konvencionalno javnega prevoza. Cilj mesta je torej povečati delež invalidov, ki potujejo z običajnim javnim prevozom in možnost klica za prevozno storitev, tako imenovano Flex linijo, ki pobere potnike doma in jih odloži na najbližjem postajališču. Stroški Flex prevoza so za polovico manjši od taksija, kar pomeni, da so 7-krat višji od običajnega javnega prevoza.

Implementacija

Ključni dosežki vključujejo:

 

 • Ena avtobusna linija in ena tramvajska linija sta sedaj popolnoma dostopni (vozila in postajališča);
 • Narejen je bil zemljevid dostopnih poti;
 • Uvedena je bila osebna asistenca na glavnih prestopnih postajališčih;
 • Od decembra 2005 se izvaja usposabljanje glede potreb invalidov v javnem prometu;
 • Prevoz invalidov so prevzele oblasti za javni promet.

 

Dejavnosti v letu 2006:

 

• Prilagoditev večih linij;
• Izobraževanje voznikov glede potrebe invalidov;
• Prevozno usposabljanje;
• Razvoj Flex linij;
• Osebna asistenca na večih mestih;
• Testiranje stopnice za vstop in izstop;
• Razvoj plačilnega sistema;
• Razvoj informacijskega sistema;
• Testiranje avtobusov v večjem obsegu.

Sklepi

Splošni ukrepi, ki jih je dosegel projekta Kolla so bili:

 • Prilagoditev linij na osnovi principa linija z linijo;
 • Usposabljanje voznikov;
 • Razvoj Flex linije;
 • Razvoj informacijskega in plačilnega sistema;
 • Razvoj in širjenje osebne asistence;
 • Spodbujanje kulturne spremembe in preučevanje ekonomskih učinkov;

 

Posebni ukrepi za faze v letih 2005 in 2010 so bili:

 

Göteborg 2005

 • 700 000 STS prevozov naredijo taksiji in minibusi;
 • Dostopnih je 40% tramvajskih in ​​10% drugih glavnih postajališč;
 • 50% tramvajev in 86% avtobusov je modificiranih in dostopnih za vse ljudi;
 • 50% vozil ima avtomatska glasovna obvestila;
 • Ne voljo je 8 Flex linij za katere potniki potrebujejo dovoljenje za prevoz.

 

Göteborg 2010

 • 540 000 STS prevozov naredijo taksiji in minibusi;
 • Dostopnih je 90% tramvajskih in ​​100% drugih glavnih postajališč;
 • 62% je modificiranih in dostopnih za vse ljudi ter imajo stopnico za vstop in izstop;
 • 90% vozil ima avtomatska glasovna obvestila;
 • Ne voljo je 8 Flex linij, ki so na voljo vsem.

Downloads

EROA8QEC96.pdf (909 kByte)

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.