5  
4  1
3  
2  
1  
Case_study_Bild.jpg
Author: Anna Thormann Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Anna Thormann
Views:5127 Posted:March 2007
User rating: Last update:July 2011
Languages:EN | CZ | HU | PL | RO

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

PrvnĂ­ spoluprĂĄce v DĂĄnsku mezi magistrĂĄtem a soukromou organizacĂ­ pro sdĂ­lenĂ­ vozidel

Projekt se tĂœkĂĄ spoluprĂĄce mezi veřejnĂœm pracoviĆĄtěm (MagistrĂĄtem města Koege) a soukromou organizacĂ­ pro sdĂ­lenĂ­ vozidel. Agentura pro energii a ĆŸivotnĂ­ prostředĂ­, Det Groenne Hus, podnikla od lĂ©ta 2006 do lĂ©ta 2007 různĂ© kroky propagujĂ­cĂ­ myĆĄlenku sdĂ­lenĂ­ vozidel v rĂĄmci obce.

Podstata & cĂ­le

V DĂĄnsku jsou firmy zajiĆĄťujĂ­cĂ­ sluĆŸbu sdĂ­lenĂ­ vozidel větĆĄinou provozovĂĄny soukromnĂ­ky a jsou neziskovĂ©. Vozidla jsou tedy vyuĆŸĂ­vĂĄna zejmĂ©na o vĂ­kendech a o večerech a existuje zde silnĂĄ firemnĂ­ kultura tĂœkajĂ­cĂ­ se společnĂœch vozidel. CĂ­l projektu je dvojĂ­:
  • efektivnĂ­ vyuĆŸitĂ­ společnĂœch vozidel zajiĆĄtěnĂ© spolupracĂ­ mezi soukromĂœmi a obchodnĂ­mi uĆŸivateli
  • propagace sdĂ­lenĂ­ vozidel jakoĆŸto prostředku trvale udrĆŸitelnĂ© mobility v obci
CĂ­lem těchto aktivit je, aby vĂ­ce uĆŸivatelů sdĂ­lenĂœch vozidel překonalo kulturnĂ­ překĂĄĆŸky mezi obchodnĂ­mi a soukromĂœmi uĆŸivateli a nakonec sestavit doporučenĂ­ politikům, aby tĂ©ma dopravy zařadili do agendy 21 opatřenĂ­.

Realizace

Postup je nĂĄsledujĂ­cĂ­: 1) Představit myĆĄlenku sdĂ­lenĂ­ vozidel 2) ZavĂ©st sluĆŸby pro obchodnĂ­ uĆŸivatele, tj. vybavenost pro parkovĂĄnĂ­, klĂ­čky, kvalifikovanĂ© členstvĂ­ 3) ZavĂ©st systĂ©m zajiĆĄťujĂ­cĂ­ pomoc prostřednictvĂ­m horkĂ© linky a organizovat informačnĂ­ setkĂĄnĂ­ 4) Průzkum ve formě krĂĄtkĂœch pohovorů s cĂ­lem určit překĂĄĆŸky, ale takĂ© potenciĂĄl mezi obchodnĂ­mi a soukromĂœmi uĆŸivateli 5) PřĂ­mĂĄ marketingovĂĄ kampaň OpatřenĂ­ KvalitativnĂ­ pohovor s cĂ­lem určit Ășkoly pro marketing. ZavedenĂ­ sluĆŸby, kterĂĄ bude začĂ­nat se dvěma automobily. PřĂ­mĂœ marketing prostřednictvĂ­m intranetu, informačnĂ­ho letĂĄku a tisku, aby se tak zvĂœĆĄilo povědomĂ­ o sdĂ­lenĂ­ vozidel>

Projekt probĂ­hĂĄ v samosprĂĄvnĂ©m městě Koege a propaguje novĂ© partnerstvĂ­ mezi uĆŸivateli, jeĆŸ jsou soukromĂœmi osobami, a obchodnĂ­mi uĆŸivateli. Projekt byl realizovĂĄn v rĂĄmci ĆĄkolĂ­cĂ­ho programu financovanĂ©ho z EU COMPETENCE.

ZĂĄvěry

VĂœsledky
Co ukĂĄzaly pohovory:
  • Nedostatek motivace k vyuĆŸĂ­vĂĄnĂ­ sdĂ­lenĂœch vozidel namĂ­sto vlastnĂ­ch automobilů.
  • Nejistota ohledně zarezervovĂĄnĂ­ sluĆŸby, parkovĂĄnĂ­.
  • Pocit ztracenĂ©ho času při rezervovĂĄnĂ­ vozidla, jeho vyzvedĂĄvĂĄnĂ­ a parkovĂĄnĂ­ v porovnĂĄnĂ­ s uĆŸĂ­vĂĄnĂ­m vlastnĂ­ch vozidel.

V zĂĄsadě se jednĂĄ o dobrou myĆĄlenku, ale v praxi je třeba politickĂœch a administrativnĂ­ch iniciativ. Projekt potřebuje dobrĂ© argumenty a schvĂĄlenĂ­. MarketingovĂĄ kampaň musĂ­ pomoci zvĂœĆĄit povědomĂ­ o tĂ©to novĂ© sluĆŸbě a zlepĆĄit argumenty ohledně jejĂ­ho vyuĆŸitĂ­.

PoučenĂ­
Na vyuĆŸitĂ­ sdĂ­lenĂ­ vozidel se nahlĂ­ĆŸĂ­ odliĆĄně v přĂ­padě, ĆŸe jste v prĂĄci, a v přĂ­padě vyuĆŸitĂ­ vozidla pro soukromĂ© Ășčely. Pokud chcete, aby zaměstnanci vyuĆŸĂ­vali trvale udrĆŸitelnĂ© způsoby dopravy, nesmĂ­ to pro ně v ĆŸĂĄdnĂ©m přĂ­padě představovat zĂĄtěĆŸ navĂ­c a vyĆŸaduje to schvĂĄlenĂ­ od zaměstnavatele.

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.