5  7
4  6
3  
2  
1  
4992610214_f640b1a15c_m.jpg
Author: Elisabeth Magnes Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Alessandro Meggiato
Views:23071 Posted:October 2011
User rating: Last update:October 2011
Languages:EN | BG | CZ | DA | DE | EL | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

BiciBus – innovatiivinen vaihtoehto autolle Reggio Emiliassa Italiassa

Useita vuosia sitten kyselytutkimus osoitti, että kaksi kolmasosaa Reggio Emilian koululaisista tuotiin kouluun autolla. Pienentääkseen lukua sekä kannustaakseen oppilaita, vanhempia ja opettajia pyöräilemään kouluun, kunta käynnisti BiciBus-projektin.

Tausta ja tavoitteet

Pohjois-Italiassa sijaitsevan 170 000 asukkaan Reggio Emilian paikallishallinto päätti kannustaa kaupungin asukkaita muuttamaan matkustusmallejaan. Erityishuomiota kiinnitettiin koulukuljetusten hiilijalanjäljen pienentämiseen edistämällä kävelyä, pyöräilyä sekä muita kestäviä liikennemuotoja. Koska kaupungissa ei juurikaan ole mäkiä ja sää on lauhkea, kävely ja pyöräily sujuvat suhteellisen vaivattomasti. Vuonna 2003 Reggio Emilian kunta sekä FIAB (Italian kaupunkipyöräilyn ja pyöräturismin yhdistys) käynnistivät projektin nimeltä ‘‘ Reggio Emiliassa koulumatkat taitetaan BiciBusin/PediBusin kyydissä”. BiciBus/PediBus-projektin tavoitteena oli

• Vahvistaa oppilaiden terveyttä ja itseluottamusta.
• Vähentää autolla tapahtuvia koulukuljetuksia ja sitä kautta lisätä liikenneturvallisuutta, vähentää polttoaineen kulutusta ja parantaa ilman laatua.
• Lisätä lasten tietoisuutta kestävästä liikkumisesta ja liikennekäyttäytymisestä.

Toteutus

Kustannuksiltaan edullinen hanke jäljittelee yksinkertaista koulubussimallia, mutta erona on se, että bussikyydit korvataan kävelyllä ja pyöräilyllä. Päästötön lähestymistapa nojaa vapaaehtoisten (pääasiassa oppilaiden vanhempien ja isovanhempien) tukeen. He saattavat ala- ja yläkoulujen oppilaat oppilaitoksiin ja takaisin kotiin joka päivä tiettyinä kellonaikoina. Reitin varrelle pystytettiin kylttejä, joiden vieressä lapset odottavat BiciBus/PediBus-saattajia. Turvallisuuden takaamiseksi reitit suunniteltiin kulkemaan hiljaisia katuja pitkin ja lapsille annettiin kypärät sekä kirkkaanväriset liivit. Kunta tarjosi vakuutukset vapaaehtoisille sekä oppilaille. BiciBus-pyöräilykaistat merkittiin selkeästi, ja niitä oli helppo seurata. Lisäksi oppilaille, opettajille ja vanhemmille suunniteltiin erilaisia aktiviteetteja seuraaviin aiheisiin liittyen:


• Polkupyöriin liittyvät opettavaiset työpajat sekä tekniikkaoppitunnit.
• Liikennekoulutus.
• Fyysinen terveys, kestävä liikenne ja tieturvallisuus.
• Liikkumisen hallinta.

Johtopäätökset

Kun BiciBus-pyöräilyprojekti alkoi vuonna 2003, 70 oppilasta kahdesta koulusta osallistui projektiin. Osallistujien määrä kuitenkin nousi jatkuvasti ja saavutti huippunsa kouluvuonna 2009/2010, jolloin projektiin osallistui 510 oppilasta 16 koulusta.
Koulujen tarjoamien reittien määrä vaihteli yhdestä neljään, ja reittejä oli keskimäärin kaksi. Reittien pituudet vaihtelivat 0,5 kilometristä 6,4 kilometriin. Kaikki koulut mukaan lukien Reggio Emilia tarjosi vuonna 2010 yhteensä 48 BiciBus-reittiä, joiden yhteenlaskettu pituus oli 78,1 kilometriä.
Vuoteen 2010 mennessä PediBus-kävelyprojektiin oli osallistunut kuusi koulua ja 55 oppilasta. Oppilaille oli tarjolla kuusi reittiä, joiden pituus vaihteli 0,1 kilometristä 1,3 kilometriin, ja joiden yhteenlaskettu pituus oli 4,3 kilometriä.
BiciBus/PediBus-projektin positiiviset vaikutukset yhteisöön vaihtelevat energiansäästöstä säännölliseen liikuntaan sekä lasten lisääntyneeseen itsenäisyyteen.
Valtavista hyödyistään huolimatta projektilla on ollut myös muutamia ongelmia: on ollut vaikeaa löytää tarpeeksi vapaaehtoisia, yhä useammat muuttavat esikaupunkeihin, ja talvisaikaan BiciBus-koulumatkapyöräilyn toteuttaminen on vaikeampaa.
Marraskuussa 2006 BiciBus/PediBus-projekti voitti ensimmäisen palkinnon kilpailussa, jossa etsittiin kestävään ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä hyviä koulumatkakäytänteitä.
Saavuttaakseen pysyviä muutoksia oppilaiden liikkumiskäyttäytymisessä kunta julkaisi vuonna 2009 ”manifestin”, jossa kuvaillaan jatkotoimenpiteitä, joiden avulla kestävän koulukuljetuksen kosepti aiotaan säilyttää pysyvänä osana koulujen päivittäistä arkea.


Downloads

Bicibus_pdf.pdf.pdf (7046 kByte)

Related Video

Cycle Bus to school in Reggio Emilia, Italy

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.