5  
4  1
3  
2  
1  
RegioTram.jpg
Author: Christina Heidrich Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Christina Heidrich
Views:3813 Posted:April 2007
User rating: Last update:October 2011
Languages:EN | CZ | DE | HU | PL | RO

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

RegioTram w Kastylii

Dzięki niecałym 10 km nowych tor√≥w można stworzyć zupełnie nowy system transportowy o sieciowej długości 122 km. Pojazdy szynowe RegioTram wykorzystują zar√≥wno rozległą sieć tor√≥w kolejowych Deutsche Bahn jak i sieć tramwajową miasta Kastylii.

Tło i cele

RegioTram łączy odrębne niegdyś systemy kolei i tramwaj√≥w, tworząc nowy system transportu publicznego w p√≥łnocnej Hesji. Dotychczas punktem docelowym wszystkich połączeń kolejowych z regionu był gł√≥wny dworzec w Kastylii. Podr√≥żni udający się do centrum miasta musieli iść dalej pieszo albo przesiąść się do autobusu czy tramwaju. Po wdrożeniu RegioTram, pasażerowie mogą pozostać na miejscach i dotrzeć bezpośrednio z r√≥żnych miejsc regionu do centrum miasta.

Wdrażanie

Sieć RegioTram obsługiwana jest przez 28 nowych pojazd√≥w, kt√≥re wyposażone są w najnowszą technologię i zostały charakterystycznie zaprojektowane. Związek transportu pasażerskiego NVV zlecił zam√≥wienie pojazd√≥w operatorowi kolejowemu Regionalbahn Kassel (RBK). RBK jest właścicielem pojazd√≥w i odpowiada za ich utrzymanie.

Dostosowanie do dwóch systemów

Producentem pojazd√≥w jest Alstom LHB z siedzibą w Salzgitter. Długość pojazd√≥w wynosi 36,7 m, a szerokość 2,65 m; muszą one spełnić określone wymogi, zgodnie ze standardami kolejowymi i tramwajowymi. Wymogi te są zr√≥żnicowane jeśli chodzi o infrastrukturę, zaopatrzenie w energię i bezpieczeństwo. Tramwajowa sieć trakcyjna zasilana jest stałym prądem 600 V, natomiast w sieci kolejowej płynie prąd zmienny 15kV. Obok podw√≥jnej technologii AC/DC, konieczne jest dostosowanie pojazd√≥w do pewnych odcink√≥w sieci kolejowej, kt√≥re nie są zelektryfikowane. RegioTram jest niezawodnym, uniwersalnym pojazdem, kt√≥ry odpowiada na te wszystkie wyzwania i spełnia swoje funkcje w systemie kolejowym oraz tramwajowym.

Dwa rodzaje pojazdów

W całej sieci RegioTram funkcjonują dwa r√≥żne modele pojazd√≥w.

Trasy obsługiwane są przez 18 hybrydowych pojazd√≥w elektrycznych oraz 10 hybrydowych pojazd√≥w z silnikiem diesla. Obydwa modele są identyczne jeśli chodzi o technologię trakcyjną. Diesle hybrydowe wykorzystywane są na liniach niezelektryfikowanych, produkując energię elektryczną na swoje potrzeby dzięki zainstalowanemu silnikowi diesla. Pojazdy hybrydowe elektryczne zasilane są AC 15kV albo DC 600 V.

Dzięki lekkiej konstrukcji oraz rekuperacji energii z hamowania, nowe pojazdy RegioTram odznaczają się niskim zużyciem energii.

Cichy i szybki napęd

Emisja hałasu generowana w trakcie jazdy tr√≥jczłonowego pojazdu jest stała i niska. Jednocześnie, pojazdy RegioTram mogą jechać z prędkością 100 km/h i w stosunkowo kr√≥tkim czasie obsłużyć dużo przystank√≥w, dzięki swoim parametrom przyspieszania i hamowania. Możliwe jest szybkie połączenie maksymalnie trzech pojazd√≥w, co pozwala przewieźć większą liczbę pasażer√≥w.

Inwestycje

Mając na uwadze to, jak ambitny był projekt RegioTram, koszty inwestycyjne wynoszące 180 mln euro wydają się na rozsądnym poziomie. Poniesione zostały one wsp√≥lnie przez partner√≥w finansujących (głownie rząd federalny oraz land Hesja).
Inwestycje w infrastrukturę, tj. przebudowa, modernizacja i budowa stacji, instalacja sygnalizacji oraz odcink√≥w tras, pochłonęły do 90-95 milion√≥w ‚ā¨. Pozostała połowa kosztu wiąże się gł√≥wnie z 28 pojazdami RegioTram.Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvv.de/RT/1.html

Downloads

prospect.pdf (2144 kByte)
Regio_CITADIS.pdf (117 kByte)
RCKassel_D_01_05.pdf (410 kByte)

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.