5  
4  1
3  
2  
1  
Case_study_Bild.jpg
Author: Anna Thormann Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Anna Thormann
Views:5124 Posted:March 2007
User rating: Last update:July 2011
Languages:EN | CZ | HU | PL | RO

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

Pierwszy przypadek wsp√≥łpracy władz lokalnych z prywatnym klubem carsharingu w Danii

Projekt dotyczy wsp√≥łpracy między publicznym pracodawcą (gmina Koege) a prywatnym klubem carsharingu. Det Groenne Hus - agencja ds. energii i środowiska - podejmuje rozmaite działania na rzecz promocji idei carsharingu na terenie gminy, w okresie od lata 2006 do lata 2007.

Tło i cele

W Danii, kluby carsharingu są zwykle uruchamiane przez osoby prywatne i działają na zasadach non-profit. Samochody te są w związku z tym wykorzystywane gł√≥wnie w weekendy i wieczorami, przy wysokim poziomie kultury korzystania ze wsp√≥lnych pojazd√≥w. Cel projektu jest dwojaki:
  • efektywne wykorzystanie wsp√≥lnych samochod√≥w dzięki wsp√≥łpracy między użytkownikami prywatnymi a biznesowymi
  • promocja carsharingu jako środka zr√≥wnoważonej mobilności w obrębie gminy
Celem tych aktywności jest przyciągnięcie większej liczby użytkownik√≥w wsp√≥lnych samochod√≥w, tak aby pokonać bariery kulturowe pomiędzy użytkownikami biznesowymi a prywatnymi oraz doprowadzić do wypracowania rekomendacji dla polityk√≥w odnośnie uwzględnienia transportu jako tematu dla działań w ramach agendy 21.

Wdrażanie

Proces polega na: 1) wprowadzeniu idei carsharingu 2) ustanowieniu takiej usługi dla użytkownik√≥w biznesowych, co obejmuje stworzenie parking√≥w, produkcję kluczy i profesjonalnego systemu członkostwa 3) wprowadzeniu systemu zapewniającego pomoc na telefon oraz sesji informacyjnych 4) przeprowadzeniu kr√≥tkiego badania ankietowego w celu identyfikacji barier, ale także potencjału, jeśli chodzi o wsp√≥łpracę użytkownik√≥w biznesowych i prywatnych 5) przeprowadzeniu kampanii marketingu bezpośredniego Działania Wywiad jakościowy pozwalający zidentyfikować zagadnienia dla marketing>

Wdrożenie usługi, począwszy od dw√≥ch samochod√≥w
Marketing bezpośredni poprzez intranet, ulotkę informacyjną oraz aktywności prasowe, pozwalające stworzyć silniejszy wizerunek carsharingu

Projekt realizowany jest w gminie Koege, a w ramach niego promowane jest nowe partnerstwo między użytkownikami prywatnymi a biznesowymi. Projekt został wdrożony w ramach dofinansowanego przez UE programu szkoleniowego COMPETENCE

Wnioski

Rezultaty
Ankiety wykazały:
  • Brak motywacji do korzystania z carsharingu zamiast własnego samochodu
  • Niepewność odnośnie rezerwacji, parkowania
  • Poczucie straconego czasu w związku z koniecznością rezerwacji, odbioru samochodu i zaparkowania, w por√≥wnaniu do korzystania z własnego samochodu

Pomysł jest generalnie dobry, jednak w praktyce, wymaga on inicjatyw z zakresu polityki i administracji. Wymaga on dobrych argument√≥w i zatwierdzenia. Wiedzę i argumenty odnośnie nowej usługi musi dostarczyć kampania marketingowa.

Wnioski
Wsp√≥lne korzystanie z samochod√≥w jest postrzegane inaczej w celach służbowych, niż na potrzeby prywatne. Jeśli pracownicy mają być zachęceni do korzystania ze zr√≥wnoważonych moduł√≥w transportu, nie może być to dla nich w żaden spos√≥b dodatkowym obciążeniem i powinno być to zatwierdzone przez pracodawcę.

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.