5  1
4  
3  
2  
1  
measure_86.jpg
Author: Helene Carlsson Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Helene Carlsson
Views:3735 Posted:January 2007
User rating: Last update:September 2011
Languages:EN | ES | FR | IT | PL

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

Akcja na rzecz ograniczenia prêdkoœci

Aby zwi├¬kszy├Ž bezpiecze├▒stwo na drogach, Graz pr├│buje przekona├Ž kierowc├│w do wolniejszej jazdy. Obni┬┐ono dopuszczaln┬╣ pr├¬dko┼ô├Ž, a urz┬╣dzenia do kontroli pr├¬dko┼ôci u┼ôwiadomi┬│y kierowcom, jak szybko je┬┐d┬┐┬╣. Istotn┬╣ rol├¬ odegra┬│y zar├│wno dzieci, jak i nowe technologie.

Objectives / Innovative Aspects

Graz by┬│ pierwszym miastem, kt├│re wprowadzi┬│o ograniczenie pr├¬dko┼ôci do 30 km/h na wszystkich drogach podporz┬╣dkowanych. Doprowadzi┬│o to do znacznie spokojniejszego stylu jazdy w ca┬│ym mie┼ôcie i do spadku liczby wypadk├│w. Poziom akceptacji tych dzia┬│a├▒ jest wysoki, wida├Ž jednak tendencj├¬ kierowc├│w do ÔÇ×zapominania" o ograniczeniach i stopniowego naruszania ograniczenia. Wa┬┐ne jest zatem, aby przypomina├Ž mieszka├▒com o obowi┬╣zuj┬╣cym ograniczeniu.

The Measure

W ramach projektu Trendsetter wi├¬cej ulic Grazu obj├¬to ograniczeniem pr├¬dko┼ôci do 30 km/h. Obecnie 80% wszystkich dr├│g w centrum nale┬┐y do ÔÇ×strefy 30". Ograniczenie to wp┬│yn├¬┬│o na znaczy spadek liczby wypadk├│w i poziomu ha┬│asu, co oznacza tak┬┐e lepsz┬╣ koegzystencj├¬ pieszych, kierowc├│w i rowerzyst├│w.

Miasto zakupi┬│o te┬┐ urz┬╣dzenia do pomiaru pr├¬dko┼ôci, kt├│re na tablicach wy┼ôwietlaj┬╣ aktualn┬╣ pr├¬dko┼ô├Ž pojazdu. Dzia┬│ania oceniaj┬╣ce wskazuj┬╣, ┬┐e urz┬╣dzenia te pomagaj┬╣ kierowcom przestrzega├Ž ogranicze├▒ i powoduj┬╣ ograniczenie pr├¬dko┼ôci ┼ôrednio o 10%. Przeci├¬tne zmniejszenie pr├¬dko┼ôci na ulicach z ograniczeniem do 30 km/h wynios┬│o 12%, a na ulicach z ograniczeniem do 50 km/h - 9%.

Niekt├│re kampanie dotycz┬╣ce ograniczenia pr├¬dko┼ôci by┬│y prowadzone przez policj├¬ z udzia┬│em dzieci. Dzieci u┬┐ywa┬│y urz┬╣dze├▒ radarowych policji do pomiaru pr├¬dko┼ôci samochod├│w, a p├│┼Şniej wr├¬cza┬│y kierowcom jab┬│ko - je┼ôli jechali zgodnie z przepisami - lub cytryn├¬ - je┼ôli przekraczali pr├¬dko┼ô├Ž

Inne dzia┬│ania to coroczny ÔÇ×dzie├▒ bez samochodu", organizowanie wycieczek rowerowych i artyku┬│y prasowe, maj┬╣ce na celu zainteresowa├Ž mieszka├▒c├│w spacerami i jazd┬╣ na rowerze.

Implementation Status

Graz wzm├│g┬│ ÔÇ×kontrol├¬" pr├¬dko┼ôci przez zamontowanie urz┬╣dze├▒ mierz┬╣cych faktyczn┬╣ pr├¬ko┼ô├Ž - dokupiono 13 urz┬╣dze├▒ i zamontowano je w ca┬│ym mie┼ôcie, wszystkich dzielnicach, w ponad 130 specjalnie przygotowanych, sta┬│ych punktach. Urz┬╣dzenia s┬╣ co miesi┬╣c przenoszone z jednego miejsca do innego. Wi├¬cej punkt├│w znajduje si├¬ w miejscach wra┬┐liwych (np. w pobli┬┐u szk├│┬│).

Graz obchodzi┬│ ÔÇ×dzie├▒ bez samochodu" na r├│┬┐ne sposoby - od zamykania ruchu na niekt├│rych ulicach prowadzone w┼ôr├│d uczni├│w kampanie na rzecz jazdy na rowerze.
Informowanie uczniów o sprawach zwi¹zanych z prêdkoœci¹ na drogach by³o elementem szkolnych projektów zarz¹dzania mobilnoœci¹.

Results

Cele zosta³y osi¹gniête.
Cele dotycz┬╣ce ÔÇ×dnia bez samochodu" uleg┬│y zmianie - miasto chce unikn┬╣├Ž negatywnego wizerunku zwi┬╣zanego z wymuszaniem na si┬│├¬ zmiany sposobu przemieszczania si├¬ i woli strategi├¬ ÔÇ×ci┬╣gni├¬cia" ni┬┐ ÔÇ×pchania".

Wy┼ôwietlanie aktualnej pr├¬dko┼ôci kierowcy powoduje ┼ôrednio ograniczenie pr├¬dko┼ôci o 9 km/h i szczeg├│lnie korzystnie wp┬│ywa na jazd├¬ z nadmiern┬╣ pr├¬dko┼ôci┬╣ w godzinach szczytu. Jako ┬┐e cena urz┬╣dze├▒ pomiarowych nie jest wysoka, to rozwi┬╣zanie mo┬┐na zdecydowanie poleca├Ž innym miastom.


In cooperation with:
CIVITAS

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.